بخش سوم- تاریخ احزاب در ایران- عبدالحسین آگاهی

وداع تاریخی

حزب توده ایران

با چپ نمائی

 رهبران می آیند، می روند، کشته می شوند، چشم فرو می بندند، اعدام می شوند، ترور می شوند و... اما تجربه را نه می توان ترور کرد و نه اعدام، نه می میرد و نه فراموش می شود. نسلی به نسل دیگر می سپارد.  وقتی از مشی توده ای صحبت می شود، سخن درباره همین تجربه و میراث تاریخی است....

 

 

راه توده

شماره 724  پنجشنبه 26 دیماه  ماه 1398

میرجعفر پیشه وری روزنامه نگار و متفکری که در زمان رضا شاه 10 سال درزندان بود و با سقوط او آزاد شد و رهبر جنبش دمکراتی و جمهوری خودگردان آذربایجان شد. شیخ محمد خیابانی رهبری یک قیام دمکراتیک را در تبریز برعهده داشت و حدود یکسال توانست در تبریز حکومت کند اما سرانجام کشته شد و حکومت یکساله او نیز سرکوب شد.

شیخ محمد خیابانی

جعفر پیشه وری


"دروغ"

 به زیر بنای

جمهوری اسلامی

تبدیل شده!

------------------------

تقلید خط

آقای خمینی

از مهم ترین

تقلب ها در ج. اسلامی

----------------------

کدام جناح ها

در ایران

از سیاست های

ترامپ سود میبرند؟

روزنامه "اینفو اسپربر"

ترجمه "س. کاهر"

----------------------

سیر مدنیت

در طول تاریخ

معاصر ایران

----------------------

فشار امریکا

ایران را  بطرف

تولید سلاح

اتمی می برد

آنتون وِسِلف

بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه - کیوان خسروی

----------------------

علیرغم اختلافاتی که

در لیبی و سوریه دارند

مناسبات دوستانه

روسیه و ترکیه ادامه خواهد یافت؟

اومانیته- ترجمه آذرنگ

----------------------

سرمقاله 724

حکومت دیگر نمی تواند

مانند گذشته بر مردم حکمرانی کند!

مجموعه حوادثی که در ماه ها و هفته‌های گذشته- از شورش آبانماه تا ترور موشکی قاسم سلیمانی، جان باختن شماری از مردم کرمان در جریان تشییع جنازه وی و بالاخره سقوط هواپیمای مسافری اوکراین با آتش پدافند سپاه و به خیابان امدن دوباره مردم و ...- روی داد، همگی نشان می دهد که ایران بتدریج وارد مرحله نوینی شده است. شعارهایی که این بار با وسعتی به مراتب بیشتر از گذشته علیه سپاه و رهبر داده شد حاکی از وضعیتی تازه است. همه پرده‌ها میان مردم، حکومت و رهبر دریده شده و این به شماری جوان و دانشجو یا روشنفکر محدود نمی شود بلکه همه قشرهای جامعه را فرا گرفته است. حاکمیت هم بنوبه خود در حال از دست دادن ظرفیت‌های مقابله با مردم است. نه زندانها بیش از این جای دارند، نه بیش از این می توان مردم را بدلیل انتقاد از رهبر تاحد شعار برکناری او کشتار کرد. آنچه در حال روی دادن است آن است که مردم در حال تحمیل انتقاد، پاسخگویی و شعار علیه رهبر و کل نظام همچون یک حق هستند، حقی که تا به امروز از آنها سلب شده و این یک مرحله کیفی تازه است. 

همه چیز نشان می دهد که نه حکومت دیگر می تواند مانند گذشته حکومت کند و نه مردم می خواهند و اجازه می دهند که مانند گذشته بر آنها حکومت شود. هیچکس نمی تواند بطور قطع پیش بینی کند که این وضع آبستن چه شرایط و چه امکان‌ها و چه حوادثی است، ولی وضع معلق کنونی آشکارا دوام زیادی نخواهد یافت. آنچه قطعی است آن است که اگر وضع به همین شکل ادامه یابد ما به سمت یک انفجار بزرگ اجتماعی خواهیم رفت که در غیاب یک رهبری ملی نه به انقلاب که می تواند تنها به شورشی کور با پیامدهای غیرقابل پیش بینی ختم شود.تمام تلاش حکومت هم در همین جهت، یعنی تبدیل کردن جنبش مردم به شورش کور بدون دادن کمترین اهمیتی به خطرها و پیامدهای آن است. نه تنها احزاب وابسته به حکومت تحمل نمی شوند، بلکه مقابله کوری با نهادهای مدنی و صنفی و سندیکایی و کارگری و انجمن‌های کارمندان و معلمان و پرستاران و حتی تشکل‌های مستقل صنفی کارفرمایی می شود. نتیجه این مقابله کور حکومتی اکنون در خیابان‌ها بصورت جنبشی ظاهر شده که خود مردم شعارهای آن را تعیین می کنند و این جنبه‌‌ای دیگر از بن بست حکومت است. اگر حکومت به احزاب شناسنامه دار اجازه حضور در صحنه و فعالیت قانونمند سیاسی را داده بود طبعا آنها اگر مردم را دعوت به تظاهرات و حضور خیابانی هم می کردند شعارها واهدافی را مشخص می کردند و کار شاید اینگونه که اکنون شده، به پاره شدن همه پرده‌های میان حکومت و مردم نمی کشید. البته در انصورت باید خطر از دست رفتن بخشی از قدرت پذیرفته می شد. ولی حالا با مردمی مواجهند که خود شعارهای خود را می دهد و هیچ حزبی هم وجود ندارد که بتوان مسئولیت شعارهای مردم را به گردن آن‌ انداخت یا بتواند چارچوب هدف ها و خواست های آن را مشخص کند..ادامه

----------------------------------------------------------------------------

مرگ بی بدرقه

مهدی پرتوی

در تهران!

یادداشت"علی خدائی"

برای سایت بی بی سی

----------------------------------------------------------------------------

دربازار چین

روسیه توان رقابت تجارت

مواد غذائی با امریکا را ندارد

سایت حزب کمونیست روسیه

ترجمه - آزاده اسفندیاری

----------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

 

 

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است