رویدادهای ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 – بخش 64

سقوط رژیم شاه

از سال 54 نمایان شد!

سال 1354، شاید پر حادثه ترین سال طی دو دهه پس از کودتای 28 مرداد بود. دهها دختر و پسر جوان که برای مبارزه سیاسی اسلحه بدست گرفته بودند یا در خیابانها و خانه های تیمی کشته شدند و یا تیرباران شدند. شماری از افسران مستشار نظامی و شماری از ژنرال های شاه در همین سال ترور شدند. قیمت نفت در همین سال ناگهان سقوط کرد و شاه که نمی توانست سر کیسه دربار را ببندد دستور دستگیری شماری از سرمایه داران معروف را به بهانه مبارزه با گرانفروشی داد. تعدادی از ژنرالهای ارتش بدلیل رشوه گیری و آلودگی به فساد مالی یا از کار برکنار شدند و یا درجه هایشان گرفته شد. گرانی و گرانفروشی رژیم را بتدریج وحشت زده کرده بود. در همین سال قلعه سبز اسلامی در خرمدره درهم کوبیده شد. دختر پرفسورعدل، پسر تیمسار حجت و پسر علیرضا پهلوی این قلعه اسلامی را برپا کرده بودند. اسلام داخل دربار شده بود. توصیه موکد می کنیم که اخبار این سال را در همین شماره راه توده با دقت بخوانید و با وضع کنونی جمهوری اسلامی تطبیق دهید.  

 

راه توده

شماره 925  چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403

 

ابوالقاسم افرائی سرهنگ دوم شهربانی که دارنده مدال افتخار بدلیل خود داری از فرمان آتش به روی مردم در جریان انقلاب. او  در زندان گوهر دشت دار زده شد و سرهنگ  هوشنگ عطاریان فرمانده جبهه جنگ در کردستان در اوین تیرباران شد. آنها از نظامیان عضو حزب توده ایران بودند.

سرهنگ عطاریان

سرهنگ افرائیفیسبوک
آرشیو
 راه توده

فیسبوک
راه توده

با تلگرام
راه توده
همراه شوید


بدون عدالت اجتماعی

"توسعه" در ایران

خواب و خیال است

----------------------------

از دوران شاه

برای کار و نان

روستائیان راهی

شهرها شدند

----------------------------

ارز صادراتی

همچنان به خارج

منتقل می شود!

----------------------------

پوزیتیویسم

و تضاد در فلسفه

ع. خیرخواه

----------------------------

تخم لق تشکیل

دولت اسرائیل را

چه کسی شکست؟

دکتر "سروش سهرابی"

----------------------------

فن آوریهای جدید

در خدمت

تروریسم جهانی

ترجمه و تدوین- جعفر پویا

----------------------------

دولت جهانی سایه

پشت اقدامات

تروریستی است!

یلنا پانینا-  بنیاد روسترات

ترجمه- کیوان خسروی

----------------------------

سیاست غرب:

تضعیف ایران

کنترل خاورمیانه

سرگیی کاژمیاکین- روزنامه پراودا

ترجمه: آزاده اسفندیاری

----------------------------

سرمقاله 925

دلائل تظاهرات دانشجوئی در امریکا

بازتاب آن در جامعه ایران

 

تظاهرات دانشجویان آمریکایی که بتدریج به کانادا، اروپا و استرالیا کشیده شده در صدر اخبار هفته های گذشته قرار داشته است. بالا گرفتن این تظاهرات در ارتباط به چند پدیده و حادثه است:

۱- ابعاد فاجعه آمیز جنایت های حکومت اسرائیل در نوار غزه و کشتار غیر نظامیان؛

۲- آشکار شدن هرچه بیشتر چشم انداز شکست و ناکامی اسرائیل در این جنگ؛

۳- فشار فزاینده بر روی مسلمانان، سیاه پوستان و اقلیت ها در امریکا

۴- حاکمیت سیاستمداران و سرمایه داران حامی صهیونیسم بر آمریکا که منشا عمده مشکلات اقتصادی و اجتماعی در آن کشور است؛

۵- وضعیت داخلی آمریکا، تبعیض و مبهم شدن چشم انداز شغلی و حرفه ای جمع بزرگی از دانشجویان آمریکایی براثر کاربرد سرمایه داری فن آوری های نوین و بویژه هوش مصنوعی.

۶- خطر جنگ هسته ای در ادامه مقاومت امپریالیسم آمریکا برای حفظ موضع مسلط خود بر جهان

همه اینها در ترکیب با هم موجب شکلگیری یک آگاهی نوین شده و در نتیجه بسیاری از دانشجویان آمریکایی دیگر از تهدید و اخراج نمی ترسند و به مبارزه می پیوندند. مجموع این عوامل همچنین نشان می دهد که این جنبش عمیق تر از آن است که با چند تهدید یا با تغییرات جزئی در شرایط جنگ در منطقه خاموش شود. بویژه آنکه در کوتاه مدت دولت اسرائیل راه حل شکست سختی را که در غزه متحمل شده در فرار به جلوی بیشتر به سوی گسترش جنگ جستجو می کند.

اکنون سمت و سوی تحولات جهانی و افزایش خطر جنگ هسته ای و کوشش آمریکا برای ایجاد کانون های بحران در اطراف روسیه، چین و ایران به شکلی است که اجازه آرامش در جهان و در نتیجه خاموش شدن و فروکش کردن این جنبش و پیوستن آن به سرنوشت بقیه جنبش های اجتماعی را در درازمدت نمی دهد و باید منتظر گسترش آن نه تنها در آمریکا بلکه در سطح بین المللی بود. پیدایش این جنبش ها یک عامل نیرومند در ایجاد امید به امکان گذار مسالمت آمیزتر تحولات بدون خطر جنگ هسته ای است. ..

اکنون سمت و سوی تحولات جهانی و افزایش خطر جنگ هسته ای و کوشش آمریکا برای ایجاد کانون های بحران در اطراف روسیه، چین و ایران به شکلی است که اجازه آرامش در جهان و در نتیجه خاموش شدن و فروکش کردن این جنبش و پیوستن آن به سرنوشت بقیه جنبش های اجتماعی را در درازمدت نمی دهد و باید منتظر گسترش آن نه تنها در آمریکا بلکه در سطح بین المللی بود. پیدایش این جنبش ها یک عامل نیرومند در ایجاد امید به امکان گذار مسالمت آمیزتر تحولات بدون خطر جنگ هسته ای است.

از سوی دیگر، در ایران ما با چند واکنش نسبت به این جنبش ها مواجه بودیم. از یکسو صدا و سیمای جمهوری اسلامی از این فرصت برای نمایش "دورویی" آمریکا استفاده کرد در حالیکه از دموکراسی و آزادی بیان و حقوق بشر در دیگر کشورها دم می زند در داخل خود جنبش های اجتماعی را به شکلی خشن سرکوب می کند. این تظاهرات و اعتراضات در جهان سرکوب و نقض آزادی بیان در داخل ایران را توجیه نمی کند. اگر ادعای مخالفت با آمریکا و امپریالیسم درست است باید در همه عرصه ها چنین باشد و از جمله در زمینه نقض حقوق بشر نمی توان آمریکا را الگو قرار داد و به رفتار پلیس آن برای توجیه خشونت در داخل استناد کرد.... ادامه

----------------------------------------------------------------------------

مصاحبه

 و گفتگو با "جوانشیر"

در اوین

https://www.youtube.com/watch?v=8r108K1TFOc

https://www.instagram.com/sharghdaily1/reel/C6ZVGFBqLwR/

----------------------------------------------------------------------------

یورش پلیس آلمان
به کنگره فلسطین

یونگه ولت- ترجمه عسگر داووی

سرقت کتاب های

کلاسیک روسی

از کتابخانه های اروپا

----------------------------------------------------------------------------

انتخابات در کشور "چاد" از ترس کودتای انقلابی

اومانیته- ترجمه آذرنگ

----------------------------------------------------------------------------


 زنان 

آرشیو راه توده

بایگانی
راه توده چاپی از شماره 1 تا 127
(1373 - 1378)

بایگانی
راه توده اینترنتی از شماره اول


 جستجو
مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

با آدرس ای میل زیر
می توانید با ما تماس بگیرید

rahetudeh100@gmail.com