راه توده

شماره 815  چهارشنبه اول دیماه 1400

 

داود نوروزی و محمود ژندی دو روزنامه نگار برجسته توده ای در دهه 1330 بودند. نوروزی درعین حال مسئول تبلیغات حزبی بود و ژندی سردبیر روزنامه ارگان مرکزی حزب توده ایران "بسوی آینده". پس از کودتای 28 مرداد ژندی دستگیر و سالها زندانی شد و نوروزی توانست از ایران خارج شود و سالها در آلمان دمکراتیک زندگی و فعالیت حزبی کرد.

محمود ژندی

داوود نوروزی

نقش آفرینان انقلاب 57

جان بر سر پیمان نهادند

  بررسی کارنامه حزب توده ایران پس از انقلاب 57، در واقع بررسی کارنامه انقلاب 57 است که هنوز کورسوی امیدی به نجات آن باقی است. برای این بررسی باید نخست پیدایش انقلاب را از نظر چگونگی و چرایی وقوع آن پیگیری کرد و سپس بر این زمینه، روندهای پس از انقلاب را مورد توجه قرار داد. این نوشته کوششی است در این جهت. در مورد چگونگی و چرائی انقلاب 57 بسیار گفته و نوشته اند. از آن میان به دو نظریه  اشاره می‌کنیم.1-انقلاب 57 ادامه قیام 15 خرداد 42 بود. 2-انقلاب 57 واکنشی در مقابل مدرنیزاسیون شاه بود.


کاسه ای که

 زیر نیم کاسه

مقالات ضد توده ای

روزنامه شرق است

-------------------------

حجتیه و پیوند آن

با تشکل های

راستگرایان

 درج. اسلامی

-------------------------

دیکتاتوری

در ج. اسلامی

نهادینه شده؟

-----------------------------

صدا و سیما

آینه حکومت است

نه سخنگوی مردم!

-------------------------

اردوغان

و ناسیونالیسم ترک

موسسه راهبردی روسترات

ترجمه- کیوان خسروی

-------------------------

اتحاد چین و روسیه
کابوس امریکاست!

اومانیته- ترجمه آذرنگ

-------------------------

درس هائی که

ج. بلاروس

از سرنوشت

ج. اوکراین گرفت

آنا شافران- راشا تودی

ترجمه- آزاده اسفندیاری

-------------------------

هفته راهپیمائی

حمایت از جنبش

سوسیالیستی بولیوی

یونگه ولت- ترجمه عسگر داوودی

-------------------------

سرمقاله 815

بنام دفاع از انقلاب 57

در برابر حکومت باید ایستاد!

 

در شرایطی که بحران سراسر کشور را فرا گرفته و کوس رسوایی حکومتی که از نظر مردم به حکومت غارت و فساد و اختلاس و دروغ تبدیل شده بر سر هر چهار راهی جار زده شده، رهبران حکومت از "انقلاب" و انقلابی بودن سخن می گویند و دولت ابراهیم رئیسی را "دولت انقلابی"‌معرفی میکنند که بیشتر موجب تمسخر است. ولی در پشت این ادعای انقلابی بودن هم خراب کردن و بی اعتبار کردن اندیشه انقلاب نهفته است و هم بازتاب نگرانی حکومت از جنبش تغییرات در ایران است. در این جنبش همانطور که تظاهرات کشاورزان و مردم اصفهان نشان داد همچنان شعارها، آرمان‌ها، شیوه‌ها و ظرفیت‌های انقلاب 57 نهفته است و می تواند بسیجگر باشد. بنابراین، هدف از تاکید بر انقلابی بودن دولت رییسی آن است که با غصب نام انقلاب و انجام همه نامردمی‌ها بنام "انقلاب" مردم را از تکرار، پافشاری بر آرمان‌های انقلاب 57 و توسل به شیوه ها و روش ها و تجربیات انقلاب جدا کرده و دفاع از انقلاب را دفاع از حکومت وانمود کند. در این شرایط هرکس که از انقلاب سخن بگوید یعنی طرفدار حکومت کنونی است. بدین شکل تصور و گمان می کنند هم حکومت نوعی مشروعیت به حساب انقلاب 57 پیدا می کند و هم مردم از خیر هر انقلاب و تغییری می گذرند. اشتباه است اگر فکر کنیم این تبلیغات کلا بی نتیجه بوده است، چنانکه می بینیم گروه هایی از مردم و بویژه جوانان که تنها ویترین هایی از گذشته برایشان به نمایش در می آید به دوران شاه همچون یک دوران طلایی می نگرند که نمود آن را در برخی شعارهای تظاهرات دیماه سال 96 دیدیم. برخی دیگر نیز بنام آنکه نتیجه آن انقلاب پیشین همین حکومت کنونی است مردم را از هر گونه مبارزه برای تغییر و تحول می ترسانند.

ولی از سوی دیگر این روش حکومتی و ادعای انقلابیگری، تضادها و دشواری‌های خود را برای حکومت نیز در بر دارد. بزرگترین تضاد آنجاست که در جامعه ایران می توان همچنان از انقلاب سخن گفت و این به هیچوجه کم اهمیت نیست. همین امروز هم بسیاری از کسانی که در اعتراضات و اعتصابات شرکت می کنند یکی از استدلالهایشان در برابر حکومت به درستی و با قدرت همین است که "این ما بودیم که انقلاب کردیم". و این سخن روزبروز با افزایش مشارکت زحمتکش ترین قشرهای اجتماعی در جنبش ها و اعتراض ها فراگیرتر می شود.... ادامه

----------------------------------------------------------------------------------

هانیبال الخاص

صورتگر انقلاب 57

----------------------------------------------------------------------------------

رهبران می آیند و می روند

آنچه می ماند "مشی توده ای" است

 رهبران می آیند، می روند، کشته می شوند، چشم فرو می بندند، اعدام می شوند، ترور می شوند و... اما تجربه را نه می توان ترور کرد و نه اعدام، نه می میرد و نه فراموش می شود. نسلی به نسل دیگر می سپارد.  وقتی از مشی توده ای صحبت می شود، سخن درباره همین تجربه و میراث تاریخی است....

--------------------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen

IBAN DE42360100430517751430

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com