مرور تاریخ ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 – بخش 48

 دستگیری توده ایها و مصدقی ها پس از کودتا 28 مرداد

از 28 مرداد تا اول شهریور، یعنی 3 تا 4 روز، کودتاچی ها از سرگیجه مردم و سرگیجه احزاب و طرفداران مصدق و همچنین از بی سازمانی مخالفان کودتا و سازماندهی دقیق خود برای کودتا بهترین بهره برداری را کردند. دو قدرت انگلیس و امریکا قاطعانه پشت کودتاچی ها ایستادند و کارشناسانی که در تهران داشتند در کنار رهبر کودتا، یعنی سرلشگر زاهدی با قدرت و هوشیاری عمل کردند. مصدق منفعل و روحیه باخته بیش از آن که به فکر مقاومت باشد، به فکر تسلیم بود. تعدادی نظامی که طرفدار مصدق بودند بازداشت شدند.

 

راه توده

شماره 909 چهارشنبه 22 آذر1402

ملکه محمدی عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران که در یورش دوم به حزب توده ایران در اردیبهشت 62 دستیگر شد و 10 سال در زندان بود . او متخصص کشاورزی در ایران و از نویسندگان برجسته مجله دنیا و تحلیل های هفتگی حزب توده ایران بود که پس از توقیف روزنامه نامه مردم منتشر می شد. پوری سلطانی همسر مرتضی کیوان که درسال 94 بدرود حیات گفت.

ملکه محمدی

پوران سلطانیفیسبوک
آرشیو
 راه توده

فیسبوک
راه توده

با تلگرام
راه توده
همراه شوید


انتقاد از سیاستها

کافی نیست

باید در پی

تغییر آنها بود

----------------------------

فرصت هائی

برای رفُرم

که شاه از دست داد

----------------------------

اتحاد دوباره

فتح، حماس

و جهان  اسلامی

بنیاد «روسترات»

ترجمه- کیوان خسروی

----------------------------

گفتگوی  روزنامه یونگه ولت آلمان

 با نماینده حزب مارکسیستی کار ترکیه

متحدان اردوغان

و پایگاه او در ترکیه

ترجمه ـ عسگر داوودی

----------------------------

افریقا از سلطه

سرمایه داری غرب

نجات می یابد!

روزنامه پراودا- سرگیی کاژمیاکین

ترجمه- آزاده اسفندیاری

----------------------------

سرمقاله 909

امریکا با ج. اسلامی مشکل ندارد

با بزرگی و موقعیت ایران مشکل دارد

هم در حکومت، هم در مخالفان داخل و خارج آن و در رسانه های آنان، در بین مردم این فکر ترویج می شود که نزاع آمریکا با ایران به دلیل مواضع و نظرات و مخالفت های دولت ایران با نظم آمریکایی است. هواداران حکومت این را به حساب مقاومت و اهمیت خود و نقش اسلام می گذارند و مخالفان حکومت آن را به حساب نابخردی و لجاجت با جهان یا بقول آقای مرتضوی رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی "عدم ادغام ایران در اقتصاد جهانی"‌ یعنی اقتصاد آمریکایی.

در پشت این دیدگاه، این نظریه وجود دارد که ایران و موقعیت ژئوپولیتیک ایران، قرار گرفتن آن در شاهراه تبادلات جهانی، وسعت و جمعیت آن، تسلط آن بر خلیج فارس و تنگه هرمز، قرار گرفتن بخش مهمی از ذخایر نفت و گاز و انرژی و مواد مهم معدنی دیگر و مشابه آنها، سیاست غرب یا آمریکا نسبت به ایران را تعیین نمی کند بلکه نوع حکومت و نگاه حکومت است که تعیین کننده نگاه غرب است.

این اشتباهی بود که در اتحاد شوروی نیز مرتکب شدند و شاید بتوان گفت یکی از مهمترین دلایل ایدئولوژیک سقوط آن شد. رهبران شوروی می گفتند و باور داشتند که مشکل آمریکا با اتحاد شوروی بخاطر ایدئولوژی کمونیسم است. آنها افتخار می کردند که با مقابله با قدرت آمریکا توانسته اند آن را تضعیف کنند و مجموعه ای از کشورهای همسو با خود را بوجود آورند. آنها به این نکته توجه یا اشاره نمی کردند که مشکل غرب با سرزمین روسیه مشکل تاریخی است که از سده هجدهم و نوزدهم و حتی پیش از جنگ های ناپلئونی و جنگ جهانی اول وجود داشته است. در غرب همیشه این نظر وجود داشت که روسیه سرزمین بزرگی است که نباید تحت حاکمیت یک دولت باشد و باید تجزیه شود. این ربطی به این نداشت که روسیه دارای حکومت تزاری است یا حکومت شوروی. حکومت شوروی برای آنها ناپسندتر بود چون با ایجاد یک جبهه جهانی تجزیه آن را سخت تر کرده بود و به سنگرهای غرب حمله می برد و نه اینکه دلیل اصلی بیزاری آنها از روسیه باشد...ادامه

----------------------------------------------------------------------------

برای مبارزه با فقر

300 هزار زن سرخپوست در "پرو" عقیم شدند

اومانیته- ترجمه آذرنگ

----------------------------------------------------------------------------

نقش صدا و سیمای

بی نفوذ در جامعه

و اینترنت فیلتر شده

در سیاست گریزی

اختلاف "گویان"

با ونزوئلا بر سر

نفت و سرزمین

اومانیته- ترجمه جعفر پویا

 

هولوکاست سازان در غزه هولوکاست می سازند

دکتر "سروش سهرابی"

----------------------------------------------------------------------------

 


 زنان 

آرشیو راه توده

بایگانی
راه توده چاپی از شماره 1 تا 127
(1373 - 1378)

بایگانی
راه توده اینترنتی از شماره اول


 جستجو
مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

با آدرس ای میل زیر
می توانید با ما تماس بگیرید

rahetudeh100@gmail.com