از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 بخش 55
ترور انگلیسی

حسنعلی منصور

دو رویداد، مهم ترین حوادث سال 1343 هستند. دستگیری و تبعید آیت الله خمینی به ترکیه و سپس ترور حسنعلی منصور نخست وزیر بدست اعضای جمعیت موتلفه اسلامی که در جمهوری اسلامی رسما تبدیل به حزب موتلفه شد. منصور، پس از اسدالله علم و تشکیل دو حزب حکومتی "ایران نوین" (منصور اولین دبیرکل این حزب بود) و "مردم ایران" با هدف تشکیل کابینه ای از تحصیلکردگان امریکا و اروپا بر سر کار آمده بود.

 

توده راه

شماره 916- چهارشنبه 11 بهمن 1402

هدایت الله حاتمی

عبدالحسین آگاهیفیسبوک
آرشیو
 راه توده

فیسبوک
راه توده

با تلگرام
راه توده
همراه شوید


آیا سقوط شاه

اجتناب ناپذیر بود؟

---------------

سرانجام "نادرشاه"

و رژیم افشاریه

بارها درایران

تکرار شده است

--------------------

با جنگ غزه

تاریخ یهود

بار دیگر مرور شد

دکتر سروش سهرابی

--------------------

گام های بزرگ

به سوی رفاه عمومی در روسیه!

راشا تودی- ترجمه و تدوین: نعمت بوستانی

---------------

هدف حزب «خرد و عدالت»آلمان

بازگشت آلمان

به دوران

"ویلی برانت!

ترجمه و تدوین ـ عسگر داوودی

--------------------

سرمقاله 916

دو گزینه انتخابات

مشارکت اندک - مجلس کارشکن

 

انتخابات مجلس می رود که در فضایی سرد و یخزده حداقل در شهرهای بزرگ برگزار شود. بخش مهمی از این فضا به وضع کنونی مجلس و اوضاع عمومی کشور باز می گردد. امروز دلایل برگزاری انتخابات مجلس به شکل رقابت حداقلی در سال ۱۳۹۸ و ریاست جمهوری ۱۴۰۲ به میزان زیادی مشخص شده است. رهبری ایران که در جریان اطلاعات پشت پرده قرار داشت و آگاه از اینکه بزودی جنگ های بزرگی در سطح جهانی شکل خواهد گرفت، می خواست مجلس و دولتی مطیع و همسو را سرهم کند تا بتواند از این دوران بطور یکپارچه و منسجم و بدون مزاحمت ها و کارشکنی های سیاسی عبور کند. 

واقعیت آن است که در شرایط شکافی که میان دولت و حکومت در طی دهه های گذشته بوجود آمده بود اگر انتخابات به آن شکل برگزار نمی شد و مجلس و دولتی همسو با سیاست خارجی نگاه به شرق و غیرکارشکن دربرابر نیروهای نظامی کشور وجود نداشت معلوم نبود ما اکنون در چه وضع پیچیده و خطرناکی قرار داشتیم. سیاست منتقدینی که دست و پول اتاق بازرگانی و دهها رسانه داخلی و خارجی در پشت آنهاست و طرفدار ناتو و اسرائیل هستند بی گمان ایران را به کانون نزاع داخلی میان طرفداران جبهه مقاومت با حامیان غرب می کشاند و به پایگاه جنگ با روسیه و ستیز اقتصادی با چین، و تبدیل شدن به چرخ پنجم جبهه ناتو و آمریکا تبدیل می کند. جبهه ای که در همه جهان با مقاومت سنگین روبروست و در حال شکست خوردن و عقب نشینی است. این سیاست که تحت عنوان اجتناب از کشاندن ایران به جنگ مطرح می شد و می شود بی آینده و مرگبار بوده و هست و ایران را در معرض کشیده شدن به خطر سهمگین ترین جنگ ها قرار می داد و می دهد.

بنابراین مسئله بیش از آنکه این باشد که چرا انتخابات پیشین آنگونه برگزار شد؟ آن است که این مجلس چهار سال و دولت دو سال فرصت داشتند تا شرایط را تغییر دهند. اگر در این چند سال مجلس و دولت مسیر درستی را پیش می رفتند می توانستند فضای اقتصادی و اجتماعی را بهبود دهند و پشتیبانی مردم را جلب کنند و دیگر لازم نبود برای جلوگیری از پیروزی آن سیاستی که امنیت ملی ایران را به خطر خواهد انداخت دوباره دست به کار مهندسی انتخابات یا دادن امتیازات شد.... ادامه 

-------------------------------------------------------------------

راه ابریشم نوین – بخش چهلم

مبارزه 30 ساله چین

و 50 ساله اروپا با گرمایش زمین

برگردان: م. مهرجو

-------------------------------------------------------------------

"باب المندب"

پل خربگیری

در دریای سرخ!

اومانیته- ترجمه آذرنگ

---------------

ترکمنستان

پشت نقاب

تبلیغات گلوبالیستی

سرگیی کاژمیاکین- روزنامه پراودا

ترجمه- آزاده اسفندیاری

---------------

جنبش اعتراضی

کشاورزان اروپا

علیه واردات غلات

از اوکراین

اومانیته- جعفر پویا

---------------

بایدن یا ترامپ

حضور کدامیک

در کاخ سفید

به سود روسیه است

"بنیاد روسترات"

ترجمه- کیوان خسروی

--------------- زنان 

آرشیو راه توده

بایگانی
راه توده چاپی از شماره 1 تا 127
(1373 - 1378)

بایگانی
راه توده اینترنتی از شماره اول


 جستجو
مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

با آدرس ای میل زیر
می توانید با ما تماس بگیرید

rahetudeh100@gmail.com