راه توده

شماره 642 پنجشنبه 30 فروردین 1397

رفعت محمدزاده

رحمان هاتفی

داوود نوروزی

محمد علی افراشته

روز شمار تاریخ ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57

سلطنت یا جمهوری؟

بحث مهم مجلس در سال 1302

سال 1302، سال جدال بر سر انحلال سلطنت و برقراری جمهوری و یا دفاع از سلطنت اما اعلام پایان کار سلسله قاجار و تاسیس سلسله پهلوی است. مجلس، بازار و خانه مراجع مذهبی کانون اصلی این بحث است. رضاخان ابتدا مدافع اعلام جمهوری و انقراض سلطنت بود اما از بیم بازار و روحانیون که طرفدار سلطنت بودند، نظر خود را عوض کرد و طرفدار سلطنت شد. زمانی که بحث اعلام جمهوری در مجلس بالا گرفته بود، مدرس از بیم استبداد و انگیزه های واقعی رضاخان برای برقراری حکومت استبدادی و فردی با جمهوری مخالفت کرد و در همان مجلس از سوی طرفداران جمهوری و رضاخان سردار سپه سیلی خورد. و باز در همین سال، رضاخان یک گام بلند دیگر به قدرت نزدیک شد و به فرمان احمد شاه صدراعظم شد.


پای جهانگیری

روی "دمُ"

صادر کنندگان!

--------------------

کج راهه ای

که برای بحران

اقتصادی ایران

اصلاح طلبان

ارائه میدهند

--------------------

برخی بررسی ها... 98

سید علی محمد باب که بود

و چه می گفت؟

احسان طبری

--------------------

آغاز جنگ

در ۵ گام

نشریه فارنپالسی

استفنوالت

(محقق واستاد روابط بین الملل

دانشگاه هاروارد)

تلخیص: فروزنده فرزاد

--------------------

جنگ تجاری

میان

چین و امریکا

ویکتور پریشنکو

ترجمه: کیوان خسروی

--------------------

جنگ 7 ساله

بر سر نفت

و لوله های آن

در سوریه

یونگه ولت- ترجمه عسگر داوودی

--------------------

اعتراض فرانسویها

به سیاست خارجی

دولت این کشور

اومانیته- ترجمه آذرنگ

--------------------

دفاع از سوریه

دربرابر متجاوزان

با تمام قدرت!

تلویزیون حزب کمونیست روسیه

ترجمه آزاده اسفندیاری

--------------------

سرمقاله راه توده 642

اتحاد اصولگرا و اصلاح طلب

با سلطنت طلب در روسیه ستیزی!

 

هفته گذشته امریکا، فرانسه و انگلستان با پشتیبانی سیاسی شماری دیگر از کشورهای عضو ناتو به بهانه ساختگی کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه بخش هایی از آن کشور را موشک باران کردند. دلیل واقعی این تهاجم بدلیل احساس باخت کاملی است که به محافلی در امریکا و اروپا در ماجرای برکشیدن داعش در خاورمیانه دست داده است. آنها احساس می کنند که حوادث سوریه هم داعش و طرح موزاییکی کردن خاورمیانه را فعلا منتفی کرده و هم بر پرستیژ و اعتبار روسیه در خاورمیانه افزوده است. ولی تاسف بارتر از همه واکنش محافل مختلف ایران نسبت به این حملات بود. هم در جبهه اصولگرایان و هم اصلاح طلبان تا پیش از آغاز این حملات نوعی سکوت و خفقان کامل حاکم بود که هم ناشی از ترس بود و هم ناشی از فرصت طلبی و هم ناشی از رقابت با یکدیگر بدون داشتن و ارائه یک برنامه روشن سیاست خارجی. در خارج از این دو و در خارج کشور نیز تقریبا همین وضع حکمفرما بود مگر در بین کسانی از نوع "اپوزیسیون ری استارت" که خود را طرفدار براندازی جمهوری اسلامی معرفی می کنند و با شور و شعف اخبار لحظه به لحظه تدارک تهاجم موشکی به سوریه را پوشش می دادند. اینان مدعی بودند که این تهاجم آغاز حمله امریکا و غرب به جمهوری اسلامی و سقوط آن است که البته بیشتر نشانه سقوط سیاسی و اخلاقی خود این جریان ها و گردانندگان آن بود.

هرقدر که مواضع گروه های بی ریشه از نوع "ری استارت" علیه توافق برجام با گردانندگان روزنامه کیهان و راست ترین بخش جریان های به اصطلاح اصولگرای حکومتی نزدیک و تقریبا با آن یکی است، دیدگاه های آنان درباره روسیه نیز تقریبا با دیدگاه های بخشی از اصلاح طلبان هیچ تفاوتی ندارد. مثلا همین گروه در تحلیل تهاجم به سوریه ضمن ابراز خوشحالی از اینکه "حمله برق آسای امریکا و متحدانش به مراکز تسلیحاتی و نظامی سوریه را می توان مانور و آماده باشی برای حمله به ایران قلمداد کرد" می نویسد: ادامه

------------------------------------------------------

حضور سردبیر "راه توده" در برنامه پرگار

«پوتین و روسیه امروز»

https://www.youtube.com/watch?v=8cfY4sp6m-Y

------------------------------------------------------

خاطرات زندان 25 ساله کی منش در زمان شاه-2

زندان، شکنجه

و اعدام حکم تقدیر نبود

------------------------------------------------------

آیا اکثریت ترک ها

از اشغال نظامی عفرین

حمایت می کنند؟

ونگه ولت ترجمه الناز گرجی

------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 سایت ها

--------

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای تماس با راه توده می توانید

از این پس از ایمیل زیر استفاده کنید :
payam@rahetudeh.com
 

 

 

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است