راه توده

شماره 847 چهارشنبه 9 شهریور 1401

عباس ندیم و کوچک شوشتری. آنها یاران خسرو روزبه بودند. شوشتری پس از کودتای 28 مرداد زیر شکنجه کشته شد و عباس ندیم توانست پس از کودتا از ایران خارج شده و درکنار رهبری در مهاجرت قرار گیرد و به امین ترین یاران عبدالصمد کامبخش و نورالدین کیانوری تبدیل شود. او بدستور رهبری حزب، پس از انقلاب در آلمان دمکراتیک ماند و مسئول حفظ اسناد حزب شد که از داخل به خارج کشور منتقل می شد.

کوچک شوشتری

عباس ندیم

خاطرات محسن رفیق دوست – 2

خمینی: به شما چه که در سپاه

می پرسید: از کی تقلید میکنید؟

یک روز احمد آقا زنگ زدند که امام فرموده اند بگوئید حاج محسن بیاید. رفتم. امام پرسیدند: شما چرا از افرادی که می خواهند به سپاه بیآیند می پرسید از کی تقلید می کنی؟ به شما چه مربوط است. از قول من به آقایان بگویید این سئوال را حذف کنند.

بحث سیاسی از آنجا پیش آمد که جمعیتی از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به سپاه آمدند و ارتباطشان را با سازمانشان حفظ کرده بودند. عده ای خدمت امام اعتراض کردند. امام گفتند که یا در سپاه بمانند و در سیاست دخالت نکنند، یا از سپاه بروند و هر کجا که می خواهند کار سیاسی بکنند. آن موقع بود که گفتند: سپاه کار سیاسی نکند.


روسیه ستیزی

کارزار آگاهانه

سرمایه داری تجاری

در ایران است!

-------------------------

جنبش اعتراضی

امروز ایران

هنوز زبان اصلی

خود را نیافته!

دکتر "سروش سهرابی"

-----------------------------

موانع موجود

بر سر راه

 وحدت حزبی

و اتحاد جبهه ای

-----------------------------

زلنسکی 3 سال پیش

در فرانسه تبلیغ

زنان اوکراینی را کرد

زنان اوکراینی

بردگان جنسی

سرگردان در اروپا

"آگنیا  کرنگل" بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه- کیوان خسروی

-----------------------------

جبهه بندی ها

در شرق و غرب

در حال گسترش

و شکل گیری است

یونگه ولت- ترجمه عسگر داوودی

-----------------------------

اجاق خانه ها

در اروپا سرد،

تنور جنگ گرم!

اومانیته- ترجمه آذرنگ

-------------------------

معاون رهبر حزب کمونیست روسیه:

روسیه در برابر

جهانی گرائی امریکا

ایستاده است!

سایت حزب کمونیست روسیه- ترجمه آزاده اسفندیاری

-------------------------

سرمقاله راه توده 847

وحدت نظر در شرق ستیزی

در میان اصلاح طلبان واصولگرایان

 

در هفته های گذشته دو اظهار نظر منتشر شد که بنوعی آینه ای از درک سیاسی درسطح حکومت و حاشیه حکومت است. در یکسو آقای اسدالله بادامچیان عضو رهبری حزب موتلفه اسلامی که خود را اصولگرا می داند در نامه ای به مدیر مسئول روزنامه شرق وی را به هواداری از غرب از یکسو و "ترویج و تجلیل از حزب توده خائن و مزدور شوروی سابق" متهم کرد. از سوی دیگر آقای محمود صادقی نماینده سابق مجلس که خود را اصلاح طلب می نامد در توییتی وجود هواداری از سیاست نگاه به شرق و مخالفت با توافق هسته ای در "شبکه های اجتماعی وابسته به حزب توده" را نشانه "نفوذ" توده ای ها در ارکان نظام معرفی می کند. اشاره هر دو این آقایان به "راه توده" است، والا آن نظرات و دیدگاههائی که در نشریه "نامه مردم" و بنام حزب توده ایران منتشر می شود مورد بحث و نظر این آقایان نیست و مورد تائید غیر مستقیم این آقایان - البته با چراغ خاموش- نیز هست.

 قصد ما این نیست که آقایان بادامچیان و صادقی را در کنار همدیگر قرار دهیم و یک قضاوت درباره هر دو آنها داشته باشیم ولی در کنه ماجرا این هر دو دارای یک نگاه به جامعه ایران هستند. نگاهی که از صدا و سیما شروع می شود و تا اصولگرا و اصلاح طلب و بالا و پایین و حاشیه حکومت ادامه پیدا می کند. براساس این نگاه یک عده "خودی" وجود دارند که کسانی هستند که در دایره حکومت هستند و حق حیات و اظهار نظر دارند. خود این خودی ها هم به دو دسته تقسیم می شوند: خودی های که عین آنها فکر می کنند و خودی هایی که با آنها تفاوت دیدگاه دارند. همه کسانی که از دایره خودی ها بیرون هستند یا مزدور و خائن هستند یا نفوذی و به هرصورت حق نظر و حیات ندارند. ...ادامه

----------------------------------------------------------------------------------

پس از 4 دهه

این چهره ها، در خاطره ها زنده اند

-------------------------------------------------------------------------------

روسیه در جنگ اقتصادی

باید پیروز شود

نویسنده : ویکتوریا نیکیفورووا

نشریه: ریا نواستی ترجمه: سینا نقشینه

-------------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen

IBAN DE42360100430517751430

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com