تاریخ ایران ازانقلاب مشروطه تاانقلاب 57– بخش 27

تغییر نام خیابانها و قتل

مردقدرتمند دربار رضاشاه

 سال 1311 هنوز سال تغییرات مثبت برای مدرن سازی جامعه شهری ایران است. رضاشاه موقعیت خود را کاملا تثبیت کرده است. از مجلس جز پوست و استخوانی باقی نمانده است.  دوره های مجلس پشت سر هم تشکیل می شود. بنام انتخابات، لیستی از آنها که باید به مجلس بروند تهیه می شود و رضا شاه آنهائی را که تمایل دارد انتخاب کرده و دستور رفتن آنها به مجلس را میدهد. در مدتی کمتر از 8 سال، 5 دوره مجلس تشکیل می شود و همه چاکران و چاپلوسان قدرت مطلق رضاشاه. مجلس چهارم دیگر تکرار نمی شود. مجلسی که تنها پس از سقوط رضاشاه یکبار دیگر جان می گیرد و احزاب و فراکسیون های حزبی در آن حضور پیدا می کنند و از درون آن دکتر مصدق زمام نخست وزیری را در زمان جانشین رضاشاه بدست می گیرد. تغییر نام شهرها، نام واحد پول ایران و... از رویدادهای قابل ذکر در این سال است اما مهم ترین رویداد بازداشت و محاکمه تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه است. کسی که در مجلس چهارم برای به قدرت رسیدن رضاشاه از هیچ کوششی دریغ نکرد و سرانجام نیز تاج سلطنت را در سینی به خدمت رضاشاه برد.

 

راه توده

شماره 888  چهارشنبه 21 تیر 1402

اردشیر آوانسیان و آوتیس سلطان زاده از بنیانگذاران حزب کمونیست ایران. آوانسیان از جمله اعضای گروه 53 نفری بود که پس از سقوط رضاشاه از زندان آزاد شد و در بنیانگذاری حزب توده ایران شرکت کرد. سلطان زاده کتاب تحلیلی "رشد اقتصادی ایران و امپریالیسم" را از خود به یادگار گذاشت و آوانسیان کتاب خاطرات خود را. هر دو از جمله ارامنه عضو حزب توده ایران و حزب کمونیست ایران بودند.

آوتیس سلطان زاده

اردشیر آوانسیانفیسبوک
آرشیو
 راه توده

فیسبوک
راه توده

با تلگرام
راه توده
همراه شوید


وحشت از

گرفتن مالیات

از سرمایه داران

----------------------------

چرا مخالف

روسیه ستیزی

و مدافع قدرت

نظامی و اتمی

ایران هستیم؟

----------------------------

اقتصاد تجاری

سد راه تولید

و توسعه است

----------------------------

ایران

یک گام دیگر

به سوی جبهه

 شرق برداشت

اومانیته- ترجمه جعفر پویا

----------------------------

"اسرائیل"

کشوری که هنوز

قانون اساسی ندارد!

اومانیته- ترجمه آذرنگ

----------------------------

شکاف در میان

تحریم کنندگان

گاز روسیه!

فرهنگ استراتژیک-

 ترجمه: بهمن دوستدار

----------------------------

سرمقاله 888

اصلاح طلبان نگران

خطر ایران برای غرب هستند!

اصلاح طلبی ایرانی در حال سقوط آزاد به قعر دره واپسگرایی و عقب ماندگی تاریخی است. این سقوط حاصل روندی است که از دوم خرداد ۷۶ به بعد با غالب شدن تدریجی اندیشه نولیبرالی در صفوف آنان آغاز شد و با پشتیبانی از حذف کارگران از مقررات حقوق کار پیوند آنان با طبقه زحمتکش و تولید کننده جامعه نیز گسست، و در مقابل جلب سرمایه داران تجاری و قشر فوقانی طبقه متوسط هدف آنان قرار گرفت. از آنجا که این قشرها بعنوان صادرکنندگان و واردکنندگان کالا به غرب و از غرب و مصرف کنندگان این کالاها منافعشان در پیوند با غرب است، اصلاح طلبی نیز بتدریج منافع خود را در پیوند با غرب تعریف کرد.

در دوم خرداد ۷۶ هنوز یازدهم سپتامبر و حمله به برج های دوقلو در آمریکا بوقوع نپیوسته بود و هنوز آمریکا به منطقه لشکرکشی نکرده بود. از آن زمان به بعد آمریکا منطقه خاورمیانه را به آتش کشید. افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، سودان و مردم لبنان و فلسطین قربانیان اصلی این لشکرکشی شدند. این لشکرکشی و کشتار در اصلاح طلبی ایرانی تاثیر وارونه گذاشت. هرقدر که حضور آمریکا در منطقه خطرناک تر و خونین تر شد اصلاح طلبی بیشتر موعظه گر ضرورت عقب نشینی ایران در برابر غرب شد. این احتیاط دربرابر غرب، در آغاز و تا مدتی منطق خود را داشت و ضرورت حفظ ایران در آن نهفته بود. ولی بتدریج همراه شد با توجیه جنایات آمریکا در منطقه و توجیه تسلیم شدن ایران در برابر آن. موضع اصلاح طلبان در برابر حوادث سوریه و محکوم کردن کمک منطقی حکومت ایران به سوریه نمادی از این چرخش بود. تمام نقد اصلاح طلبان متوجه دولت بشار اسد در سوریه و تکرار تبلیغات آمریکایی ها درباره کشتارهایی شد که به دولت سوریه نسبت داده می شد. امروز با اسناد و مدارک مشخص شده که همه آنها دروغ و ابزاری برای توجیه بمباران و ویرانی سوریه بوده است... ادامه

----------------------------------------------------------------------------

صد سالگی سفر"هوشی مین"

انقلابی بزرگ ویتنام به روسیه شوروی

او دو جنگ کلاسیک و چریکی را برای استقلال ویتنام علیه امریکا و فرانسه رهبری کرد

روزنامه پراودا- یوگنی کابلیف

ترجمه- نعمت بوستانی

----------------------------------------------------------------------------

کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور بلاروس

 "واگنر" در پریگوژین

خلاصه نمی شود!

ساویتسکایا راسیا- گزینش و ترجمه- آزاده اسفندیاری

راه ابریشم نوین – بخش چهاردهم

افسانه پایگاه های

نظامی چین در آفریقا

برگردان: م. مهرجو

----------------------------------------------------------------------------


 زنان 

آرشیو راه توده

بایگانی
راه توده چاپی از شماره 1 تا 127
(1373 - 1378)

بایگانی
راه توده اینترنتی از شماره اول


 جستجو
مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

با آدرس ای میل زیر
می توانید با ما تماس بگیرید

rahetudeh100@gmail.com