نظامی های ایران

و جنبش های انقلابی مردم

این مقاله ای تحقیقی درباره جنبش های انقلابی در ایران، از آستانه و صدر اسلام تا پایان کار رضاشاه و خروج او از ایران است. سال های سلطنت محمدرضا شاه، انقلاب 57 و سپس قیام ها و جنبش های اجتماعی سال های نیمه دوم جمهوری اسلامی که ادامه انقلاب 57 فصول دیگری اند.  این مقاله، سند تحقیقی بسیار ارزنده ایست که در سال 1349 توسط حزب توده ایران منتشر شد و نویسنده آن محقق بزرگ تاریخ و ادبیات ایران "احسان طبری" است. این مقاله را با دقت کامل، نه یکبار که بارها بخوانید و در تکثیر و انتشار آن در داخل کشور همت کنید. نباید اجازه داد تاریخ واقعی ایران زیر انبوهی از خرافات و تحریفات مذهبی- حکومتی دفن شود. این نوشتار، کارنامه افتخار یک ملت است.

 

راه توده

شماره 854- چهارشنبه 4 آبان 1401

احمد علی رصدی عضو مشاور هیات سیاسی و بهرام دانش عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران، از نویسندگان و گویندگان رادیو پیک ایران، نویسندگان مجله دنیا و نویسندگان جزوه های تاریخی "تحلیلی هفتگی" که تا آستانه یورش ج. اسلامی به حزب توده ایران منتشر می شود. هر دو در زندان جمهوری اسلامی اعدام شدند.

بهرام دانش

احمد علی رصدی


غرب پرستان ایران

پشت شعار

رابطه متوازن

سنگر گرفته اند!

----------------------------

نگرانی روز افزون

امریکائی ها ازجنگ داخلی در امریکا

"آگنیا کرنگل"

بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه- کیوان خسروی

----------------------------

استراتژی امریکا

جنگ بزرگ

علیه روسیه است!

ترجمه- عسگر داوودی

----------------------------

خمپاره جنگ اوکراین

در خانه شماره 10

داونینگ استریت!

اومانیته- ترجمه آذرنگ

----------------------------

غارت منابع ملی

و جنگ افروزی

امریکا در  افریقا!

روزنامه پراودا- سرگیی کاژمیا کین

ترجمه- آزاده اسفندیاری

----------------------------

عقب ماندگی

با قدرت نظامی

جبران نمی شود!

دکتر "سروش سهرابی"

----------------------------

سرمقاله 854

مرز میان اعتراض مترقی

و شورش های کور ارتجاعی

 

اعتراضات و حوادث چند هفته گذشته در ایران که هنوز پایان نیافته حاوی درس ها و هشدارهایی بوده و هست برای همه مردم ایران و نیروهای سیاسی میهندوست. این اعتراض ها عمق بحرانی را که کشور ما در آن قرار گرفته نشان داد که مانند هر بحرانی حامل انقلاب و ضدانقلاب است. این بحران می تواند نیروی محرک اصلاحات عمیق و انقلابی در کشور شود که آینده ای روشن تر را نوید دهد، یا برعکس به فروپاشی و چندپارچگی و ویرانی ایران ختم شود.

اعتراض هایی که با مرگ نابهنگام مهسا امینی آغاز شد خصلتی تحول خواهانه و مترقی داشت و مهمترین انگیزه و هدف آن پایان دادن به تحقیر و دخالت های ارتجاعی در عرصه اجتماعی و آزادی های اجتماعی بود. این اعتراض ها در همان روزهای نخست با مقاومت زنان ایران و همبستگی زنان باحجاب و بی حجاب و کم حجاب با یکدیگر و اکثریت بزرگ جامعه با آنها توانست دستاوردهایی را دربرابر تحقیر و تحمیل حجاب اجباری بدست آورد. دستاوردهایی که موقعیت گرایش های ارتجاعی حکومتی را ضعیف کرد و می تواند ضعیف تر کند و این جنبه مترقی آن بود. ولی ادامه آن در شرایط فلج صدا و سیمای حکومتی، استفاده از روش های تبلیغاتی نخ نما و تکراری، نامحرم دانستن مردم در همه زمینه ها، ملوک الطوایفی رسانه ای و پخش انواع اطلاعات و خبرهای ضد و نقیض از طرف دستگاه های رسمی و در شرایط انباشت انواع نارضایتی های عمومی بسرعت از چارچوب اولیه خارج شد و هدایت آن بدست شبکه های خارجی و تبلیغ کوکتل مولوتف و تشویق گردن زدن و سربریدن و حلق آویز کردن افتاد که هم چشم انداز ادامه و پشتیبانی ملی و مردمی از آن را مسدود کرد و هم آن را در مسیر ضدانقلاب و ویرانی ایران قرار داد. به این ترتیب فرصتی دوباره برای ضد حمله نیروهای ارتجاعی داخلی که در روزهای نخست منزوی شده بودند فراهم آورد... ادامه

----------------------------------------------------------------------------

نگاهی به تاریخ خونین انگیزاسیون مذهبی

نقش آفرینان

همیشه در سایه قدرت، عمل کرده اند!

----------------------------------------------------------------------------

سرلشگر قرنی

  رهبر کودتا  علیه شاه که در ج. اسلامی

ابتدا ترور و سپس سپهبد شد!

----------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
 

IBAN DE42360100430517751430

 

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com