راه توده

شماره 846 چارشنبه 2 شهریور 1401

اردشیر آوانسیان و آوتیس سلطان زاده از بنیانگذاران حزب کمونیست ایران. آوانسیان از جمله اعضای گروه 53 نفری بود که پس از سقوط رضاشاه از زندان آزاد شد و در بنیانگذاری حزب توده ایران شرکت کرد. سلطان زاده کتاب تحلیلی "رشد اقتصادی ایران و امپریالیسم" را از خود به یادگار گذاشت و آوانسیان کتاب خاطرات خود را. هر دو از جمله ارامنه عضو حزب توده ایران و حزب کمونیست ایران بودند.

آوتیس سلطان زاده

اردشیر آوانسیان

انتشار بخش هائی از کتاب خاطرات محسن رفیقدوست-1

"هویدا" می خواست حرف بزند

اما با عجله اعدامش کردند!

محسن رفیقدوست، عضو رهبری موتلفه اسلامی و مسئول تدارک انتقال آیت الله خمینی از فرودگاه مهرآباد به بهشت زهرا درجریان بازگشت وی به ایران بود. اتومبیل شاسی بلندی را برای این ورود و انتقال آهن کشی کرده و رانندگی آن را برعهده گرفت و از این مرحله به بعد مدارج ترقی را در جمهوری اسلامی طی کرد. سواد چندانی نداشت و هنوز هم ندارد، اما بعدها شد رئیس کمیته های انقلاب و از آنجا نیز با یک خیز شد وزیر سپاه. بعدها که وزارت سپاه در ساختار جمهوری اسلامی حذف شد و آقای خامنه ای شد رهبر جمهوری اسلامی، او با وی بیعت کرد و بقول خودش "چماق" ایشان شد.


منتقدان لیلاز پاسخ بدهند

امریکا

چه نوع ایرانی

را می خواهد!

-----------------------------

اتحاد راهبردی

اقتصادی- نظامی

ایران با 3 جبهه

ضرورت ملی است

-----------------------------

قدرت تحلیل خود

از رویدادها را

باید تقویت کنیم!

-----------------------------

فرصت هائی که

پیش از یورش

رهبری حزب

از دست داد!

-----------------------------

پاکستان بر سر

دو راهی

جنگ داخلی

یا انتخابات

اومانیته- ترجمه آذرنگ

-----------------------------

نازی های کارگزار

انگلیس و امریکا

در کیف را باید

درهم کوبید!

ساویستکایا راسیا- آزاده اسفندیاری

-----------------------------

آیا قزاقستان

به راه اوکراین

خواهد رفت؟

«والری بورت»

بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه- کیوان خسروی

-----------------------------

پیشرفت جهانی

بدون پیشرفت

 همه کشورها

ممکن نیست!

دکتر "سروش سهرابی"

-----------------------------

سرمقاله 846

هراس غربگرایان ازعدم

توافق اتمی و سفت شدن کمربندها

 

ایران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا درباره برجام پاسخ داد، پاسخی که هم از سوی "اولیانوف" مذاکره کننده ارشد روسیه و هم نماینده اتحادیه اروپا "معقول" ارزیابی شد. اکنون امریکاست که باید موافقت یا عدم موافقت یا شرایط خود را اعلام کند. با اعلام پاسخ ایران فشار رسانه ها و مطبوعات غربگرا بر روی هیئت مذاکره کننده برای آنکه هرچه سریع تر به خواست های غرب تسلیم شوند فعلا و موقتا کاهش یافته تا زمانی که نتیجه پاسخ آمریکا روشن شود و احتمالا دور جدیدی از فشار برای درخواست تسلیم فوری آغاز شود.

رهبران آمریکا اکنون از یکسو نیاز به توافق دارند و از سوی دیگر هم نمی خواهند به توافقی که اثر بلند یا کوتاه مدت مثبت برای ایران داشته باشد یا مانع خلع سلاح نظامی و موشکی آن شود تن دهند. اگر آمریکا به پیشنهادات کنونی پاسخ منفی دهد باید برای مردم روشن شود و بدانند که آمریکا صاف و ساده چه چیزی را از ایران می خواهد تا مردم درباره آن تصمیم بگیرند و اگر کسی یا گروهی در داخل ایران طرفدار تسلیم به خواسته های امریکاست ماهیت خود را نشان دهد. کاری که تا همین امروز انجام نشده و هیچکس دقیقا نمی داند در پشت صحنه مذاکرات اتمی چه می گذرد و آمریکا چه می خواهد و اروپا چه می گوید و ایران روی چه چیز ایستاده یا نایستاده یا می خواهد سازش کند یا نکند. بحث را باید به میان مردم کشاند و مطالبات آمریکا از ایران را به مردم گفت و خطرات و احتمالات و جنبه های مثبت و منفی یک توافق و تفاهم را در یک بحث عمومی مطرح کرد تا بتوان پشتیبانی ملی را بر هر تصمیمی جلب کرد. کاری که حکومت حاضر به انجام آن نیست و به همان سیاست مذاکرات پشت صحنه ادامه می دهد..تا زمانی که مردم ندانند چه می گذرد باد در بادبان غربگرایان اصولگرا و اصلاح طلب داخلی خواهد بود که دستشان در جیب سرمایه داری تجاری و گردانندگان اتاق بازرگانی است، اگر خود جزو همانها نباشند. اینان هم نه به مردم می گویند که خواست هایی که بنظر آنها معقول است چیست و نه قرار دادن یک شرط از سوی ایران را می پذیرند بلکه تسلیم هرچه سریعتر را طلب می کنند. در واقع نگرانی اصلی آنها این است که اگر برجام امضا نشود با توجه به شرایط کنونی جهانی که چین و روسیه در برابر غرب علنا و قاطعانه ایستاده اند ارتباط ایران با آمریکا و اروپا به کلی قطع شود و ایران ناگزیر شود سیاست سفت کردن کمربندهای داخلی را در پیش گیرد و به مبادلات تهاتری و همکاری بر مبنای ارزهای ملی با این کشورها روی آورد. .. ادامه

-------------------------------------------------------------------------------------

آن که صلح و آشتی ملی را

برای افغانستان می خواست!

-------------------------------------------------------------------------------------

انگلستان

درمحاصره

اعتصابات کارگری

اومانیته- ترجمه جعفر پویا

مدعیان آزادی بیان

دهان "آسانژ" را

بسته اند!

یونگه ولت - ترجمه عسگر داودی

-------------------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen

IBAN DE42360100430517751430