از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57- (14)

جنگ اول جهانی پایان یافت

و آلمان شکست سنگین را پذیرفت

ملتی که از گذشته وطن خود و رویدادهای آن بی اطلاع باشد می تواند بارها از همان سوراخی گزیده شود که پدران و اجداد او گزیده شده اند. نسلی که نداند نسل های پیش از او چه کرده و چه دیده اند می تواند از دیدن رویدادهای دوران خود انگشت به دهان حیران بماند و نداند چه باید بکند. چنین است که ما شاهد اظهار نظرهائی درباره رویدادهای ایران کنونی در فضای مجازی و حتی رسانه های داخلی وخارجی هستیم که برخاسته از همین بی اطلاعی است؛ بویژه نسل جوان کنونی ایران که زیر بمباران خبرها و نظرهای پوچ رسانه های فارسی زبان خارج از کشور و رسانه های حکومتی قرار دارند. همه تلاش ما برای انتشار رویدادهای معاصر و از جمله همین روزشمار مقابله با همین بی خبری است.

توده راه


شماره 875- چهارشنبه 14 فروردین 1402

ابوالحسن خطیب

حسین قلمبر


بایگانی
جدید
در حال ساخت


فیسبوک
آرشیو
 راه توده

فیسبوک
راه توده

با تلگرام
راه توده
همراه شوید


در جهان نوینی که

در حال شکل گیری است

ایران هم باید

برتری طلبی

را فراموش کند

--------------------

آیا جنبش اعتراضی مردم ایران، چند گام

فراتر رفته است؟

--------------------

با اقتصاد صدقه ای

برای همیشه

باید وداع گفت!

--------------------

هر سیاست نوینی

نیازمند کارگزار

معتقد به این سیاست است

--------------------

گام به گام با سفر و دیدار رهبران چین و روسیه

ترجمه و تدوین ـ عسگر داوودی

--------------------

سرمقاله 875

دستگاه دیپلماسی ج. اسلامی

نمی تواند ازغرب جدا شود!

جهان در حال تغییر بنیادین است ولی مدیریت و تفکر حاکم بر دستگاه دولتی ایران و بویژه وزارت امور خارجه همچنان در گذشته زندگی می کند. نه این تغییرات را درک می کند و نه می خواهد بدان تن دهد، چه رسد با آن همراهی کند یا آن را پیش ببرد. ریشه این امر البته در منافعی است که گروه بندی های حاکم بر دستگاه دولتی ایران از جهان گذشته و در حال گذار دارد. یعنی جهانی که با حاکمیت غرب و آمریکا و دلار مشخص می شد، همان جهانی که مقصد ۷۰ میلیارد دلار پول مردم ایران به حساب های آنان فقط در کانادا در یک سال گذشته منتقل شده است. پایان این جهان برای اینان در حکم اعلان مرگ آنهاست. چین ستیزی، روسیه هراسی و در یک کلام "غربگرایی" ریشه در این منافع، ریشه در این تلاش برای حفظ جهان گذشته دارد.

امروز غربگرایی از یک اندیشه، یک نگاه، یک رویکرد و یا علاقه به یک سبک زندگی ناشی شده است. غربگرایی در درجه اول در وضع حاضر به معنای عدم درکی انتقادی نسبت به واقعیت و جهان کنونی است. یعنی عدم درک جهانی که در حال پوست انداختن است. غربگرای امروز، در درجه اول کسی نیست که به یک جهان خاصی یا فرهنگ خاصی علاقه دارد، کسی است که به جهان کنونی نگاه انتقادی ندارد و نمی تواند آن را بفهمد و درک کند. غربگرا همچنان در بند اموزه ها و شناخت های گذشته خویش است و نمی تواند آنها را ارزیابی و در آنها تجدید نظر کند.... ادامه

-------------------------------------------------------------------

با زایش جهان نوین آشنا شویم

"بازسازی جهان– راه ابریشم نوین به کدام سو می رود؟" کتابی است که هر انسان طالب آگاهی از آنچه زیر امواج پر هیاهوی حوادث جاری جهان جریان دارد، با خواندن آن، گامی در جهت راه یافتن به عمق تحولات در حال تکامل بر میدارد. در زیر امواج هیاهوها، جهانی در حال شکل گیری است که چین اگر رهبر آن نباشد، معمار آنست. سازمان های متعدد جهانی در سالهای گذشته شکل گرفته اند که دهها کشور جهان سرنوشت و آینده خود را در آن جستجو می کنند، از جمله میهن ما "ایران". با کمال تاسف نه تنها توده مردم ایران، بلکه بسیاری از روشنفکران سیاسی و یا دانشگاهی ما نیز با این رویدادها آشنا نیستند و تکامل آنها را دنبال نکرده و نمی کنند. "جاده ابریشم"ی ما را به آینده می برد. در این جاده "چین" راهنما و پیشتاز است. وقتی از "گردش به شرق" و یا "نگاه به شرق" صحبت می کنیم باید با پیچ و خم ها، فراز و فرودها و کمینگاههای جاده ابریشم آشنا شویم و کتابی که ترجمه آن را از این شماره در راه توده آغاز می کنیم، تلاش و کوششی است برای این آشنائی.

راه ابریشم نوین

زیربنای یک دگرگونی ژرف

در ژئوپلتیک جهان است

برگردان: م. مهرجو

-------------------------------------------------------------------

از شهاب و دوستان که در آغاز سال نو، با همتی رفیقانه به یاری راه توده شتافته و کمک مالی خود را به ما رساندند سپاسگزاریم! امید که دیگر دوستان و همراهان نیز چنین کنند!

-------------------------------------------------------------------

کمونیستهای روسیه

آماده انتخابات

مجلس دوما میشوند

تلویزیون حزب کمونیست روسیه

ترجمه  آزاده اسفندیاری

---------------

ریاست یک ماهه

روسیه بر شورای امنیت

فرصت روسیه

برای تشریح

جهان چند قطبی

اومانیته- ترجمه جعفر پویا

---------------

چین آماده

رویاروئی های

 نظامی می شود

نشریه "یونگه ولت"

دو ترجمه به قلم"یورگ کروناور ترجمه- مهران وکیلی

---------------

گسترش پیوند

چین و روسیه

در دیدار رهبران

دو کشور درمسکو

ترجمه و تدوین- آذرنگ

--------------- زنان 

 سایت ها

بایگانی
راه توده چاپی از شماره 1 تا 127
(1373 - 1378)

بایگانی
راه توده اینترنتی از شماره اول


 جستجو
مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

با آدرس ای میل زیر
می توانید با ما تماس بگیرید

rahetudeh100@gmail.com


آرشیو راه توده


حساب جدید بانکی

Natalia Vernis
IBAN: DE92 1203 0000 1085 4703 81
BIC: BYLADEM1001
BANK: DKB
--