راه توده

شماره  600 پنجشنبه 11 خرداد 1396

ابوتراب باقرزاده

عزیز یوسفی

آصف رزمدیده

احسان طبری

برخی بررسی ها.... - احسان طبری (56)

قیام فلسفی خیام

علیه مرگ و آفریدگار بی رحم

مرگ و فناپذیری انسان به مثابه معمایی پیچیده در برابر بسیاری از متفکران باستانی مطرح بود. آه دردناک از نهاد هر انسانی در برابر این تاراج طبیعت از بساط رنگین شعورها، عواطف، تفکرهای خلاق، احساسات ظریف و قرایح و معلومات و تبحرهای حیرت انگیز انسان ها برمی آید. اعتراض به مرگ، اعتراض به طبیعت سپری و فناپذیر انسان، یکی از مواضع عمده فلسفه خیام است. برای خیام مفهوم نیست که چگونه کوزه گر دهر جام لطیف وجود را چنین بی رحمانه می شکند و حال آن که حتی مستی از گسستن ترکیب پیاله احتراز دارد. همین اعجاب در قبال بیدادگرانه بودن مرگ خیام را به تردید در اصل مطالب و در وجود آفریدگار برای جهان وا می دارد؛ زیرا اگر در واقع جهان آفریننده خردمندی داشت بعید می نمود که وی راضی می شد چنین بی رحمانه رشته های زندگی را بدرد.


با سمت گیری

عدالت اجتماعی

توسعه اقتصادی

ممکن می شود!

--------------------

اقتصاد مقاومتی

با نظارت بر

نهادهای اقتصادی

غیر پاسخگو

ممکن می شود

--------------------

ترکیب مجلس

و نمایندگان در زمان رضا شاه

علی گلاویژ – 50

--------------------

سالگرد خاموشی

 "به آذین"
میراثی بزرگ

 از مترجمی بزرگ
عکس: در جوانی و پیش از قطع دست راستش در حمله متفقین

--------------------

مقاله وارده

مردم در انتظار

گام های بلند

دولت دوم روحانی

"مهران همایون"

--------------------

ایران و کره شمالی

زیر نگاه

دوربین های فضائی

سایت روسیه امروز

گزینش و ترجمه - آزاده اسفندیاری

--------------------

سرمقاله 600

مسیر پر پیچ و خمی

که طی 4 سال باید طی شود

پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم فرصتی بزرگ در برابر مردم ما و نیروهای مترقی و تحول خواه قرار داد. مسئله فقط آن نیست که کشور ما با این انتخابات از خطر جنگ، ماجراجویی، بی‌لیاقتی و بی‌تدبیری در اداره کشور به میزان زیادی عبور کرد، مسئله همچنین آن امکانی است که برای غلبه بر مشکلات، طرح خواست‌ها و پیگیری مطالبات مردم و کمک به حل آنها بوجود آمده است.... ادامه

--------------------------------------------------------

سالگرد تولد

 محمد علی عمونی در تهران

دوشنبه شب رفتم که تولد رفیق عزیزمان عموئی را تبریک بگویم. قبل از من دوستان دیگری رسیده بودند و جمع رندان جمع بود که من هم به آنها پیوستم. خیلی خوش گذشت. هر کس خاطره ای تعریف کرد. بیشتر تلخ تا شیرین و بالاخره نوبت به عموی همه ماها رسید که چند کلامی صحبت کند. در 89 سالگی واقعا سرحال بود و گفت که با دیدن جمع دوستان همیشه سرحال تر می شود. گفت که به آرمان هایش که آرمان همه ماست همچنان پایبند است. به گل بزرگ و خونینی که روی شیشه کتابخانه اش بود اشاره کرد و گفت که دلش باندازه همین گل سرخ و خونین است. شبی فراموش نشدنی بود و از هر دری صحبت شد. معلومه که درباره چی صحبت شد. دوستان گفتند هر سال این جشن تولد در چند نوبت و در مکان های مختلف با حضور دیگران و عمو برپا می شود. گفتم اگر خبرم کنند، در همه آنها شرکت می کنم که گفتند، عجله نکن! جدائی ها روزی به وحدت می رسد!

(نقل از فیسبوک "پیوند پیمان")

--------------------------------------------------------

پوری سلطانی - آتش بی خاکستر
به قلم شیفته سلطانی (نقل از مجله بخارا)

 

فیلم را ببینید!

شریف ترین انسان ها را

محکوم به تیرباران کردند!

--------------------------------------------------

میراث برژینسکی

در کاخ سفید باقی مانده است!

روسیه امروز- ترجمه رضا نافعی

--------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

از طریق ای میل زیر می تواند با راه توده تماس بگیرید

Piruz. Pey@gmail.com

و یا با پیام نویس فیسبوک راه توده

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است