روز شمار تاریخ ایران ...- بخش 66

شاه واطرافیان چاپلوس او

فرصت ها را  سوزاندند!

هرکس مدعی نسل انقلاب 57 است، باید اخبار سال 56 را مرور کند تا در فضای آن دوران قرار گیرد. شاه در سال 56 آخرین امکانات عقب نشینی و تن دادن به قانون اساسی را از دست داد. او بجای درک واقعی شرایط، بر سرعت عقب نشینی در برابر روحانیون افزود و مراسم حکومتی عاشورا برگزار کرد و خود پیشاپیش اطرافیان چاپلوسش (عکسی که می بینید) در این مراسم شرکت کرد. با علی امینی آشتی کرد اما سکان دولت را از هویدا گرفت و به جمشید آموزگار داد. باز هم توصیه می کنیم بخوانید اخبار این سال را.

 

راه توده

شماره 927  چهارشنبه 2 خرداد 1403

 

تاکنون دقیقا معلوم نشده که با پرفسور آگاهی عضو رهبری حزب توده ایران  در زندان ج. اسلامی چه کردند . محمدرضا قدوه عضو هیات سیاسی و مطلع ترین فرد رهبری از اسلام و روحانیت بود و از تدوین کنندگان سیاست دفاع از انقلاب 57 که در یک سفر خارجی در سال 58 دچار ایست قلبی شد و در گذشت.  او درس حوزه خوانده و با آیت الله خمینی از  دوران طلبگی آشنائی داشت و نامه رهبری حزب برای  خمینی را او به پاریس برد!

محمد رضا قدوه

عبدالحسین آگاهیفیسبوک
آرشیو
 راه توده

فیسبوک
راه توده

با تلگرام
راه توده
همراه شوید


عادت دیرینه

روحانیون

در اظهار نظر

----------------------------

حزب توده ایران

همچنان از اهداف

انقلاب بهمن 57

 دفاع می کند!

----------------------------

سال 1356

سال جاری شدن

سیل انقلاب 57

----------------------------

با وزیر دفاع

جدید روسیه

تحولات بزرگ

آغاز می شود!

یلنا پانینا- بنیاد روسترات

ترجمه- کیوان خسروی

----------------------------

باید در انتظار

شورش دیگری

از جانب مردم بود؟

----------------------------

اتحاد بی هیاهوی

چین ومغولستان

گلوبال تایمز چین

ترجمه- عسگر داوودی

----------------------------

چینی های تایوان

طرفدار سیاست

تنش با چین نیستند

اومانیته- ترجمه آذرنگ

----------------------------

دست رد سنگال

بر سینه فرانسه

اومانیته- ترجمه جعفر پویا

----------------------------

سرمقاله 927

بعد از رئیسی هم قرار است

کارنامه سیاه او ادامه یابد؟

در این هفته بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، امیرعبدالهیان و چند تن دیگر از مقامات جمهوری اسلامی سرنگون شد. سیر و سرنوشت ابراهیم رئیسی پس از هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی بنوبه خود عبرت انگیز و درس آموز است. ابراهیم رئیسی و تجربه چند ساله ریاست جمهوری او از دو سرچشمه آب می خورد:

سرچشمه اول اتحاد لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی با ارتجاع مذهبی در انقلاب ۵۷ است که مهندس بازرگان برای دوره ای هر دو سویه را در شخصیت خود بازتاب داده بود.

سرچشمه دوم ماهیت غربگرای دستگاه دولتی در ایران است که پس از انقلاب در آن تغییری داده نشد.

مهندس بازرگان ضمن اینکه کراوات می زد و خود را لیبرال معرفی می کرد در عین حال معتقد بود که جبهه و جنگ اصلی در انقلاب ایران جنگ اسلام و کفر است. این ارتجاعی ترین تفسیر از انقلاب ایران بود. نه عدالت خواهی، نه مبارزه با امپریالیسم بلکه کفر دشمن اصلی انقلاب اسلامی است که نماد آن در داخل ایران حزب توده ایران و در جهان اتحاد شوروی است. حزب توده ایران با طرح عدالت اجتماعی و مبارزه با امپریالیسم می خواهد سمت انقلاب را از مسیر واقعی خود که مبارزه با کفر است منحرف کند! (در این زمینه نگاه کنید به راه توده شماره ۴۴۹)

https://rahetudeh.com/rahetude/2014/10mars/449/nehzat7.html

امثال ابراهیم رئیسی ادامه این سنت هستند. آمریکا مسیحی و موحد است ولی چین و روسیه کفر هستند. ظاهرا کسی که حکم اعدام رهبران حزب توده ایران را نه به هیچ اتهام سیاسی بلکه به اتهام "کفر" صادر کرده قرار بوده گرایش به شرق کند و با چین و روسیه متحد شود، کشورهایی که رهبران آنها را نماد "کفر" می +dk , lzداند و اگر دست او بود حکم اعدام آنها را هم صادر می کرد؟ عدم شرکت او در بسیاری از جلسات پیمان های بریکس و شانگهای و انزجار او از قرار گرفتن و دست دادن در کنار رهبران این کشورها که به او تحمیل شده بود بخشی به این سنت فکری و سیاسی باز می گردد. .. ادامه

----------------------------------------------------------------------------

آیت الله طالقانی و روحانیون مرتجع

----------------------------------------------------------------------------

لابی اسرائیلی چه معنائی

درجهان و در امریکا دارد؟

دکتر سروش سهرابی

----------------------------------------------------------------------------

"خارکیف"، بلاگردان خاتمه

جنگ در اوکراین میشود؟

"اسدالله کشتمند"

----------------------------------------------------------------------------

حزب حاکم انگلستان

نگران شکست

در انتخابات است

ترجمه- الناز گرجی

واکنش مطبوعات غرب

به انتصاب وزیر دفاع

جدید روسیه!

سویتسکایا راسیا- ترجمه: آزاده اسفندیاری


 زنان 

آرشیو راه توده

بایگانی
راه توده چاپی از شماره 1 تا 127
(1373 - 1378)

بایگانی
راه توده اینترنتی از شماره اول


 جستجو
مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

با آدرس ای میل زیر
می توانید با ما تماس بگیرید

rahetudeh100@gmail.com