مرورتاریخ ایران ازانقلاب مشروطه تاانقلاب 57– بخش 21

آنکس که نداند چه گذشت

نخواهد دانست چه می گذرد!

کتاب مرور تاریخ ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 به همت دکتر "عاقلی" تهیه و منتشر شد و به 8 چاپ رسیده و اکنون در لیست کتاب های کمیاب ایران است، رسیده ایم به سال 1304. سال کشاکش بسیار جدی میان رضاخان سردار سپه و صدراعظم از یکسو و فراکسیون های ملی در مجلس شورای ملی. از یکسو رضاخان در تلاش است تا بنام جمهوری و یا بنام سلطنت قدرت را قبضه کند و از سوی دیگر امثال ملک الشعرا بهار، سلیمان میرزا اسکندری رهبر ، مصدق جوان و ...  ضمن تائید اصلاحات اعلام شده و اقدامات رضا خان، بیمناک از خیز او برای قبضه همه قدرت حکومتی  اند.

راه توده

شماره 882  چهارشنبه 10 خرداد 1402

 

داود نوروزی و محمود ژندی دو روزنامه نگار برجسته توده ای در دهه 1330 بودند. نوروزی درعین حال مسئول تبلیغات حزبی بود و ژندی سردبیر روزنامه ارگان مرکزی حزب توده ایران "بسوی آینده". پس از کودتای 28 مرداد ژندی دستگیر و سالها زندانی شد و نوروزی توانست از ایران خارج شود و سالها در آلمان دمکراتیک زندگی و فعالیت حزبی کرد.

داود نوروزی

محمود ژندیفیسبوک
آرشیو
 راه توده

فیسبوک
راه توده

با تلگرام
راه توده
همراه شوید


رفقا، دست

در دست هم

سرمایه داران رفاقتی شدند!

----------------------------

ساختار و گذار

دو مقوله

جدا از یکدیگر

"دکتر سروش سهرابی"

----------------------------

اتحاد و همکاری

12 کشور

امریکای لاتین

یونگه ولت ـ ترجمه عسگر داوودی

----------------------------

راه ابریشم نوین – بخش هشتم

با دالان

شمال - جنوب

 آسیای میانه

 به جنوب ایران

وصل می شود!

برگردان: م. مهرجو

----------------------------

جنگ اوکراین

به جنگ اتمی

فرا می روید؟

اومانیته- ترجمه جعفر پویا

----------------------------

برلنی ها- 5

نسل اول

مهاجرین ایرانی

چه سرنوشتی

درایران پیدا کردند!

----------------------------

هدف از

ارسال F-16

به اوکراین

غرق کردن

اروپا در جنگ است

اومانیته- ترجمه آذرنگ

----------------------------

سرمقاله 882

مردم خواهان دگرگونی اند

نه بحث در باره لیبرالیسم!

هر قدر جمهوری اسلامی در سیاست نگاه به شرق پیش تر می رود، بیشتر با این واقعیت برخورد می کند که سیاست های داخلی آن، بویژه سیاست های اقتصادی، با الزامات ایجاد یک اقتصاد نیرومند و برپایی یک پشت جبهه محکم داخلی برای سیاست نگاه به شرق سازگار نیست و بازبینی در این سیاست های داخلی ضروریست. بحث هایی که اخیرا برسر لیبرالیسم و نولیبرالیسم یا راه حل های متفاوت برای معضلات کشور لاک پشت وار در تلویزیون جمهوری اسلامی و با شتاب در رسانه های و شبکه های اجتماعی به راه افتاده بازتاب این واقعیت است و گامی است مثبت.

مشکلی که در اینجا وجود دارد نحوه بررسی و مقابله با این سیاست هاست. در اینکه سیاست های سه دهه اخیر جمهوری اسلامی در مجموع در خط نولیبرالیسم قرار داشته شکی نیست. ولی اگر از اینجا نتیجه بگیریم که می توان با اثبات نادرستی نولیبرالیسم به لحاظ علمی، راه رفته را اصلاح کرد، به خطا رفته ایم، زیرا نولیبرالیسم یک نظریه علمی نیست که بتوان آن را با معیارهای علمی سنجید و درستی و نادرستی آن را اثبات کرد. بلکه یک نظریه ایمانی و مذهبی است. اگر می شد ادیان را به لحاظ علمی رد یا اثبات کرد، تا به امروز یا همه ادیان از میان رفته بود یا یکی از آنها بر دیگری غلبه کرده بود. نولیبرالیسم یک نظریه غیرعلمی و نمونه کامل یک نظریه بقول کارل پوپر "ابطال ناپذیر" یا به بیان دقیق تر "غیرقابل ارزیابی" است و بنابراین با هیچ سند و شاهد و نتیجه ای قابل رد یا اثبات نیست.

مطلب را بیشتر توضیح دهیم:

 هدف علم کشف حقیقت است و با آزمایش و خطا و نفی و اثبات سرو کار دارد. بنابراین، پیامدهای علم به طور نسبی قابل پیش بینی و به طور عموم قابل ارزیابی است. شما اگر آب را به جوش آورید‌ می‌توانید پیش بینی کنید که در حدود ۱۰۰ درجه به جوش‌ می‌آید و‌ می‌توانید مشاهده و ارزیابی کنید که به جوش‌ می‌آید یا‌ نمی‌آید. در حالیکه ایمان با کشف حقیقت و ابزارهای عملی کاری ندارد. به حقیقتی معتقد است و در چارچوب آن عمل‌ می‌کند. ایمان نه ادعای کشف حقیقت را دارد و نه اساسا از آن طریق کشف حقیقت ممکن است.... ادامه

----------------------------------------------------------------------------

مخالفت تاریخی

حزب توده ایران

با ادامه جنگ

ایران و عراق

----------------------------------------------------------------------------

نتایج نشست مجمع اقتصادی اوراسیا در مسکو

بازارهای مشترک

کشورهای "اورآسیا" را

به یکدیگر پیوند می زند

ولادیمیر چوشکین- وبگاه بنیاد فرهنگ راهبردی- ترجمه- ا.م. شیری

----------------------------------------------------------------------------

نفرت و ترس مردم لهستان

از مهاجرین اوکرائین

ریانووستی- کیریل استرلنیکوف

ترجمه- آزاده اسفندیاری

----------------------------------------------------------------------------

وسوسه مهاجرت آلمان ها به روسیه

راشا تودی- ترجمه س. کی منش

----------------------------------------------------------------------------


 زنان 

آرشیو راه توده

بایگانی
راه توده چاپی از شماره 1 تا 127
(1373 - 1378)

بایگانی
راه توده اینترنتی از شماره اول


 جستجو
مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

با آدرس ای میل زیر
می توانید با ما تماس بگیرید

rahetudeh100@gmail.com