راه توده

شماره 639 پنجشنبه 17 اسفند ماه 1396

افراشته

علی علوی

رحیم نامور

محمد رضا قدوه

روزشمار اخبار- 16

اولین اطلاعیه کودتا

رضاخان: من حکم می کنم!

اخبار مستقیم و بی تفسیر این حسن را دارد که خواننده خود می تواند مستند به این اخبار رویدادها را تفسیر کند. این نوع تفسیر به خواننده فرصت می دهد تا اولا تحت تاثیر تفسیر دیگران قرار نگیرد و دوم، یقینی که حاصل می شود خدشه ناپذیر است. به این دلیل است که روزشمار تاریخ ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 که به همت دکتر عاقلی تهیه شده اهمیت و اعتباری در خور تحسین می یابد. ما بارها به خوانندگان راه توده توصیه کرده ایم و یکبار دیگر توصیه می کنیم این روزشمار را بخوانند .

 


کاشف

"پایان تاریخ"

با آزادی ستیزان

در ج.اسلامی

همسو شده

-----------------

کنترل

تجارت خارجی

شرط نخست

نجات اقتصادی

ایران از بحران!

-----------------

برخی بررسی ها...

احسان طبری ( 95)

جنبش انقلابی

دراویش ایران

در دوران حافظ

---------------

هم اتم و هم اصلاحات اجتماعی

بلند پروازی های

شاهزاده جوان

عربستان سعودی

اومانیته- ترجمه آذرنگ

---------------

"پراودا"

روزنامه ای که

از کوران حوادث

عبور کرده

ترجمه: کیوان خسروی

پراودا. فوریه 2018

-----------------

انقلاب

و ضد انقلاب

در انتخابات

السالوادور

اومانیته- ترجمه جعفر پویا

-----------------

روز جهانی زن را به همه زنان ایران تبریک می گوئیم!

سرمقاله راه توده 639

همه پرسی بصیرت ملی و مردمی

در برابر بصیرت قدرت حکومتی

 

اگر در نظام شهامت پذیرش بی بصیرتی و قبول اشتباه برکشیدن احمدی نژاد و انجام کودتا علیه میرحسین موسوی وجود ندارد راه حلی که متصور است همان است که آقای روحانی مطرح کرد. یعنی در مواردی که اختلاف بین جناح‌ها در اداره کشور وجود دارد‌ می‌توان به مردم مراجعه کرد و مسئله را به رفراندم گذاشت. اخیرا سخنگوی شورای نگهبان هم اعلام کرده که این شورا با رفراندم مخالفتی ندارد. یعنی در واقع در شرایطی نیست که بخواهد با آن مخالفت کند. حصر اکنون یکی از مسائل اصلی اختلاف بین جناح‌ها در کشور است و همه هم در آن بنام مردم سخن‌ می‌گویند. هم مخالفان حصر - از جمله ما - معتقدمئ که اکثریت بزرگ جامعه مخالف حصر است و هم طرفداران حصر بنام مردم از ادامه حصر دفاع‌ می‌کنند. برای پایان دادن به سخن گفتن بنام مردم و کشیدن چک بی‌محل بنام انها از یکسو و شکستن سد رفراندم در کشور‌ از سوی دیگر می‌توان از همینجا اغاز کرد.
البته ما گرفتار چنین خوش خیالی نیستیم که طراحان حصر و جناح به اصطلاح اصولگرا و بیت رهبری به این سادگی تن به چنین رفراندمی‌ بدهند. آنها‌ می‌دانند که نتیجه این رفراندم یعنی برخاستن از صندلی قدرت و ثروت و پذیرش ضرورت تغییر اساسی و بنیادین در کل کشور. ولی‌ می‌توان رفع حصر را به یک خواست ملی تبدیل کرد و بنظر‌ می‌رسد که سرنوشت کشور با حل این مسئله گره خورده است. در واقع رفع حصر خود به نماد ظرفیت حاکمیت برای درک شرایط تبدیل شده است. مسئله فقط سرنوشت موسوی و کروبی و رهنورد نیست. مسئله حتی اثرگذاری آنها بر شرایط کشور در صورت رفع حصر هم نیست. مسئله سرنوشت تقابل میان دو جریان در اداره کشور است. جریانی که درایت سیاسی برای حل مسائل و مشکلات ایران را دارد و جریانی که یا مشکوک و یا فاقد چنین درایتی است و کشور را به سمت پرتگاه هدایت‌ می‌کند. مسئله این است که آیا نیروهای تعیین کننده و غالب در این نظام اصلا درکی از شرایط، از مردم، از وضعیت جامعه، نظام، آینده کشور، اوضاع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه دارند، یا ندارند؟ رفع حصر نماد درک ضرورت آغاز تغییرات و میزان اثرگذاری جنبش مردم بر روی حاکمیت است و اهمیت آن در اینجاست. همانگونه که ادامه حصر، نماد غلبه طیف مشکوک و بی‌درایت در حاکمیت بر سرنوشت کشور و مردم ما و عدم درک نظام از وضع جامعه، خواست مردم، وخامت اوضاع و ضرورت تغییر است. بیش از خود حصر باید نگران این بود!... ادامه


پوپولیسم ترامپ چرا پیروز شد
راستگرایان برخلاف چپ ها
هرگز سازمان و ایدئولوژی را رها نکردند

جیهان توگال* نشریه گلوبال دیالوگ
برگردان: فروزنده فرزاد


روی دیگری از امریکای هالیوودی!

سایت ریا نووستی

 ترجمه - آزاده اسفندیاری

 

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 سایت ها

--------

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

برای تماس با راه توده می توانید

از این پس از ایمیل زیر استفاده کنید :
payam@rahetudeh.com
 

 

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است