بزرگترین رویداد سیاسی سال 48 استقرار سپهبد تیمور بختیار در عراق برای سازمان دادن کودتا و شورش علیه شاه در ارتش بود. هیچ رویدادی تا این اندازه باعث وحشت شاه نشده بود. بختیار خشن ترین و با نفوذترین ژنرال شاه در میان ارتشی ها بود و اشراف کامل بر ساواک که خود بنیانگذاری کرده بود داشت. شاه وحشت داشت که امریکا روی او برای کودتا و برکناری اش از سلطنت حساب کرده باشد. شاه ترور او در بغداد را ترتیب داد.

مرور رویدادهای ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 بخش 59

شاه از

سپهبد بختیار

وحشت داشت

 

 

 

توده راه

 

شماره 920- چهارشنبه 9 اسفند 1402

 

 

   محمد رضا قدوه

       عبدالحسین آگاهیفیسبوک
آرشیو
 راه توده

فیسبوک
راه توده

با تلگرام
راه توده
همراه شوید


آذربایجان ایران

از چه زمانی

به شرقی وغربی

تقسیم شد؟

---------------

ارتشبدهای شاه

یکی پس از دیگری

از صحنه حذف شدند

---------------

تعریف توده ای

از سیاست

و روشنفکر سیاسی

---------------

تولید آسیائی

چه شیوه ایست

و چه معنائی دارد؟

---------------

"خاورمیانه"

در سال 2024

روی انبار باروت

"دیمیتری مینین"- ترجمه آذرنگ(بخش 4)

--------------------

آیا صهیونیسم

ناسیونالیسم

یهود است؟

دکتر "سروش سهرابی"

--------------------

سرمقاله 920

در انتخابات شرکت کنیم

حتی برای داشتن چند صدا در مجلس

جمعه این هفته انتخابات مجلس دوازدهم برگزار خواهد شد. برخلاف شهرستانها و شهرهای کوچک تر که در آنها فضای انتخاباتی بدلیل آشنایی ها و نوع خواست ها و توقعات بسیاری از مردم از نمایندگان مجلس، نسبتا گرمتر است، در شهرهای بزرگ و از جمله تهران هنوز نشانی از جنب و جوش انتخاباتی دیده نمی شود. بخش مهمی از این عدم جنبش و جوشش به فضای عمومی نارضایتی حاکم بر کشور باز می گردد و بخشی از آن به مهلت اندکی مربوط می شود که برای نامزدها در جهت معرفی و ارائه برنامه های خود اختصاص داده شده است، البته اگر برنامه ای اصلا داشته باشند که بخواهند ارائه دهند. تا کنون شمار اندکی از نامزدها برنامه های خود را اعلام کرده اند یا مشخص کرده اند که از جمله می توان به آقایان عطا بهرامی، ابوالفضل ظهره وند، محمد ایزدخواه و خانم سمیه گلپور اشاره کرد. بقیه عمدتا به همان روش همیشگی ندادن برنامه و پنهان شدن پشت عناوین اصلاح طلب و اصولگرا بسنده کرده اند.   

تردید مردم برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات از آنجاست که رای دادن را بی فایده میدانند. این درحالی است که انتخابات مجلس یازدهم و عدم شرکت وسیع مردم در آن و بیرون آمدن یک مجلس فشل و بی خاصیت نشان داد که با رای ندادن اتفاقی برای جمهوری اسلامی روی نمی دهد در حالیکه با شرکت در انتخابات شاید بتوانند حداقل چند بلندگو و سخنگو و پشتیبان در مجلس داشته باشند.

البته، حوادثی که در ماه های اخیر در منطقه به دنبال حمله اسرائیل به غزه و حمله متقابل به پایگاه های آمریکا در منطقه، قدرت نمایی یمن در دریای سرخ و ناتوانی آمریکا و انگلستان در توقف آن، شکست اسرائیل در غزه و اشکار شدن چشم انداز شکست ناتو در اوکراین ... بنوبه خود بخشی از جامعه ایران را که نیم نگاهی به غرب برای وادار کردن جمهوری اسلامی به عقب نشینی داشت را به این نتیجه رسانده که از غرب کاری ساخته نیست و خود باید برای خود فکری بکنند. این نگاه اگر گسترش پیدا کند می تواند به انفعال کنونی و نشستن به امید نتیجه بخش بودن سیاست هایی مانند تحریم انتخابات خاتمه دهد... ادامه

-------------------------------------------------------------------

تهران هشتم مارس- روز جهانی زن-  در اسفند ماه 1357

-------------------------------------------------------------------

اروپا بازنده

و امریکا برنده

جنگ اوکراین

"توماس پالی" اقتصاددان آمریکایی

در نشریه اینترنتی Brave New Europe

ترجمه- علی خیرخواه

---------------

تگاهی به کتاب"شکست غرب"

نوشته "امانوئل تود"

برنامه روسیه

در اوکراین

شکست ناتوست

---------------

9 دهه فاصله

میان مصاحبه های

استالین و پوتین

ژانا شویدسکایا- ساویتستکایا راسیا

ترجمه- آزاده اسفندیاری

---------------

زمین زیر پای

فرانسه در سنگال سست شده است

روزنامه اومانیته- ترجمه  جعفر پویا

---------------

چهار بدهکار

بزرگ جهان

"والنتین کاتاسانوف"

بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه- کیوان خسروی

--------------- زنان 

آرشیو راه توده

بایگانی
راه توده چاپی از شماره 1 تا 127
(1373 - 1378)

بایگانی
راه توده اینترنتی از شماره اول


 جستجو
مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

با آدرس ای میل زیر
می توانید با ما تماس بگیرید

rahetudeh100@gmail.com