راه توده

شماره 662  پنجشنبه 5 مهر ماه 1397

بهرام دانش

هوشنگ قربان نژاد

رفعت محمدزاده

احمد رصدی

مرور تاریخ ایراناز انقلاب مشروطه تا انقلاب 57

مرگ رضاشاه، عروج مصدق

قدرت نمائی حزب توده ایران

رویدادهای سال 1323، عمدتا جابجائی های وزراء، بازنشسته شدن نظامی های دوران رضاشاه و ترفیع درجه نظامیان جوان و برکشیده شدن آنها به فرماندهی توسط شاه جوان است. در جمع رویدادهای داخلی، سه خیابان بنام استالین، روزولت و چرچیل رهبران شوروی، امریکا و انگلستان در جریان جنگ دوم جهانی نامگذاری شد. نام هائی که در جمهوری اسلامی پاک شد تا مانع پرسش نسل بعد از انقلاب در باره چرائی این نام ها و آشنائی آنها با کنفرانس تهران در جریان جنگ دوم جهانی و دلیل سقوط رضا شاه شود. مجلس چهاردهم اعتبارنامه جعفر پیشه وری را که با رای مردم تبریز به نمایندگی مجلس انتخاب شده بود رد کرد. او که روزنامه نگاری چیره دست بود، به تبریز بازگشت و با تاسیس حزب دمکرات آذربایجان، قیامی را پی ریخت که منجر به تشکیل دولت خود مختار آذربایجان به ریاست وی شد. رضاشاه، تنها دو سال و اندی پس از سقوط، در تبعید در گذشت. او نیمه شب، در خواب سکته کرد و صبح او را کنار تخت روی زمین یافتند. (البته جزئیات مرگ او در کتاب مرور تاریخ ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 ذکر نشده است). آیت الله کاشانی را متفقین باتهام حمایت از آلمان نازی در جنگ دوم دستگیر و به خارج از ایران تبعید کردند.


شعار

گمراه کننده

تقویت

بخش خصوصی

--------------------

مارکسیسم و شرق- 4

مهم ترین

بحث های علمی

پشت هیاهوهای

روزانه گمُ میشوند

--------------------

سخنرانی گورباچف در

دانشگاه "کلمبیا"

بازی جنگی

جمهوریخواهان

با ج. اسلامی

کارتل های اسلحه سازی بازار جهانی خود را پیش بینی کرده اند!

--------------------

در  سرنگونی هواپیمای روسیه

روسیه توانست

ترکیه را حفظ

و توطئه اسرائیل

را خنثی کند!

"فروزنده فرزاد"

--------------------

چین

بی هیاهو

افریقا را میسازد

عسگر داوودی

--------------------

سرمقاله راه توده 662

تحول و یا فروپاشی

دو سرانجام برای بحران کنونی

همه مردم ایران - از جمله خود حاکمیت نیز میدانند که جمهوری اسلامی در یک بحران کامل ساختاری و اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته است. این که رهبر جمهوری اسلامی و یا رئیس جمهور در سخنرانی های رسمی خود وضع را خوب و یا نسبتا خوب تشریح می کنند و چهره ای خونسرد از خود نشان میدهند و ابراز امیدواری می کنند نسبت به آینده، در اصل ماجرا، یعنی بحران همه جانبه ای که بر مملکت حاکم شده بی تاثیر است. ما وقتی از حاکمیت صحبت می کنیم، همه جناح های حکومتی را مورد نظر داریم و از مردم ایران، تمامی اقشار و طبقات را. بنابراین، مسئله دیگر این نیست که بحران هست و یا نیست؟ مسئله اینست که این بحران به کجا ختم خواهد شد و حاکمیت به یگانه راه حل ناگزیر بموقع تن خواهد سپرد و یا آخرین فرصت ها را هم خواهد سوزاند؟ این فرصت سوزی قطعا به انفجاری خواهد انجامید که دیگر نه از تاک نشانی باقی می گذارد و نه از "تاکنشان"! پایان این فرصت سوزی آن نخواهد بود و یا آن نخواهد شد که در سال 57 با سقوط رژیم شاه شد. در انقلاب 57 چه عده ای خوششان بیاید و چه خوششان نیآید، روحانیتی که آیت الله خمینی یا آنها را هدایت می کرد و یا منزوی کرده و به حاشیه تحولات رانده بود توانستند از جنگ داخلی در ایران جلوگیری کنند. این بار عکس آنست. یعنی جنگ داخلی و فروپاشی و متلاشی شدن ایران بنام روحانیت حاکم ثبت خواهد شد...ادامه

----------------------------------------------------------------

عبدالصمد کامبخش

شاهزاده سرخ

جنبش انقلابی

و توده ای ایران

از جمله یادگارهائی که راه توده در دوران طولانی انتشار (از مهرماه 1371 تا اکنون) از خود به یادگار گذاشته، شرح حال رهبران حزب توده ایران است که بتدریج تهیه و منتشر کرد و روی شبکه اینترنت قرار داد. از جمله درباره عبدالصمد کامبخش که در شماره  25 شهریورماه 2011 متن زیر که لینک آن را ضمیمه کرده ایم را درباره این برجسته ترین رهبر جنبش کمونیستی جهان، احیاء کننده حزب کمونیست ایران و بالاخره از بنیانگذاران حزب توده ایران  نوشتیم.

----------------------------------------------------------------

5 خبرکوتاه

از میان اخباری

این هفته

ترجمه: کیوان خسروی

کارگران قزاقستان

قربانیان

خصوصی سازی

روزنامه پرواودا- ترجمه آزاده اسفندیاری

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com