راه توده

شماره 667 پنجشنبه 10 آبانماه 1397

احمد علی رصدی

فرج الله میزانی

عباس حجری

منوچهر بهزادی

مرور تاریخ ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57

اشتباهات مصدق و کاشانی

در شناخت نقش رزم آراء

سید ضیاء سیاستمدار کهنه کاری که رضاشاه را سر کار آورد و بعدها تا سال 1340 نزدیک ترین مشاور شاه جوان بود در خاطراتش از روز کودتای رزم آراء می گوید که به دیدار شاه رفته بودم اما او پریشان حال بود. پشت میزش نشسته بود و مرتب با انگشتش روی میز می زد. التهاب داشت و منتظر بود. تا اینکه اسدالله علم وزیر کار کابینه رزم آراء شتابزده وارد اتاق شد و با خوشحالی به شاه گفت "کار تمام شد" و من برق شادی را در صورت شاه دیدم و سپس ارامشی که انتظارش را می کشید. به این ترتیب فدائیان اسلام عامل اجرای تروری شدند که شاه و علم طراح آن بودند. (جسد سپهبد رزم آراء پس از ترور در پزشکی قانونی)


در حاشیه نامه

محمد یزدی به شبیری زنجانی

در ج. اسلامی

اعتباری برای

مراجع باقی نماند!

--------------------

سکانداران

انقلاب در ایران

نه تجربه داشتند

نه از دیگران

خواستند بیاموزند!

--------------------

طراحان سه دهه

اقتصاد بازار در ایران

نگاهی به دفاعیه

اقتصادی مسعود نیلی

--------------------

سران روسیه، ترکیه

آلمان و فرانسه

نتایج نشست

چهار جانبه

در باره سوریه

"فروزنده فرزاد"

--------------------

باز سازی

ویرانه ای

که ساختند!

اومانیته - ترجمه جعفر پویا

--------------------

شبه فاشیست ها

در برزیل

به قدرت رسیدند!

اومانیته - ترجمه آذرنگ

--------------------

اخباری که غرب

منتشر نمی کند

ترجمه از کیوان خسروی

--------------------

سرمقاله 667

ادامه بحران در ج. اسلامی

به فروپاشی از بالا می انجامد!
 

یک سلسله حوادث هفته های اخیر نه تنها نشان از اوج گرفتن بحرانی دارد که سراپای جمهوری اسلامی را فرا گرفته، بلکه بیش از آن بیانگر آن است که فروپاشی نظم کنونی بتدریج اجتناب ناپذیر می شود. کوشش مجلس خبرگان برای برکناری روحانی، ادامه مخالفت ها با دولت، سیاست مشت آهنین و ادامه دستگیری و بازداشت معلمان و کارگران و مردم معترض، ادامه حضور نظامیان درسیاست و اقتصاد، قتل دکتر فرشید هکی و کوشش برای آغاز دوباره قتل های زنجیره ای، قرار گرفتن منافع سرمایه داری تجاری و نظامی در مرکز همه تصمیم گیری ها و الویت آن بر منافع ملی، افتادن خوره فساد به تمام ارکان حکومت، ناتوانی حکومت از تغییر بنیادین سمتگیری های اقتصادی کشور، ادامه خصوصی سازی ها و خصولتی سازی ها و غارت مردم توسط بانک ها، ادامه سیاست حصر و ممنوعیت، ادامه بازداشت فعالان محیط زیست و بالاخره آغاز تقابل علنی میان روحانیان حکومتی و غیرحکومتی و ... همه نشان از آن دارد که حکومت ناتوان از تغییر بنیادین سیاست ها و سمتگیری ها بسوی فروپاشی ناگزیر پیش میرود.
حتی اگر مردم شورش نکنند، حتی اگر موسوی و کروبی را در حصر نگه دارند، اگر زندانیان سیاسی را آزاد نکنند، اگر به گفتگوی ملی و آشتی ملی هم تن ندهند، اگر کارگران را به شلاق محکوم کنند، اگر نماینده معلمان را به تیمارستان اعزام کنند، اگر دهها "هکی" دیگر را به قتل برسانند، اگر امثال نسرین ستوده و سلطانی را در زندان نگه دارند و ... خود این حکومت از بالا در حال فروپاشی است و عناصر آن همدیگر را می درند. همه حکومت ها در شرایط بحران مدام از درون خود و از بالا ناراضیان جدید ایجاد می کنند، از حامیان خود می کاهند، عده ای را حذف می کنند و به سمت اردوگاه مخالف خود می رانند. آنقدر عرصه را تنگ می کنند که دیگر هیچ نهاد و شخصیت ملی و کسی که اندک محبوبیتی در میان مردم دارد در کنار آنها باقی نماند، نه تنها باقی نماند بلکه آنها هم که تا دیروز در کنار یا حاشیه حکومت بوده اند خود را کنار کشند. مسئله فقط حصر موسوی یا ممنوعیت محمد خاتمی نیست، اینها حتی حسن روحانی را هم نمی توانند تحمل کنند. بحران، فساد و بی لیاقتی آنقدر در بالا انباشته شده که تصور می کنند و در این پندار هستند که تنها با حکومتی یکدست از نوع احمدی نژادی می توان نظام را حفظ کرد، در حالیکه در واقع آن را به سمت قطعی شدن فروپاشی می برند. ... ادامه

-------------------------------------------------

برگی در گردباد هزاره ها

"احسان طبری"

-------------------------------------------------

اهداف تاریخی و پنهان

در پشت جنگ های مذهبی

"دکتر سروش سهرابی"

-------------------------------------------------

"خاشقچی"

قتل فجیعی که

درباره انگیزه آن

بسیار باید دانست

 نویسنده: ولادیمیر پروخواتیلف

ترجمه کیوان خسروی

تاکتیک تشدید

 تحریم ایران

با استراتژی

تقسیم این کشور

روزنامه پراودا- سرگیی کاژمیاکین

ترجمه: آزاده اسفندیاری

-------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

 

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

 

 

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است