خاطرات رفیقدوست- 4

افسران ارشد ارتش شاه

که به انقلاب و سپاه پیوستند

کتاب خاطرات رفیق دوست برای آنها که رویدادهای آستانه انقلاب 57 و پس از آن را به یاد دارند و حوادث را نه با معیارهای خودشان، بلکه برحسب آنچه روی داد می سنجند خواندنی است. او دروغ زیاد می گوید، خودستائی بسیار می کند، سانسور و تحریف می کند اما در لابلای همه اینها نکاتی را می توان یافت که ریشه در واقعیات آن سالها دارد. در بخش چهارم که می خوانید، اشاراتی به همراهی شماری از افسران ارشد ارتش شاهنشاهی با انقلاب وجود دارد، اما از افسران ارتش شاه که توده ای بودند و نقش بزرگی در جنگ و دفاع از میهن بازی کردند و سرانجام نیز اعدام شدند چیزی نمی گوید. در همین بخش اشاره بازدید از  تونل های زیر زیر کوهی برای موشک، تاسیسات اتمی میشود.

 

راه توده

شماره 849 چهارشنبه 23 شهریور 1401

 

دکتر رادمنش استاد فیزیک اتمی دانشگاه تهران که سالها دبیراول حزب توده ایران بود و در مجلس چهاردهم نیز  لیدر فراکسیون حزب توده ایران. عبدالصمد کامبخش از نخستین خلبان های ایران که پس از آزادی از زندان رضاشاه از بنیانگذاران حزب توده ایران شد و از او بعنوان سازماندهی چیره دست و سیاستمدارای توانا یاد می شود.

عبدالصمدکامبخش

دکتر رضا رادمنش


شکاف در جبهه

اروپا- امریکا

روز به روز

بیشتر می شود!

----------------------------

43 سال

فراز و فرود

در میهن ما

----------------------------

3  رویدادی که

ج. اسلامی را

 از انقلاب جدا کرد

----------------------------

جان سختی حکومت

برای قبول هویت

نسل بعد از انقلاب

----------------------------

استراتژی انگلستان

با رفت و آمدن

نخست وزیران

تغییر نمی کند!

ترجمه و تدوین- الناز گرجی

----------------------------

بحران آلمان

نتیجه دخالت ناتو

در اوکراین است

ترجمه و تدوین ـ عسگر داوودی

----------------------------

دوران کودتاهای رنگی پایان یافته؟

«پروخواتیلف»

بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه- کیوان خسروی

----------------------------

نبرد تاریخی

زمینداران بزرگ

با تجار بزرگ

دکتر "سروش سهرابی"

----------------------------

درسهائی که کلمبیا

باید از حوادث

شیلی بیاموزد!

نوشته: سرگی کاژِمیاکین

ستون نویس سیاسی روزنامه پراودا

 ترجمه: سینا نقشینه

----------------------------

سرمقاله 849

سیاست خارجی ج. اسلامی

هنوز در مرز دوگانگی متوقف است

سیاست خارجی و نگاه به شرق شکننده حکومت همچنان موضوع درگیری ها و نزاع های داخلی است. این در حالیست که در غالب کشورها، سیاست خارجی کشور، حداقل در خطوط کلی آن، تقریبا مورد تفاهم همه گروه ها و جناح های مختلف داخلی است و معمولا تغییر در رهبران، تغییری در آن سیاست ها نمی دهد. حتی برای نمونه در پاکستان هم که عمران خان زیر فشار آمریکا برکنار شد، رهبران جدید پاکستان در نخستین بیانیه خود بر تداوم پیوند با چین تاکید کردند و همچنان وارد برنامه های ضد روسیه مورد درخواست آمریکا نشده اند.

دلیل تداوم نزاع بر سر سیاست خارجی به تاریخچه جمهوری اسلامی و حتی دورتر از آن، به رژیم پهلوی باز می گردد. اقتصاد کشاورزی و تجاری وابسته ایران از زمان رضاشاه اتحاد شوروی را دشمن عمده ایران معرفی می کرد چرا که رضاشاه برنامه های اتحاد شوروی را در مخالفت با مالکیت های بزرگ ارضی تهدیدی مستقیم برای شخص خود می دانست که بتدریج به بزرگترین مالک ایران تبدیل شده بود. دروغ پردازی و تبلیغات درباره وحشیگری "بلشویک ها" آنچنان گسترده شده بود که نتیجه آن در شهریور 20 به شکل فرار مردم و نظامیان از برابر نیروهای نظامی شوروی خود را نشان داد. همین سیاست در زمان شاه سابق نیز دنبال شد که شالوده حکومت خود را بر مبنای پشتیبانی آمریکا و انگلستان قرار داده بود. هر چند شاه می دانست که هر زمان که به صنایع و کمک های فنی و اقتصادی واقعی نیاز داشته باشد باید سراغ اتحاد شوروی و کشورهای بلوک سوسیالیست وقت برود واگرنه غرب هیچ صنعتی در اختیار ایران قرار نخواهد داد.همین مناسبات محدود با اتحاد شوروی در کنار سابقه مناسبات استعماری و مخرب روسیه تزاری با ایران دستاویزی شد برای نیروهای ارتجاعی داخلی که در تجارت با غرب منافع داشتند مدعی شوند که "شرق و غرب" در حال غارت ایران هستند یا گویا شوروی در حال غارت گاز ایران است که از جنجال های پوچ نیروهای ارتجاعی در سال های نخست انقلاب بود.   ادامه

----------------------------------------------------------------------------

اسرار مرگ استالین -2

در مرگ استالین چه کسانی متهم شدند؟

یوری امیلیانوف- مترجم: ا. م. شیری

----------------------------------------------------------------------------

چرا و چگونه راه توده، بلافاصله

ورود ارتش روسیه به اوکراین را تائید کرد؟

آغاز پخش برنامه

تلویزیون چین

به زبان روسی

تلویزیون خط سرخ- ترجمه آزاده اسفندیاری

اوکراین را بشناسیم

تا به اهمیت آن برای غرب پی ببریم!

تدوین از جعفر پویا

----------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen

IBAN DE42360100430517751430

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com