راه توده

شماره 845 چهارشنبه 26 مرداد 1401

کیومرث زرشناس عضو کمیته مرکزی و دبیر سازمان جوانان حزب و نیک آئین عضو مشاور هیات سیاسی حزب توده ایران بودند که در قتل عام 67 اعدام شدند. نیک آئین در دوران مهاجرت از برجسته ترین نویسندگان رادیو پیک ایران بود  و پس از انقلاب نویسنده پرقدرت جزوات تحلیل هفتگی .

امیرنیک آئین

کیومرث زرشناس

آنها که میگویند "رضاشاه روحت شاد"

نمی دانند رضاشاه

چه کرد و چرا سقوط کرد؟

سال 1320 و بویژه شهریور این سال یکی از پرخبر ترین و پرحادثه ترین سال آخر سلطنت استبدادی رضا شاه بود. نه تنها در ایران که در کل جهان و آنها که در دوران اخیر رضاشاه ستائی می کنند و مقابله او با حجاب و روحانیت را می ستایند، باید رویدادهای این سال را با دقت بخوانند، تا چشم و گوششان باز شود. قوای نظامی و امنیتی رضاشاه و قدرت نظامی او که بر تمام کشورهای منطقه برتری دارد، در عرض چند هفته، بلکه چند روز فرو ریخت. نیروی دریائی او در جنوب نابود و فرماندهانش در نخستین حمله به ایران کشته شدند و یا فرار کردند و در بندر انزلی نیز یگانه افسری که مقاومت کرد ستوان اعتماد زاده "به آذین" مترجم آینده ایران بود که یک دست خود را در جریان حمله به ایران از دست داد.


کارزاری ضد ملی

علیه بیانیه

منسوب به موسوی

-----------------------------

همسو شدن

سیاست داخلی

با سیاست خارجی

از کجا آغاز میشود

-----------------------------

مصاحبه سال 92

سایه با روزنامه شرق

من با توده ایها

هم عقیده بوده ام

-----------------------------

حافظه تاریخی

مردم ایران

چگونه میتواند

حفظ شود؟

دکتر "شفیعی کدکنی"

-----------------------------

مصاحبه با رهبر

حزب کمونیست روسیه

جنگ اتمی

فاجعه ایست که

امریکا در تدارک آن

در اوکراین است!

تلویزیون خط سرخ - کراسنایا لینیا

ترجمه- سینا نقشینه

-----------------------------

"تایوان" لانه زنبوری

که امریکا انگشت

در آن فرو می کند!

اومانیته- ترجمه آذرنگ

-----------------------------

8 سال پیش راه توده نوشت:

فاشیست ها

قدرت را در اوکراین

بدست می گیرند!

-----------------------------

سرمقاله 845

گردش به شرق را نمیتوان

با آزادی ستیزی پیش برد!

 

از زمان آغاز جنگ اوکراین که ناقوس مرگ جهان تک قطبی آمریکایی را به صدا دراورده حکومت سیاست خارجی "گرایش به شرق" را با امید بیشتر ولی همچنان لنگ لنگان ادامه می دهد. لنگ لنگان از این جهت که اولا سیاست داخلی در خلاف جهت سیاست خارجی حرکت و بعنوان مانع آن عمل می کند، ثانیا از این جهت که این سیاست خارجی با سانسور حکومتی روبروست و در نتیجه  ناتوان از جلب پشتیبانی مردم بدان است و این روش آینده آن را مبهم می کند.

این دو جنبه با هم در ارتباط مستقیم هستند. سانسور حکومتی نه اجازه می دهد که درباره سیاست خارجی بحث شود و نه درباره سیاست داخلی. نه اجازه می دهد که بتوان پشتیبانی مردم را به سمت سیاست خارجی جلب کرد، نه امکان می دهد که نیروی لازم برای تغییر سیاست های داخلی را فراهم کرد.

این ادعا که با هشدار به رسانه های طرفدار غرب در ایران یا تحمیل سانسور به آنها، سیاست گرایش به شرق تقویت خواهد شد ترویج یک خوش خیالی ساده انگارانه است که عمق ماجرا را پنهان می کند. لایه عمیق تر ماجرا در اینجاست که حکومت نمی خواهد از سیاست گرایش به شرق دربرابر مردم دفاع کند، مردم را به سمت آن جلب کند، دستاوردهای آن را برای مردم بگوید و ... برای همین مخالفان آن را نیز سانسور می کند. مخالفان گرایش به شرق را سانسور می کند تا خود درموقعیتی قرار نگیرد که ناگزیر به دفاع از آن شود.

به همین دلیل است که بخش وسیعی از بدنه حکومتی نیز گرایش به شرق را حداکثر در حد یک مانور حکومتی برای گرفتن امتیاز از غرب می داند و نه چیزی بیش از این. مسئله فقط غلبه ناشایسته سالاری، فساد و ناکارآمدی در حکومت و از جمله دولت ابراهیم رئیسی نیست. مسئله فقط این نیست که اکثریت بدنه حکومتی ما را غربگرایان دلارزده تشکیل می دهند که پایان اقتصادی نفتی و خاتمه انباشت دلارهای آمریکایی برای آنها کابوسی سنگین تر از وحشت خود گردانندگان امریکاست. مسئله این هم هست که آن بخش هم که چندان ناکارآمد و دلارزده نباشد نمی داند که سیاست خارجی گرایش به شرق یک تصمیم استراتژیک و واقعی است یا یک مانور تاکتیکی برای گرفتن امتیاز از غرب چرا که قاطعیت لازم برای توضیح آن به مردم و دفاع از آن دربرابر مخالفان و غربگرایان را نمی بیند. .. ادامه

-------------------------------------------------------------------------------------

"فرامرزی"

روزنامه نگاری

برای تمام فصول

سیاسی ایران!

"رحمان هاتفی"

-------------------------------------------------------------------------------

اروپا به سیاست

ابلهانه کمک

به جنگ اوکراین

ادامه میدهد!

" آرتیوم ایگناتیف"

بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه- کیوان خسروی

جهان نوین

از دل حوادث امروز

متولد خواهد شد!

پورتال (پس زمینه)

ترجمه ـ عسگر داوودی

-----------------------------------------------------------------------------

جنگ از افغانستان

به تاجیکستان صادر خواهد شد؟

سرگیی کاژمیا کین- روزنامه پراودا

ترجمه آزاده اسفندیاری

------------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen

IBAN DE42360100430517751430

 

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com