راه توده

شماره 817- چهارشنبه 15 دیماه 1400

 

وارطان سالاخانیان و کوچک شوشتری دو توده ای افسانه ای که در شکنجه گاههای پس از کودتای 28 مرداد زیر شکنجه کشته شدند. آنها حاضرنشدند مخفیگاه چاپ روزنامه و اعلامیه های پس از کودتا را فاش کنند. بعدها شاملو یکی از معروف ترین شعرهای خود را در ستایش قهرمانی وارطان سرود. این شعر در زمان شاه با نام "نازلی" و پس از انقلاب 57 با اسم "وارطان" منتشر شد.

کوچک شوشتری

وارطان سالاخانیان

شرحی که شاملو درباره

3 شعر معروف خود نوشته!

شاملو در پایان مجموعه شعری که در کتاب "هوای تازه" جمع آوری کرده، درباره برخی از شعرهای این کتاب توضیحاتی نوشته است. بویژه درباره چند شعر بسیار معروف خود. یکی از این شعرها در سالهای پیش از انقلاب 57 با نام "نازلی" منتشر شد. نازلی نامی بود که شاملو برای وارطان سالاخانیان انتخاب کرده بود تا بتواند آن شعر را منتشر کند. به این دلیل که وارطان از معروف ترین زندانیان زیر شکنجه کشته شده دوران پس از کودتای 28 مرداد بود و حکومت اجازه نمی داد نام او بر سر زبانها بیفتد. بویژه از سوی شاملو که شعرش بازتاب وسیعی در میان نسل جوان و روشنفکران کشور داشت. او در شرحی که درباره شعر نازلی و یا "وارطان" می نویسد، از کوچک شوشتری نیز نام می آورد که او نیز از قربانیان زیر شکنجه فرمانداری نظامی پس از کودتای 28 مرداد بود. شاملو می نویسد:


آقای خامنه ای

منطق کنونی را

حفظ خواهد کرد؟

-----------------------------

اقتصاد ایران

از چنگال تجارت

رها خواهد شد؟

-----------------------------

آنچه موسوی گفت

همچنان زیر بنای

جنبش کنونی

مردم ایران است!

-----------------------------

بخشی از سرمقاله

راه توده 511 تیرماه 94

ایران باید به کدام

جبهه جهانی بپیوندد؟

-----------------------------

فرد گرائی

و نقش آن در

عقب ماندن ایران

دکتر سروش سهرابی

-----------------------------

وارطان سالاخانیان
و کوچک شوشتری 

-------------------------

کودتای سودان

زیر فشار

جنبش اجتماعی

اومانیته - ترجمه آذرنگ

-------------------------

سرمقاله 817

برنامه نا نوشته ای که بنام

"گام دوم انقلاب" به اجرا گذاشته شده!

 

(این تحلیل از رویدادهای کنونی ایران، با نظرات خوانندگان می تواند کامل شود.)

نه مجلس کنونی که با رانت استصوابی تشکیل شد و نه ابراهیم رئیسی که با همین رانت از صندوق انتخابات بیرون آورده شد، هیچکدام رویدادی اتفاقی نبودند. این دو رویداد برخاسته از تحلیلی بودند که رهبر جمهوری اسلامی ظاهرا از آستانه انتخابات ریاست جمهوری 84 و بویژه پس از انتخابات 88 بصورت یک نقشه راهبردی در سر داشته و پس از افت و خیزها و اشتباهات بسیار اکنون به نتایج دقیق تر از آن رسیده و در پی اجرای آنست. علی خامنه ای در همان هفته های اول حصر میرحسین موسوی در یک سخنرانی در حسینیه زیر مجموعه بیت رهبری جمله ای از دهانش بیرون آمد که برخاسته اولیه از همین تفکر و تحلیل بود. او بی آنکه نام موسوی را بر زبان آورد، در اشاره به سمت گیری سپردن اقتصاد ایران به سپاه، به اشاره گفت "شما که طرفدار اقتصاد دولتی بودید!". او می خواست بگوید که سمت گیری اقتصاد ایران به سمت تمرکز دولتی میرود و موسوی نباید با آن مخالفت می کرد. نه درچهار سال دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد که در اصل برای ضایع کردن هاشمی رفسنجانی به میدان فرستاده شده بود و افتضاح رویش بانک های خصوصی و برباد دادن 120 میلیارد دلارپول نفت را بالا آورد و نه در 8 سال ریاست جمهوری حسن روحانی، رهبر جمهوری اسلامی نتوانست این ایده و تفکر خود را پیاده کند. به همین دلیل او با انتخابات دستچین شده مجلس و سپس بر کشیدن ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری که ظاهرا از پیش با او مسئله را حل کرده و مامور اجرای آن ایده شده بود، با شعار "گام دوم انقلاب" مستقیما پا پیش گذاشت.

رهبر جمهوری اسلامی از اقتصاد دولتی مورد نظر و اشاره خود این را درک کرده که می توان اهرم های اقتصادی را بدست فرماندهان برگزیده سپاه داد تا هم این فرماندهان عامل اجرای طرح او باشند و هم نظام گرفتار دم و دستگاه دولتی و اسیر "بوروکراسی" دولتی و طرفداران پیوند با غرب نشود. او سعی کرد از تجربه منجر به سقوط اتحاد شوروی استفاده کند، همچنان که از تجربه موفق چین نوین و تا حدودی کره شمالی و ویتنام نیز سعی کرد بهره بگیرد. بدین ترتیب، او دولت ویرانگر احمدی نژاد را بعنوان نخستین تجربه شکست خورده خود تاب آورد و در 8 سال ریاست جمهوری روحانی نیز مقاومت او در برابر ایده های رهبر را تا رسیدن زمان چیدن میوه تحمل کرد. حذف همیشگی هاشمی رفسنجانی از صحنه نیز این راه را برای او هموار کرد. او و تیم مشاوران پنهانی که در بیت رهبری دارد، درحاشیه این نقشه، تصوری مکانیکی نیز در باره ساختار چند پهلوی حکومت دارند. این که با متمرکز کردن اقتصاد در سپاه (به شمول نهادها و شرکت ها و ...ی وابسته به سپاه که سرنخ آنها در بیت رهبری کنترل می شود) به چند لایه بودن آپارات دولتی خاتمه خواهند داد. یعنی به رقابت ها و کشاکش های درون حکومت و نظام که 40 و چند سال ادامه داشته و ما آن را "نبرد که بر که" میدانیم خاتمه خواهد داد. این تصور از هینجا مکانیکی و غیر علمی است. زیرا این کشاکش و نبرد، طبقاتی است و نه سلیقه ای و رقابتی! و به همین دلیل و برخلاف تصور او در آینده همین دستگاه اقتصادی- نظامی نیز در درون خود به این نبرد خواهد پیوست.... ادامه

----------------------------------------------------------------------------------

میخواهند جهان را نابود و دوباره

آن را بسازند!

موسسه راهبردی روسترات

ترجمه- کیوان خسروی

چین و روسیه

اجازه نخواهند داد

امریکا ببر جهان شود!

گزینش و ترجمه- آزاده اسفندیاری

----------------------------------------------------------------------------------

تحریم های جدیدامریکا علیه کوبا
یونگه ولت ـ ترجمه عسگر داوودی

----------------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

 

 

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است