خاطرات رفیقدوست وزیر سپاه - 6

سهم کینه های قدیمی

در حصر مهندس موسوی

امام به من فرمودند: "مردم را برادر بزرگتر خودتان بدانید. دقت داشته باشید وقتی که سپاهی با لباس سپاه در کوچه و خیابان راه می رود مردم از او احساس امنیت بکنند. مبادا مردم از شما بترسند".

امام به جهات سیاسی در سپاه دقت داشتند که الان هم باید مورد توجه سپاه باشد. نباید توجیه المسائل داشته باشند، مثلا اینکه کسی بگوید من می دانم رهبر از این حمایت می کند، من حمایت می کنم، نه، این کار، کار سپاه نیست. خلاصه الان من نگرانم. بزودی در مملکت ما اتفاقاتی خواهد افتاد و انشاالله ولایت و ولایت مدارهای واقعی پیروز خواهند شد.

 

راه توده

شماره 719  پنجشنبه 21 آذر ماه 1398

 

حسن قزلچی و عزیز یوسفی. اولی در یورش به حزب توده ایران دستگیر و در زندان سر به نیست شد و دومی پس از 15 سال زندان شاه در سال 55 بیمار و در آستانه مرگ از زندان آزاد شد. به کردستان رفت و چشم برجهان فرو بست. دو تن از رهبران حزب دمکرات کردستان ایران که در رهبری حزب توده ایران قرارگرفتند. هر دو نویسنده و شاعر و مترجم و مبارز کرُد.

حسن قزلچی

عزیز یوسفی


حاکمیت یگانه

آقای خامنه ای

ریشه بحران

سیاسی کشوراست

----------------------------

شورای نگهبان

فرش زیر پای

فرماندهان سپاه

پهن می کند!

----------------------------

انقلاب، تنها

 با آرمان هایش

می تواند برای

نسل بعد از انقلاب

قابل درک باشد

----------------------------

دلائل مشترک

جنبش اعتراضی

و شورش مردم

ایران، عراق و لیبی

----------------------------

سرکوب معترضان

عراق را

به کام شورش سراسری کشاند

آنتون وِسِلف- بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه - کیوان خسروی

----------------------------

مردم خشمگین

درخیابانهای

عراق و لبنان

اومانیته- ترجمه و تدوین آذرنگ

----------------------------

مردم فرانسه تا

عقب نشینی دولت

درخیابانها میمانند

اومانیته- ترجمه جعفر پویا

----------------------------

سرمقاله 719

مجلس را دو دستی تقدیم

کودتاچی ها و سرکوبگران نکنیم

ثبت نام انتخابات مجلس در شرایط بی تفاوتی بسیاری از مردم پایان یافت. در حالیکه در طیف راست حکومتی توطئه و رقابت تب آلودی برای کسب کرسی‌های مجلس جریان دارد، برخی نیروهای اپوزیسیون یا مدعی اپوزیسیون بر طبل ادامه بی‌تفاوتی مردم می کوبند، مجلس را "بی خاصیت" و انتخابات را "نمایش" و "شعبده بازی" می خوانند. معلوم نیست اگر چنین است چرا راست حکومتی و مخالفان مردم و تحولات خود را برای تسخیر این مجلس بی خاصیت و پیروزی در این نمایش به آب و آتش می زنند؟ چرا نمی خواهند اجازه دهند که دیگران  و طرفداران اصلاحات و تحولات هم در این نمایش و شعبده بازی شرکت کنند یا کرسی‌های نمایندگی مجلس "بی خاصیت" را بدست آورند؟ همین رد صلاحیت‌هایی که می شود یا تهدید می کنند خود نشان می دهد که مجلس و حضور در آن تا چه‌اندازه در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی اهمیت دارد، چه رسد به کسب اکثریت در آن.

اگر مجلس بی خاصیت است، تا به امروز هیچکس نگفته که "خاصیت" عدم شرکت در انتخابات چیست؟ با عدم شرکت در انتخابات و پر شدن مجلس از حجتیه و موتلفه و جبهه پایداری و جمنا و شانا مردم چه چیز بدست می آورند؟ در انتخابات گذشته می گفتند مشروعیت حکومت از بین می رود! آیا با عدم شرکت مردم در دور دوم انتخابات شوراها که باعث شهردار شدن احمدی نژاد و بعد رئیس جمهور شدن او شد، مشروعیت حکومت از بین رفت؟ یا برعکس مشروعیت حکومت با شرکت مردم در انتخابات 88 و کودتا علیه نتیجه آن بود که دود شد؟ نه شرکت مردم در انتخابات به حکومت مشروعیت می دهد و نه عدم شرکت این مشروعیت را سلب می کند. این نحوه شرکت مردم و نتیجه انتخابات است که می تواند برای حکومت عامل تداوم باشد، یا بحران و تضادهای آن را تشدید کند. بنابراین بحث نه بر سر "مشروعیت" که بر سر "بحران" است.

----------------------------------------------------------------------------

جنگ و کودتا

مانع عبور ایرانیها از مرز ترس است

فروزنده فرزاد

----------------------------------------------------------------------------

سفر زوگانف به چین

کاری که شوروی نتوانست

چین با موفقیت انجام داد!

 ترجمه از سایت حزب کمونیست روسیه - آزاده اسفندیاری

----------------------------------------------------------------------------

دو کتاب در امریکا

به جرم رای در انتخابات

کتک خوردند و زندانی شدند!

یونگه ولت ترجمه رضا نافعی

----------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

 

 

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است