راه توده

شماره 823 چهارشنبه 27 بهمن 1400

دکتر اخترکامبخش همسر عبدالصمد کامبخش از رهبران برجسته حزب کمونیست و حزب توده ایران و از بنیانگذاران سازمان دمکراتیک زنان ایران بود که در مهاجرت آلمان دمکراتیک به درود حیات گفت. او خواهر نورالدین کیانوری بود. قربان نژاد از زندانیان بنام پس از کودتای 28 مرداد و عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران بود که در یورش به حزب در ج. اسلامی نیز دستگیر و در قتل عام 67 اعدام شد.

هوشنگ قربان نژاد

دکتر اختر کامبخش

مردم ناراضی مقابل محمد افغان نایستادند

نخستین سلطنت شیعه

از درون پوسید و فروپاشید

سلطنت صفویه یعنی دوران پیوند شاه و روحانیت شیعه ایران با یکدیگر؛ چنان که آن را نخستین سلطنت اسلامی بر ایران می شناسند. پس از مرگ پایه گذار صفویه که در نوشته زیر می خوانید چگونه و چرا مرد و بخشی از خاک ایران چگونه در زمان او – در جنگ چالدران – از کف ایرانیان رفت، فساد و جنایت به ارث رسیده به جانشینان او چنان از حد گذشت که والیان منصوب شاهان خود در گوشه ای از ایران برابر خویش بساط سلطنت گسترده بودند.


ریشه های

ناکارآمدی

دولت رئیسی

-----------------------------

دو تضاد و تقابل

آینده ج. اسلامی را

 رقم می زند!

-----------------------------

گسترش سرمایه گذاری چین

در زیر ساخت های عراق!

در ایران حرف زدند

در عراق عمل کردند!

-----------------------------

زمینه های مشترک

شورش در ایران

روسیه و قزاقستان

روزنامه پراودا- ویکتور کاژمیاکو،

ترجمه- آزاده اسفندیاری

-----------------------------

وعده های بایدن

تا پیش از ورود

به کاخ سفید!

ترجمه و تدوین آذرنگ

با استفاده از اومانیته

-----------------------------

ئئو نازی ها

در اوکراین آماده

نسل کشی میشوند!

منبع. ریا نووستی

ترجمه- کیوان خسروی

-----------------------------

نظرسنجی در امریکا

حکومت رسانه ها

بر افکار عمومی

علیه روسیه

گزیده و تدوین ـ عسگر داوودی

-----------------------------

سرمقاله 823

سرگردانی ایران میان

دو جبهه جهانی نباید ادامه یابد

 

در شرایط فعلی کشور، هر دولتی که بر سر کار باشد، هم به لحاظ ژئوپلتیکی و هم از نظر رشد اقتصادی و  رفاه و امنیت مردم مجبور به همکاری اقتصادی، سیاسی و امنیتی با چین و روسیه است. این ضرورت را شاهزاده های عربستان و دولتمردان پاکستان و ترکیه و ژنرال های حاکم بر مصر و دولت های فرقه ای و فصلی عراق هم درک کرده اند. این همکاری نه علیه غرب است و نه علیه مخالفت با سیاست های حکومت و نه خلاف آزادیخواهی، بلکه هدف بهره گیری از توان و امکانات شرق از یکسو و ناگزیری همسوئی ایران با یکی از دو جهه جهانی که شکل گرفته از سوی دیگر است. یک جبهه امریکا و کشورهای اروپای غربی قرار دارند که مشت آهنین آنها پیمان نظامی و رو به گسترش "ناتو" است و طرف دیگر چین با قدرت عظیم اقتصادی و روسیه با قدرت انکار ناپذیر اتمی و نظامی و چند کشور امریکای لاتین و آسیائی. شرایط و فضای حاکم بر جهان نشان میدهد که جبهه اول علیرغم در اختیار داشتن مشت آهنین "ناتو" گرفتار بحران رو به تعمیق اقتصادی است و به همین دلیل مانند دوران پیش از جنگ دوم جهانی، چاره خود را در جنگ افروزی می بیند و مشت آهنین خود را می خواهد علیه جبهه اول به خدمت بگیرد. چنان که اکنون در جنجال بر سر اوکراین و علیه روسیه و بر سر "تایوان" علیه چین شاهدیم.

در ایران جناح راست سرمایه داری تجاری، بصورت طبیعی و در جهت منافع خویش نزدیکی به چین و روسیه را علیه منافع تجاری خود میداند و آن دسته از افراطیون و واپسگرایان مذهبی نیز که ماسک حمایت از گردش به شرق بر چهره زده اند، بدنبال یک مانور برای امتیاز گیری از غرب و سپس پیوندهای مستحکم تر با جبهه اول - غرب و ناتو- هستند. این مانور را در نامه ای که سعید جلیلی علیه مذاکرات وین و خطاب  به رهبر جمهوری اسلامی نوشته شاهدیم. جلیلی و آنها که او را پیش انداخته اند با صراحت در همین نامه می نویسد که «ما باید با شرق مناسبات برقرار کنیم و  به امریکا نشان بدهیم که در پی پیوند با آنها هستیم تا از امریکا امتیاز بیشتر گرفته و بجای توافق اتمی برویم به سمت اورانیوم 90 در صدی» که معنای آن تولید سلاح اتمی است. تدوین کنندگان این نامه میدانند و در پس ذهن خود یقین دارند که امریکا با آنها کنار آمده و اورانیوم 90 در صدی را هم خواهد پذیرفت به یک شرط کلیدی و این شرط کلیدی چیزی نیست جز  آن که ایران در جبهه ناتو علیه چین و روسیه قرار بگیرد. این همان هدفی است که دو سال پیش، صالحی رئیس سابق انرژی هسته ای ایران نیز با صراحت بیان کرد و گفت«امریکا بداند که ایران آخرین سوراخ کمربند محاصره روسیه است»... ادامه

--------------------------------------------------------------------------------------

نبرد استالینگراد - 2

سربازان آلمان گرسنه و تشنه

در پایان محاصره استالینگراد

--------------------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

حساب بانکی
Vernis

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

 

 

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است