راه توده

شماره  619 پنجشنبه 20 مهرماه 1396

جمیله صدیقی

دکتر اختر کامبخش

دکتر هما هوشمندراد

فاطمه مدرسی فردین

خاطرات تلگرافچی رضا شاه- 3

اقتدار رضا شاه نیز یکشبه فرو ریخت!

شهربانی کانون فساد و خطرناک ترين مرکز انحطاط اخلاقی بود و گناه کليه جنايات آن دوره به گردن آن اداره است، زيرا در تمام دوره بيست ساله هيچکس از ترس اداره شهربانی خواب راحت نداشت. صدای بمب ها شهر را متزلزل و نگران کرده و مردم از خانه ها بيرون ريخته بودند و دکان ها را بسته بودند. نظم شهر بهم ريخته بود. تشکيلات عريض و طويل ارتش ايران کجا رفته بود؟ در بار پهلوی که مرکز ثقل حل و عقد کليه امور کشور بود چرا به اين روز افتاده بود؟ در مملکتی که تحت سرپرستی رضا شاه پهلوی تکليف همه معلوم بود، دراين موقع فاقد همه چيز شده بود.

 

انقلاب 57
از دیروز
تا امروز

--------------------

برخی بررسی ها...

 احسان طبری ( 75)

مولوی

قله عرفان ایرانی

--------------------

روسیه ستیزی

سیاستی ملی

و عاقلانه است؟

--------------------

طرح پیشنهادی

حزب توده ایران

برای خودمختاری

--------------------

سیاست

فراتر از علم،

یک هنر است

--------------------

بازی جدید

و دوگانه ترکیه

در خاک سوریه!

یونگه ولت- الناز گرجی

--------------------

بردگان

خردسال قرن 21

خبر گزاری روسیه امروز

ترجمه - آزاده اسفندیاری

--------------------

تظاهرات وسیع

علیه مکرون

رئیس جمهور فرانسه

اومانیته- ترجمه "آذرنگ"

--------------------

سرمقاله راه توده 619

ایران روز به روز بیشتر

به دو راه حل نزدیک می شود

 

یک سلسله حوادث و رویدادها در هفته‌های گذشته نشان از آغاز تلاش‌ها و تدارکات کودتایی دست راستی‌های نظامی گرا علیه دولت حسن روحانی دارد. از جمله :

1- اعلام حکم حبس برای رهبران جبهه مشارکت و حزب اتحاد ملت برای مرعوب کردن، ممانعت و جلوگیری از فعال شدن احزاب؛

2- مقاومت دربرابر خاتمه حصر موسوی و کروبی و رهنورد؛

3- کوشش برای گسترش دامنه حصر و جلوگیری از تاثیرگذاری امثال محمد خاتمی؛

4- طرح تغییر قانون اساسی و حذف رئیس جمهوری برای آماده کردن زمینه فکری عدم کارایی رئیس جمهور و بنابراین بی‌اهمیتی بود و نبود یا براندازی آن؛

5- کوشش برای بحران سازی‌های اقتصادی و دامن زدن به نارضایتی و ایجاد مسائل کارگری.

این تلاش‌ها که شبهه حذف جسمی هاشمی رفسنجانی را بشدت تقویت کرده، از یکسو با چشم انداز احتمال مرگ آقای خامنه‌ای در ارتباط است و از سوی دیگر با نزدیک شدن در رسیدن یک بحران اقتصادی و اجتماعی و سیاسی سراسری و یا ترکیبی از هردو. هر کدام از این احتمال‌ها زودتر در رسد دربرابر نظام دو راه بیشتر باقی نمی‌گذارد:

1- حرکت بسوی گسترش دموکراسی و آزادی‌ها، اعتماد به مردم، برقراری یک دولت وحدت ملی و فراهم کردن زمینه مشارکت بیشتر مردم در اداره امور.

2- حرکت بسوی گسترش بیشتر استبداد و اختناق، دور کردن و حذف مردم، برقراری یک حکومت نظامی و تامین شرایط برای مشارکت اجباری مردم.

شرایط کنونی به شکلی است که امکان غلبه هریک از این دو راه در آینده کشور وجود دارد و طرفداران براندازی و کودتا معتقدند که وجود دولت روحانی مانع اصلی غلبه راه دوم است. بنابراین همه تدارکات دیگر در نهایت با هدف بی‌اثر کردن، بی خاصیت کردن، ناامید کردن مردم و در نهایت سرنگون کردن دولت صورت می‌گیرد.

تدارک کنندگان براندازی دولت روحانی امید زیادی به یاری دولت ترامپ در لغو یا بی‌اثر کردن برجام بسته‌اند. بنظر آنان اگر ترامپ برجام را لغو کند چند دستاورد خواهند داشت:

1- نیروهای سیاسی کشور را وادار می‌کنند که با سپاه و بسیج بیعت کنند و تفوق آن را بپذیرند؛

2- به بهانه خطر امریکا فضا را نظامی و امنیتی کنند؛

3- گناه بحران اقتصادی ناشی از پشتیانی هشت ساله از دولت فاسد احمدی نژاد را به گردن برجام و امید دولت روحانی به برجام اندازند. (سخنان رئیس قوه قضائیه)

در کنار امید کودتاچیان به یاری ترامپ و دولت امریکا، آنها بر روی گسترش دامنه بحران اقتصادی و افزایش نارضایتی‌های عمومی نیز سرمایه گذاری کرده‌اند...ادامه

-------------------------------------------------

لغو برجام- حتی مشروط - یعنی جنگ؟

نشریه آتلانتیک - برگردان: فروزنده فرزاد

-------------------------------------------------

"چه گوارا"

فرمانده ای

که هنوز

برقلب ها

فرمان می راند

یونگه ولت ترجمه رضا نافعی

-------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

از طریق ای میل زیر

می تواند با راه توده تماس بگیرید

Arash.tabasom12@gmail.com 

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است