روز شمار تاریخ ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 – بخش 52

معروف ترین قتل غیرسیاسی

در اعتصاب کشتارگاه تهران

یکی از جنجال برانگیزترین قتل ها در اردیبهشت ماه سال 1338 در تهران اتفاق افتاد. در کشتارگاه تهران اعتصاب و اعتراض شد و سروان عطیفه همراه با نیروهای پلیس به کشتارگاه تهران اعزام شد. در جریان سرکوب این اعتصاب و اعتراض یکی از سران اعتصاب که خود از قصاب های کشتارگاه بود دستگیر شد. سروان عطیفه او را عقب جیپ شهربانی نشاند و خود در کنار راننده جیپ به طرف کلانتری حرکت کرد. قصاب بازداشتی با کارد سلاخی که در جیب داشت، سر سروان عطیفه را درداخل جیپ از عقب برید.

 

راه توده

شماره 913 چهارشنبه 20 دیماه 1402

سعید آذرنگ از یاران هوشنگ تیزابی بود. پس از آزادی از زندان به سازمان نوید پیوست و پس از انقلاب در سازمان غیرعلنی حزب فعال شد و به عضویت مشاور کمیته مرکزی در آمد. در قتل عام 67 اعدام شد. فرزاد جهاد فوق لیسانس حقوق دانشگاه تهران بود و کادر سازمان نوید. او نیز پس از انقلاب در سازمان غیر علنی حزب فعال شد و رابط شاخه فارس بود. همراه با گروه اول و به همراه ناخدا افضلی تیرباران شد. دفاع کوتاه او در دادگاه با صدای خودش پخش شد که گفت ما سربازان گمنام این انقلاب بودیم که به عشق بهروزی مردم از جان خود گذشتیم.

فرزاد جهاد

سعید آذرنگفیسبوک
آرشیو
 راه توده

فیسبوک
راه توده

با تلگرام
راه توده
همراه شوید


چاپلوسی همیشه

 در تاریخ ایران

فاجعه آفریده!

----------------------------

ضرورت گشودن

فضای رسانه ای

برای همگان!

----------------------------

آلمان زیر فشار
اعتصابات وسیع

ترجمه و تدوین ـ عسگر داوودی

----------------------------

خاورمیانه در لبه

پرتگاه گسترش جنگ

روزنامه اومانیته - ترجمه جعفر پویا

----------------------------

تجارت گسترده

روسیه و افریقا

تدوین- الناز گرجی

----------------------------

جهان در سال 2024

جنگ و کشتار

یا عبور آرام

از کنار بحران ها

ریا نووستی- ویکتوریا نیکیفوروا

ترجمه: آزاده اسفندیاری

----------------------------

جنگ اوکراین

تا انتخابات امریکا

ادامه خواهد یافت!

روزنامه اومانیته - ترجمه آذرنگ

----------------------------

راه ابریشم نوین – بخش سی و هفتم

راه ابریشم

 و شکوفایی اقتصاد

درآمریکای لاتین

برگردان: م. مهرجو

----------------------------

سرمقاله 913

فاشیسم اسرائیل جز با جنگ

سرکوب نشده و عقب نمی نشیند

قتل و کشتار فلسطینی ها توسط اسرائیل در ماه های اخیر در غزه و کرانه باختری که همراه با ترویج ایدئولوژی مادون انسان بودن فلسطینی ها توسط رسانه ها و مقامات اسرائیلی است مسئله رابطه میان دمکراسی و فاشیسم را یک بار دیگر و بر مبانی تازه مطرح کرد.

رسانه های غرب از اسرائیل به عنوان تنها دموکراسی خاورمیانه نام می برند که هر چند دروغ است ولی در وجود احزاب و شکلی از دموکراسی غربی در اسرائیل تردید نمی توان کرد. از سوی دیگر در نژاد پرستی و فاشیستی بودن دولت اسرائیل و ترویج ایدئولوژی ضدانسانی در آن هم تردیدی وجود ندارد. سئوال اینجاست که چگونه دموکراسی و فاشیسم می تواند با هم جمع شود و آیا این یک استثنا در تاریخ است یا برعکس نماد یک قانونمندی است؟

پاسخ به این پرسش بستگی به آن دارد که فاشیسم را چگونه تعریف کنیم. اگر تعریف قدیمی جنبش کمونیستی از فاشیسم را بپذیریم، فاشیسم نماد سیاست هارترین جناح های سرمایه داری در بحران از طریق بکارگیری روش های خشونت و سرکوب و نقض آزادی ها است، در اینصورت قادر به توضیح پدیده فاشیسم اسرائیلی نیسیتم. در واقع آنچه امروز در جهان می گذرد - از جمله ریشه های جنگ اوکراین و غزه- بازبینی درک ما نسبت به فاشیسم را ایجاب می کند.

فاشیسم اسرائیلی نشان می دهد که فاشیسم نه تنها با دموکراسی می تواند سازگار باشد بلکه حتی با سوسیالیسم و تقسیم عادلانه تر درآمد میان مردم نیز می تواند تناقض نداشته باشد. چنانکه هیتلر عنوان حزب خود را "ناسیونال سوسیالیزم" می نامید و آن را سوسیالیستی می دانست و "یوآل نوح هراری" تاریخ نگار اسرائیلی از سوسیالیست های جهان دعوت می کند تا از اسرائیل و تعاونی های کشاورزی و زمین های اشتراکی اسرائیلی در برابر حمله بنیادگرایان حماس حمایت کنند!

فاشیسم فقط با شکست در جنگ است که از بین می رود. هیچ فاشیسمی درتاریخ بدون شکست در یک جنگ از میان نرفته است. مقاومتی که آمریکا و اروپا بر سر جنگ اوکراین می کنند یا اسرائیل و غرب بر سر جنگ غزه، از این نظر نیز هست که شکست در این جنگ ها سرآغاز پایان ایدئولوژی فاشیستی و نژادپرستی در اروپا و امریکا و اسرائیل است. آنها تا در این جنگ ها شکست نخورند باور نمی کنند که نژاد برتر نیستند و جایگاه واقعی خود در جهان را نمی پذیرند. رویه دیگر فاشیسم آنها که فاشیسم داخلی است در این شرایط می تواند سر برآورد.... ادامه

----------------------------------------------------------------------------

به یاد دکتر اختر کامبخش

دکتر اختر کیانوری، خواهر بزرگ نورالدین کیانوری دبیراول حزب توده ایران بود و همسرعبدالصمد کامبخش از برجسته ترین رهبران حزب توده ایران که به جرم فعالیت های کمونیستی یکی از گروه 53 نفری بود که همراه با دکتر ارانی در گروه 53 نفر زندانی شد. پس از سقوط رژیم رضاشاه، از زندان آزاد شد و در بنیانگذاری حزب توده ایران نقش آفرین شد. اختر کیانوری (کامبخش) که خود عضو حزب کمونیست ایران بود، همراه با کامبخش که پس از یورش به حکومت خود مختار آذربایجان تحت پیگرد امنیتی قرار گرفته بود، در سال 1325 از ایران خارج شد. کامبخش و اختر کیانوری سالها در باکو زندگی کردند. با تمرکز رهبری حزب توده ایران در شهر لایپزیک آلمان دمکراتیک، آنها از آذربایجان به آلمان منتقل شدند. دکتر کامبخش بسرعت زبان آلمانی را آموخت و در بیمارستان زنان شهر لایپزیک مشغول کار شد. او که از نخستین بنیانگذاران سازمان دمکراتیک زنان ایران بود، در شهر لایپزیک در آپارتمانی که فاصله اندکی با آپارتمان احساس طبری و پورهرمزان و ملکه محمدی داشت زندگی می کرد. پس از درگذشت تقریبا  ناگهانی کامبخش او در همان آپارتمان سالها زندگی کرد تا آنکه در سال 1993 به درود حیات گفت. دکتر کامبخش عکسهای بسیار و یادداشت هائی از خود و زنده یاد کامبخش داشت که ما نمیدانیم پس از درگذشت وی، آنها نزد چه کسی است. ما در یک فرصت دیگر، گزارش مشروحی از زندگی دکتر کامبخش منتشر خواهیم کرد.

----------------------------------------------------------------------------

گفت و گو با «پولات ریموف»رهبر کمونیست‌های ازبکستان

بازگشت زبان روسی به مدارس ازبکستان

سایت حزب کمونیست فدراسیون روسیه

ترجمه- کیوان خسروی

----------------------------------------------------------------------------


 زنان 

آرشیو راه توده

بایگانی
راه توده چاپی از شماره 1 تا 127
(1373 - 1378)

بایگانی
راه توده اینترنتی از شماره اول


 جستجو
مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

با آدرس ای میل زیر
می توانید با ما تماس بگیرید

rahetudeh100@gmail.com