کنفرانس تهران (-والنتین برژکوف )- 5

جدال دیپلماتیک استالین - چرچیل

پشت میز مذاکرات تهران

هیتلر برای حمله به اتحاد شوروی 5ر5 میلیون نیروی نظامی آلمان را بسیج کرده بود. این نیرو متشکل بود از 181 لشکر و 18 تیپ در مرز شوروی و تسلیحات آن نیز عبارت بود از 48 هزار توپ و خمپاره انداز، قریب 2800 تانک و توپ خودرو، 4500 هواپیما و دیگر وسائل فنی جنگی. زیر چنین فشاری بود که اتحاد شوروی روی ورود فعالانه تر متحدین خود برای مقابله با دشمن مشترک و حمایت از ارتش سرخ- بویژه عملیات در قاره اروپا- پافشاری می کرد.

اتحاد شوروی روی ورود فعالانه تر متحدین خود برای مقابله با دشمن مشترک و حمایت از ارتش سرخ- بویژه عملیات در قاره اروپا- پافشاری می کرد. در ماه های اول جنگ شرایط در جبهه شوروی و آلمان برای افتتاح جبهه دوم در اروپای غربی کاملا مساعد بود، زیرا هیتلر نیروی خود را در آن بخش کاهش داده بود.

 

راه توده

شماره 833 چهارشنبه  4 خرداد 1401

احمد علی رصدی عضو هیات سیاسی و از افسران سازمان  نظامی حزب توده ایران پیش از کودتای 28 مرداد که افسران قیام خراسان بود که بعدها به ارتش فرقه دمکرات آذربایجان پیوست. گاگیک آوانسیان عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران که 15 سال زندان کودتای 28 مرداد را پشت سر گذاشت. هر دو در قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 اعدام شدند.

گاگیک آوانسیان

احمد علی رصدی


امریکا و ناتو

چاره ای جز

قبول شکست

در اوکراین ندارند!

-----------------------------------

نگاهی به سیر انقلاب 57- 3

سنگ بنای وابستگی

به بانک جهانی را

هاشمی گذاشت!

"هامون سرمدی"

-----------------------------------

تقسیم خاورمیانه

بار دیگر

 عملی خواهد شد؟

"النا پانینا" مدیر موسسه روسترات

ترجمه- کیوان خسروی

-----------------------------------

تلاش بارها

شکست خورده

برای غلبه بر روسیه

وبسایت آلمانی Kai Ehlers

ترجمه "عسگر داوودی"

--------------------------------------

سرنخ بولتن سازان

در ج. اسلامی

 به کجا بند است؟

--------------------------------------

پاسخ حزب کمونیست روسیه

به حزب کمونیست یونان

جنگ در اوکراین

 علیه فاشیسم است!

سایت حزب کمونیست

 ترجمه- آزاده اسفندیاری

--------------------------------------

پیشآهنگان و جوانان

به میدان سرخ مسکو بازگشتند!

گزارش از نعمت بوستانی

--------------------------------------

اجلاس "داووس"
نگران از آینده
سرمایه داری جهانی
خاتمه یافت!
ترجمه و تدوین- آذرنگ

سرمقاله راه توده 833

امید و نا امیدی را به نتیجه تقابل

سیاست داخلی و خارجی باید بست!

آیا می توان به حکومت ایران برای انجام اصلاحات و تغییرات امید داشت؟ یا ما با دستگاه منجمدی روبرو هستیم که ظرفیت پذیرش تغییرات را ندارد؟ و در اینصورت چه باید کرد؟ این بحث جدید نیست و معمولا می گویند توده ای ها یا راه توده به حکومت ایران برای انجام تغییرات امید واهی دارد. در طی چهل سال گذشته این سخن بسیار تکرار شده و نتیجه آن هم آشکار گردیده. نداشتن امید واهی به حکومت از شعار "حکومت شوراها" و "نان، کار، مسکن" در ابتدای جمهوری اسلامی، تا "اصلاحات در چارچوب رژیم ولایت فقیه ممکن نیست"، "انتخابات آزاد در چارچوب ... ممکن نیست"، تا سرانجام به "مطالبه محوری" در جنبش سبز و موسوی رسیدیم و امروز هم ادامه دارد و ادامه خواهد داشت.

پشت شعار نان، کار، مسکن این فکر پنهان بود که مردم به حکومت و آیت الله خمینی امید واهی بسته اند و باید آنها را آگاه کرد آن هم در شرایط جامعه ای که انقلاب کرده و به فتح آسمان ها رفته بود و می خواستند با نان، کار، مسکن او را به زمین بیاورند. اصلاحات و انتخابات آزاد هم ممکن نیست درست در آستانه انتخابات دوم خرداد مطرح شد که می خواستند به حساب خود جلوی امید واهی بستن مردم به حکومت و شرکت در انتخابات و جنبش دوم خرداد را بگیرند. مطالبه محوری هم در آستانه جنبش سبز و زمانی که مردم در خیابان ها به مصاف احمدی نژاد رفته بودند می خواست آنها را از "امید واهی" بیرون بیاورد و مدعی بودند که مطالبات را جلوی موسوی و احمدی نژاد می گذاریم ببینیم کدام به این مطالبات پاسخ می دهند! در واقع خودشان دچار امید واهی و عقب ماندگی از جامعه بودند.

ادعای ضرورت نداشتن امید به حکومت یعنی نفی جنبش اجتماعی. در حالیکه امید به حکومت جزء جدایی ناپذیر هر جنبشی است. واهی بودن یا نبودن این امید را خود جنبش و شرایط تحول آن تعیین می کند، نه اینکه ما از قبل آن را بجای جنبش و بجای مردم تعیین کنیم. جنبشی که امید به حکومت نداشته باشد یا شورش کور است، جنبشی است که مرحله امید را پشت سرگذاشته و اکنون به حکومت جایگزین دیگری امید بسته و احساس می کند که رهبری و امکان تحمیل آن را هم دارد. (در همین رابطه توصیه موکد می کنیم به دارندگان نظر "امید نداشتن به تغییرات" که پاسخ رهبر حزب کمونیست روسیه به حزب کمونیست یونان را که در این شماره راه توده منتشر شده را با دقت بخوانند.).... ادامه

--------------------------------------------------------------------------

آب خوش، پس از انقلاب

ازگلوی هیچکدام پائین نرفت!

 عکس یادگاری لطفی، کسرایی، جوانشیر، میر رمضانی، طبری، سایه و نازی عظیما در زردبند تهران. باغ یکی از اقوام نازی عظیما مترجم و عضو شورای نویسندگان. دعوت کننده این میهمانی هم پوری سلطانی همسر زنده یاد مرتضی کیوان بود که با موی بافته در کنار نازی عظیما نشسته است. مهرداد فرجاد و ابوتراب باقرزاده هم در این میهمانی بودند اما هنگام عکس نبودند.

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

--------

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید

با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com