ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 – بخش 33

محاکمه 53" نفر" با احکامی

که رضاشاه صادر کرده بود

دو سال تا سقوط رضا شاه باقی است. همزمان با شتاب رضا شاه برای دراز کردن دست اتحاد به طرف هیتلر، که تصور می کرد قدرت برتر جهانی خواهد شد، برکناری ها و برگماری های حکومتی بی وقفه شدت می گیرد. در عرض یکسال سه بار وزیر خارجه عوض می شود و دیگر وزارتخانه ها نیز همین سرنوشت را دارند. کسانی که کوچکترین تردید رضا شاه نسبت به وفاداری آنها و یا تردید در نزدیکی او به آلمان هیتلری پیدا می کند فورا برکنار، خانه نشین و یا محاکمه و زندان می شوند.

این تصفیه ها شامل حال نمایندگان مجلس نیز می شود. ابتدا از آنها سلب مصونیت می شود سپس محاکمه و زندانی شدن آنها آغاز می شود. ما نمونه هائی از این برکناری ها را در این شماره نقل کرده ایم. همین نوع واکنش های عصبی و استبدادی شامل حال مناسبات خارجی و با کشورهائی نظیر فرانسه نیز می شود.

توده راه

شماره 894- چهارشنبه  اول شهریور  1402

 

سرگرد وکیلی

تیرباران پس از کودتای 28 مرداد

سرگرد عطارود

تیرباران پس از کودتای 28 مردادفیسبوک
آرشیو
 راه توده

فیسبوک
راه توده

با تلگرام
راه توده
همراه شوید


انقلاب 57

 و ج. اسلامی

چه بود و چه شد!

----------------

آیا اوکراین

با روسیه تقابل

تاریخی دارد؟

تحقیق و تفحص (بخش پنجم)

دکتر سروش سهرابی

----------------

چرا میدان

بدست مبلغان

اقتصاد تجاری افتاده است؟

----------------

افشاگری

 پسر بایدن

درباره کودتا

علیه عمران خان

ماوت با جورج گالووی

ترجمه: س. کی روش

----------------

راه ابریشم نوین – بخش بیستم

سنگ اندازی

بر سر راه

ساخت راه آهن

 قزاقستان ـ ترکمنستان ـ ایران

برگردان: م. مهرجو

----------------

سرمقاله 894

غربگرایان ایران درک نمی کنند

که امریکا دیگر بدنبال متحد نیست!

هر روز می گذرد بیشتر اشکار می شود که غربگرایان ایران نه تنها قادر به تشخیص واقعیات امروز و گرایش های آینده نیستند، بلکه می خواهند آینده ایران را به جهان در حال افول غرب گره بزنند. پیشنهادها و توهم های آنها درباره ایران همگی برخاسته از درکی است که تحولات چند دهه اخیر در جهان را در نیافته است. بارزترین نمونه آن پیشنهاد آقای علی اکبر صالحی به رهبران آمریکایی است که در آن ایران را به آخرین سوراخ کمربند محاصره چین و روسیه تشبیه می کند که آمریکا می تواند "سگک" این کمربند را روی ایران ببندد. یعنی به آمریکا وعده می دهد که در اتحاد با ایران و از طریق ایران می تواند روسیه و چین را محاصره کند. این وعده خیالیست که همه غربگرایان ایرانی نسبت به آمریکا دارند که ریشه آن در منافع اقتصادی و ذهن آنهاست.

در دوران جنگ سرد یک کمربند و پرده آهنین محاصره اتحاد شوروی از جمله در خاک ایران وجود داشت. ولی هدف از این کمربند آن نبود که از آن طریق مثلا بتوان شوروی را محاصره نظامی کرد و یا به آن حمله کرد. هیچ حکومتی در غرب، نه در گذشته و نه امروز، توهم اینکه می تواند شوروی یا روسیه را از طریق نظامی محاصره کرد و شکست داد نداشته است و ندارد. کمربندی که در دوران جنگ سرد به دور اتحاد شوروی کشیده شده بود نه برای محاصره نظامی شوروی بلکه برای جلوگیری از نفوذ اندیشه های سوسیالیستی و کمونیستی از شوروی به خارج بود. در آن زمان لازم بود که در مرزهای اتحاد شوروی و از جمله ایران حکومتی قوی یعنی سرکوبگر بر سر کار باشد تا بتواند ایرانیان مترقی و میهندوست دارای اندیشه های سوسیالیستی و کمونیستی را زندانی و سرکوب و اعدام کند. یعنی همان کاری که حکومت شاه می کرد. حد و حدود قدرت آن هم از توان سرکوب داخلی نباید فراتر می رفت و مثلا به قدرت صنعتی یا نظامی فرا می روئید.   

پس از سقوط اتحاد شوروی این الویت از بین رفت. روسیه پس از شوروی فاقد یک پیام، آرمان یا ایدئولوژی بود که نسبت به صدور یا نفوذ آن نگرانی وجود داشته باشد. ضرورت وجود حکومت های مقتدر مرکزی برای جلوگیری از رسوخ چنین پیامی ز  از میان رفت. طرح آمریکایی "خاورمیانه بزرگ" یعنی فروپاشاندن همه کشورهای منطقه خاورمیانه یا آسیای غربی برخاسته از این واقعیت نوین بود. اکنون وقتی مثلا آقای صالحی به آمریکایی ها وعده می دهد که روسیه و چین را از طریق ایران محاصره کنند معلوم نیست درباره چه چیز صحبت می کند. ایران کنونی با چین که اصلا مرزی ندارد. روسیه کنونی هم اتحاد شوروی نیست که ایران بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر با آن مرز داشته باشد. ایران با روسیه تنها یک مرز آبی از طریق دریای خزر دارد. به فرض که آمریکایی ها در فکر محاصره روسیه باشند، چگونه از طریق ایران آن را محاصره کنند؟ ناوهای جنگی خود را سوار کامیون و قطار کنند و به دریای خزر بیاورند که روسیه را محاصره کنند؟ ... ادامه

-------------------------------------------------------------------

اجلاس مهم "بریکس"

در ژوهانسبورگ افریقای جنوبی
ترجمه و تدوین- عسگر داوودی

-------------------------------------------------------------------

 روزنامه نگاران

و زنان افغانستان

زیر تیغ طالبان

اومانیته- ترجمه آذرنگ

---------------

نشستی بنام

"صلح"

اما، برای "جنگ"

ترجمه و تنظیم- جعفر پویا

---------------

روسیه

دندان اتمی خود را

نشان امریکا خواهد داد؟

ریا نووستی - ویکتوریا نیکیفوروا

ترجمه- آزاده اسفندیاری

---------------

اتحاد استراتژیک

 میان روسیه

و کره شمالی

سایت روسی «روسترات»

ترجمه- کیوان خسروی

--------------- زنان 

آرشیو راه توده

بایگانی
راه توده چاپی از شماره 1 تا 127
(1373 - 1378)

بایگانی
راه توده اینترنتی از شماره اول


 جستجو
مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

با آدرس ای میل زیر
می توانید با ما تماس بگیرید

rahetudeh100@gmail.com