تاریخ ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 – بخش 30

واقعیت واقعه مسجد گوهرشاد

آن نیست که

ج. اسلامی میگوید

بهلول و آقا اسدی

 

راه توده

شماره 891  چهارشنبه 11 مرداد 1402

کیوان چهره محبوب همه روشنفکران ایران در دهه 1330 که پس از کودتای 28 مرداد دستگیر و تیرباران شد و ابوتراب باقر زاده افسر عضو سازمان نظامی حزب توده ایران که پس از کودتای 28 مرداد تا انقلاب 57) در زندان ماند. پس از انقلاب عضو هیات سیاسی حزب و مسئول شعبه تبلیغات حزب شد.. او در یورش جمهوری اسلامی به حزب توده ایران دستگیر و در قتل عام سال 67 به دار آویخته شد.

مرتضی کیوان

ابوتراب باقر زادهفیسبوک
آرشیو
 راه توده

فیسبوک
راه توده

با تلگرام
راه توده
همراه شوید


نگاهی انتقادی

به مصاحبه

فرشاد مومنی

----------------------------

کودتای

افسران ملی

در ج. نیجر

ترجمه و تدوین- آذرنگ

----------------------------

راه ابریشم نوین – بخش هفدهم

بندر "پیرائوس"

ومقایسه سیاست های

اتحادیه اروپا و چین

در یونان

برگردان: م. مهرجو

----------------------------

کره شمالی

متحد استراتژیک

برای روسیه

ریا نووستی- پیتر آکوپف

ترجمه- نعمت بوستانی

----------------------------

جنگ غلات

در دریای سیاه

اومانیته- جعفر پویا

----------------------------

مقاله ای از سیمور هرش

درباره اوکراین و زلنسکی

فساد و رشوه

در دو کاخ

ریاست جمهوری

ترجمه و تدوین ـ عسگر داوودی

----------------------------

نگاهی به تاریخ اوکراین- 2

اوکراین در میدان

جدال امپراتوری ها

دکتر سروش سهرابی

----------------------------

برای تحولات

در روسیه

زمان همیشه

در اختیار نیست!

آناستازیا اودالتسووا

سایت حزب کمونیست فدراسیون روسیه

ترجمه- کیوان خسروی

----------------------------

سرمقاله 891

قرآن سوزی های اخیر

زمینه ساز توطئه های بزرگ است

 

درهفته های اخیر در سوئد و دانمارک چند مورد حرکات تحریک آمیز و قران سوزی روی داده که واکنش هایی را هم در کشورهای اسلامی و میان مسلمانان بدنبال داشته است.

اسلام ستیزی و اسلام هراسی در غرب چیزی تازه نیست و ریشه بیش از هفتصد ساله دارد. در دوران اخیر نیز کشیدن کاریکاتور پیامبر اسلام و توهین به عقاید مسلمانان و حتی موارد توهین به قران را هم شاهد بوده ایم. ولی آنچه امروز روی می دهد ماهیت آن با گذشته های دور و حتی اخیر متفاوت است و باید آن را در چارچوب آشکار شدن شکست ناتو و غرب در اوکراین ارزیابی کرد.

امروز دیگر همه رهبران غرب و ناتو می دانند که توهم تقسیم و تکه تکه کردن روسیه و تصرف مواد خام آن جز خیالی خام چیزی دیگر نبوده است. حتی اگر روسیه در یک توافق صلح در قبال بیطرفی اوکراین به مرزهای خود باز گردد، یعنی حداکثر چیزی که غرب می تواند آرزو کند، افسانه و پندار تقسیم روسیه و مواد خام آن برای کمک به تداوم و بقای نظام امپریالیستی غرب برای همیشه به تاریخ پیوسته است. در این شرایط غرب و ناتو، محروم از منابع مواد خام، دو راه در مقابل خود دارند:

۱- به روابط مساوی و برابر حقوق و توسعه متقابل با جهان تن دهند که تن نمی دهند مگر در داخل آنها تغییراتی اساسی صورت گیرد.

۲- جلوگیری از چرخش تحولات داخلی و جنگ افروزی در خاورمیانه و افریقا بعنوان منابع مواد خام. توطئه قران سوزی این دو را همزمان دنبال می کند.

این توطئه ایست که کشورهای منطقه نیز فهمیده اند و به همین دلیل بسرعت در حال گسترش روابط با چین و روسیه هستند تا بتوانند در مقابل تهاجم غرب برای تصرف مواد خام آنان و مقابله با نیروی نظامی آمریکا و اروپا صف آرایی کنند. ورود ناوگان آمریکا به خلیج فارس نیز جزیی از این تدارک جنگ های منطقه ای در آینده است. قران سوزی پیش در آمد این توطئه است.

جنگ های صلیبی به جنگجو نیاز دارد، چرا که جنگ های آینده مانند گذشته آسان نخواهد بود. برای این جنگ های صلیبی باید فناتیک هایی مانند نازی های اوکراین تربیت شوند که آماده مرگ و خودکشی باشند. از سوی دیگر برای تصرف منابع مواد خام خاورمیانه و افریقا باید مهاجران مسلمان و رنگین پوست ساکن کشورهای غربی نیز خاموش، خنثی و منزوی شوند. به همین دلیل توطئه قران سوزی ها اگر خنثی نشود به خانه سوزان مسلمانان خواهد انجامید. ... ادامه

----------------------------------------------------------------------------

کره شمالی از درون کوره

جنگ آزادیبخش و انقلاب بیرون آمد

----------------------------------------------------------------------------

ارزیابی رهبر

حزب کمونیست روسیه

از کنفرانس روسیه- افریقا

تلویزیون حزب کمونیست روسیه-

 ترجمه نعمت بوستانی

سخنان زوگانف در مجلس روسیه

به دوگانگی

حکومت در روسیه

باید خاتمه داد!

ساویتسکایا راسیا- ترجمه آزاده اسفندیاری

----------------------------------------------------------------------------


 زنان 

آرشیو راه توده

بایگانی
راه توده چاپی از شماره 1 تا 127
(1373 - 1378)

بایگانی
راه توده اینترنتی از شماره اول


 جستجو
مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

با آدرس ای میل زیر
می توانید با ما تماس بگیرید

rahetudeh100@gmail.com