5 سال پایانی دوران سلطنت رضاشاه سرشار است از قتل و تبعید و برکناری و سوء ظن به همه کس و همه چیز. چنان که از سایه خود هم هراس داشت و این بیم و هراس را نزدیک شدن پنهانی اش به هیتلر صد چندان کرده بود. زیر و رو کردن خاطرات بازماندگان دربار رضاشاه نشان میدهد که او در این دوران بیش از همه از کسانی وحشت داشت که میدانست با انگلستان ارتباط دارند. کسانی که او را برای رسیدن به سلطنت یاری کرده بودند. 

تاریخ ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 – بخش 31

 5  سال پایانی سلطنت

رضا شاه و نزدیکی اش به هیتلر

توده راه

شماره 892- چهارشنبه 18 مرداد  1402

 

مهندس میزانی (جوانشیر)

دبیر و عضو هیات سیاسی

منوچهر بهزادی

دبیر و عتضو هیات سیاسیفیسبوک
آرشیو
 راه توده

فیسبوک
راه توده

با تلگرام
راه توده
همراه شوید


"منازعات

هژمونیک"

تئوری جدید

غربگرایان ایران

----------------

دیر یا زود

مردم ایران

اولویت های ملی

را تعیین می کند

----------------

در دیدار رئیسی

با مدیران

6 هولدینگ

چه گذشت؟

----------------

گذشته تاریخی

رابطه اوکراین

با روسیه و لهستان

تحقیق و تحلیل

دکتر سروش سهرابی

----------------

راه ابریشم نوین – بخش هجدهم

راهبرد آمریکا

پیشگیری از اتحاد

اوراسیاست

برگردان: م. مهرجو

----------------

سرمقاله 892

حکومت و مردم در چنگال

اختاپوس اتاق بازرگانی

 

در هفته گذشته و با افشای سند پرداخت ۴۷۶ میلیارد تومانی فولاد مبارکه به اتاق بازرگانی، یعنی اتاق الیگارش های ایرانی که عمده سرمایه های آنها در بانک های خارج از ایران تمرکز یافته است، ریشه و دلیل این پرداخت ها مورد توجه قرار گرفت. به گفته آقای حریری، رئیس اتاق  بازرگانی ایران و چین، این مبلغ کمک نیست بلکه سهمی است که براساس قانون بنگاه ها مکلف هستند که به اتاق بازرگانی بپردازند و میزان آن به هزاران میلیارد تومان بالغ می شود. در همین سند سهمی نیز دیده می شود که فولاد مبارکه به رسانه ها بابت آگهی، یعنی خرید مدیران و خبرنگان آن پرداخته است. گوئی تولیدات فولاد ایران  با اگهی در رسانه ها به مردم داخل کشور فروخته می شود!

چند پرسش در اینجا مطرح می شود.

نخست. کدام قانون، در کدام مجلس و توسط کدام نمایندگان و بر چه اساس و چه توجیهی بنگاه ها را مکلف کرده است که سهمی از سود و درآمد خود را به اتاق بازرگانی بپردازند؟

دوم. این هزاران میلیارد تومان که در اختیار اتاق بازرگانی قرار می گیرد در کجا هزینه می شود و چه نظارتی بر آن هست؟ آیا اینها هم به بانک های خارجی منتقل میشود؟ آیا بخشی از آن هفتاد میلیارد دلاری که از ایران به بانک های کانادا منتقل شده از همین پرداخت هاست؟

سوم. چرا قانون بنگاه ها را مکلف نکرده که بخشی از سود خود را به سندیکاهای کارگران یا معلمان یا تشکل های بازنشستگان بپردازند؟ چرا فقط "پارلمان بخش خصوصی" باید سهم از درآمد بنگاه ها داشته باشد و پارلمان های کارگران و معلمان و کارمندان و بازنشستگان نه تنها سهمی از درآمد بنگاه ها ندارند، بلکه جلساتشان را بجای برج میلاد باید در زندان برگزار کنند؟

از همینجا بخشی از جنگی که بر سر بدست گرفتن هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، میان جناح های مختلف الیگارشی حکومتی جریان دارد برای تسلط بر همین ثروت است. ضمن اینکه فشاری که اتاق بازرگانی بر حکومت برای مقابله با پیوستن به جریان دلار زدایی در جهان و دوری از روسیه و چین و تسلیم در مذاکرات برجام می آورد همه ریشه در آن قدرتی دارد که می تواند قانونی را در مجلس تصویب کند که بنگاه ها را مکلف به پرداخت سهم به اتاق بازرگانی نماید... ادامه

-------------------------------------------------------------------

پس از اوکراین

امریکا میخواهد

جبهه قطب شمال را بگشاید!

ریا نووستی- ویکتوریا نیکیفوروا

ترجمه- آزاده اسفندیاری

نگرانی فزاینده

نخبگان سیاسی آلمان

از دنبال روی

دولت آلمان از امریکا

نیکولای پتروفسکی-روزنامه پراودا

مترجم- نعمت بوستانی

-------------------------------------------------------------------

تحریم ها

علیه روسیه

غرب را به زانو در آورد!

النا کارایوا- ریانوستی

ترجمه از انگلیسی: س. کی روش

----------------

تلاش صلح

در عربستان

ناکام ماند!

اومانیته- ترجمه و تدوین آذرنگ

---------------

شورای نظامی

در کشور نیجر

آماده دفاع از

انقلاب شده

اومانیته- ترجمه جعفر پویا

---------------

لهستان در رویای

ببر اروپا شدن!

«یلنا پانینا» سایت روسی «روسترات»

ترجمه- کیوان خسروی

---------------

دو سفر و همآهنگی

سیاست الجزایر و روسیه

مخالفت الجزایر

با دخالت  نظامی

در کشور نیجر

ترجمه و تدوین- عسگر داوودی

--------------- زنان 

آرشیو راه توده

بایگانی
راه توده چاپی از شماره 1 تا 127
(1373 - 1378)

بایگانی
راه توده اینترنتی از شماره اول


 جستجو
مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

با آدرس ای میل زیر
می توانید با ما تماس بگیرید

rahetudeh100@gmail.com