راه توده

شماره 599  پنجشنبه 4 خرداد 1396

فرزاد جهاد

ناخدا بهرام افضلی

کیومرث زرشناس

پرویز حکمت جو

برخی بررسی ها... احسان طبری (55)

دریابید این جهان را

دنیای دگر را کس ندیده!

از خیام بسیار شنیده ایم. برخی رباعیات او فلسفه زندگی است و برخی ابیات و مصرع های دوبیتی های او به ضرب المثل فارسی تبدیل شده است. در اعماق باورهای او که نفی وعده های روحانیون و مذهبیون در باره دنیای پس از مرگ است، در رباعیاتش منعکس است، بی اعتقادی و بی اعتنائی به تبلیغ زندگی در دنیای پس از مرگ نهفته است. این ناباوری به "آن دنیا" در حد ستایش لذت های این دنیا در رباعیات خیام منعکس است. شمار این رباعیات کم است اما به مصداق "کم گوی و گزیده گوی چون دُر" همان هائی که از او باقی مانده و یا هر آنچه را سروده "دُر" همه دوران هاست. این همان نکاتی است که طبری آن را در رباعیات خیام ریشه یابی فلسفی و تاریخی کرده و در تائید نظرات خود از صادق هدایت نیز هم نظری را می یابد و می نویسد.


درایت سیاسی

و قدرت نظامی

دو بال ضروری ایران

پرواز ترامپ

روی بال های

دو غول نفتی

و تسلیحاتی

--------------------

جبهه توده ایها

برای انتخاب

میان جناح های

حکومت همیشه

آشکار است

--------------------

دوران عملیات پیچیده

امثال سرتیپ ذوالقدر

برای رئیس جمهور سازی گذشته

آرایش سیاسی

در جناح راست

تغییر خواهد کرد!

--------------------

درسی که باید

شکست خوردگان

از انتخابات بگیرند!

--------------------

سخنان سوگوارانه

سردبیر "اخبار روز"

به راه رفته

دوباره بیاندیشید!

--------------------

شعر دریافتی

برای مردی

که سزاوار

ستایش است!

پ. ص

--------------------

تبعید و مهاجرت

کردهای ایران

علی گلاویژ(49 )

--------------------

 

سرمقاله 599

پیش به سوی خانه تکانی

در کابینه دولت پس از انتخابات

 

جمعه گذشته دوازدهمین و پرحاشیه ترین کارزارهای انتخاباتی در تاریخ جمهوری اسلامی با پیروزی حسن روحانی به کم حاشیه‌ترین شکل خاتمه یافت. در هیچیک از انتخابات های جمهوری اسلامی تا کنون اینچنین رویارویی ها حاد نشده بود، این چنین پرده های افشاگری کنار نرفته بود، اینچنین نیروهای خواهان بازگشت به گذشته و هواداران تغییر و رفتن به آینده روبروی هم نایستاده بودند. حتی در مناظره های انتخابات 88 نیز پرده ها آنگونه کنار نرفت که در مناظره های انتخابات اخیر کنار رفت.

این کارزار مبارزه و آگاهی، تجربه‌ای بود که بدون انتخابات و وجود نهاد انتخابات همچون بزرگترین دستاورد انقلاب 57 ناممکن بود. هم کسانی که امید داشتند می توانند نتیجه انتخابات را دگرگون کنند و هم کسانی که خود را از این مبارزه آگاهی بخش کنار کشیدند به بازندگان بزرگ انتخابات تبدیل شدند.

در همین حال، جریان کارزارهای انتخاباتی با این حدت و با این سطح گسترده رویارویی و پایان انتخابات با این آرامش یک موفقیت تاریخی برای ایران و مردم ایران و دستاورد مستقیم حضور میلیونی مردم در پای صندوق‌های رای، دستآورد رای آنان در انتخابات 92 و ضمنا دستآورد تاریخی جنبش سبز و جنبش تغییرات در ایران بود. مبارزه‌ای که مردم ایران در سال 1388 علیه تقلب و کودتا و برای دفاع از رای خود کردند هرچند در آن زمان نتوانست دولت احمدی نژاد را کنار بگذارد و خسارت سنگینی از بابت ادامه آن دولت بی‌لیاقت و فاسد به کشور ما وارد آمد، ولی مبارزه‌ای بیفایده نبود. هم پیروزی حسن روحانی در سال 1392 و هم تن دادن رهبر و نهادهای قدرت انتصابی و سپاه و بسیج به رای مردم در انتخابات هفته گذشته دستاورد آن مبارزه و وحشت از تکرار آن جنبش است. ضمن اینکه حضور خردکننده مردم در پای صندوق‌ها به هرگونه تخیل امکان دستکاری و برهم زدن نتیجه انتخابات خاتمه داد. پیروز این انتخابات مردم ایران بودند و بازنده آن گروه‌های دست راستی و تحریم کنندگان خارج کشور و همه کسانی که تصور می‌کردند با ایجاد نارضایتی و ناامیدی و دور کردن مردم از صندوق‌ها می‌توانند نتیجه انتخابات را به سود خود دگرگون کنند. بنابراین پایان با آرامش انتخابات به همان اندازه کارزارهای شدید انتخاباتی دارای اهمیت و خود یک دستاورد است. راست حکومتی از این پایان با آرامش به همان اندازه متزلزل شده که از شروع پرتنش انتخابات. امید آنها به امکان دستکاری و برهم زدن نتیجه انتخابات از هر زمان دیگری کمتر شده است. همین عامل به انشقاق و چند دستگی در راست حکومتی دامن خواهد زد و موقعیت آنانی را که مدعی بودند می توانند به اتکا سلاح و قدرت نظامی و شرایط امنیتی نتیجه انتخابات را تغییر دهند متزلزل خواهد کرد.... ادامه

------------------------------------------

بولتن سازان در ج. اسلامی
سر نخشان به کجا بند است؟

------------------------------------------

شرایط جنگی در خلیج فارس

تبدیل امریکا به جزیره امن!

ورونیکا کراشنینیکوا - سایت ریا نووستی

ترجمه - آزاده اسفندیاری

------------------------------------------

پیشآهنگان

در میدان سرخ

سایت حزب کمونیست روسیه

ترجمه: نوید بوستانی

از برخورد

فرهنگ ها

تا ترور و کشتار

روسیه امروز- ترجمه رضا نافعی

 

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

از طریق ای میل زیر می تواند با راه توده تماس بگیرید

Piruz. Pey@gmail.com

و یا با پیام نویس فیسبوک راه توده

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است