سال 1330، سال رویدادهائی تاریخی برای ایران است. از ملی شدن نفت تا ترورها، از مرگ و خودکشی تا توطئه های مشترک فدائیان اسلام و دربار شاه. آنها اگر چه مستقیم با هم در ارتباط نبودند، اما هر دو مانند دو دست یکدیگر را می شستند.در همین سال صادق هدایت در پاریس خود را کشت. در تهران ملک الشعراء بهار در سن 67 سالگی براثر بیماری سل در گذشت و این دو واقعه تمام جامعه ادبی و هنری و دانشگاهی ایران را بهت زده کرد.

تاریخ ایران از

 انقلاب مشروطه

تا انقلاب 57

خودکشی صادق هدایت

و مرگ ملک الشعرا بهار

دو سال پیش از کودتای 28 مرداد است و حوادث مثل رگبار مسلسل به روی ایران باز می شود. جامعه یکپارچه در حال تحول و دگرگونی است و آزادی مطبوعات در اوج خود.

توده راه

شماره 906- چهارشنبه اول آذر 1402

 

رضا شلتوکی

علی گلاویژفیسبوک
آرشیو
 راه توده

فیسبوک
راه توده

با تلگرام
راه توده
همراه شوید


آنکس که نداند

چه گذشت

نمیتواند بداند

چه می گذرد!

---------------

بی اعتنائی مردم

نسبت به رویدادهای

سیاسی کشور!

---------------

تحول تاریخ

از کجا و چگونه

شکل گرفت؟

ع. خیرخواه

---------------

با روایت هولوکاست

فاشیسم به اروپا

بازگردانده شد!

دکتر سروش سهرابی

--------------------

سرمقاله 906

افکار عمومی ایران در فردای

پایان جنگ غزه دگرگون خواهد شد

جنگ اسرائیل با مردم غزه همچنان بعنوان مهمترین حادثه جهانی هفته های اخیر ادامه دارد. هرچند به مرور زمان و با افزایش جنایات و قساوت های دولت اسرائیل از یکسو و اشکار شدن زمینگیر شدن آن در غزه فضای روزهای آغازین این جنگ در ایران اندکی تغییر کرده است ولی هنوز تحولی چشمگیر را شاهد نیستیم. اینکه در ایجاد این فضا در این مورد نیز مثل همه مسائل و موارد دیگر نقش حکومت و حکومت ها عمده است تردید نیست. اینکه در دنیای به هم پیوسته کنونی قدرت های جهانی نیز وجود دارند که بر روی افکار عمومی می توانند در حد خود و نسبتا بالا تاثیر بگذارند نیز آشکار است. این را هم می دانیم که سیاست خارجی ایران بدلیل نقش و نفوذ آن در منطقه خاورمیانه و آسیای غربی و مقابله آن با اسرائیل و آمریکا موضوع تقابل آمریکا و دیگر قدرت های استعماری و امپریالیستی است. بویژه که اسرائیل همچون ناوهواپیمابر و قدرت نیابتی آمریکا و کانون تنش و صدور نظامیگری و عقب ماندگی و درگیری در کل منطقه عمل می کند و روبروی ایران ایستاده است. به این ترتیب عوامل مختلفی وجود دارد که بر روی سمت و سوی افکار عمومی در ایران تاثیر می گذارد.

این نیز واقعیت است که مردم ایران زیر فشارهای مختلف اقتصادی و اجتماعی قرار دارند که همراه است با یک بمباران تبلیغاتی از داخل و خارج که گویا مردم ایران در بدترین شرائط ممکن در مقایسه با دیگر کشورها زندگی می کنند. این تفکر و این نگرش جایی برای همدردی باقی نمی گذارد و ربطی هم به مردم غزه تنها ندارد. هرجای دیگر دنیا هم مشابه این اتفاق می افتاد یا بیفتد در افکار عمومی ایران تفاوت چندانی ندارد. مردمی که فکر می کنند در بدترین شرایط زندگی می کنند حتی ترجیح می دهند ندانند که دیگرانی از آنان ممکن است در شرایطی نامساعدتر باشند. بطور معکوس بخش مهمی از جامعه در وضع موجود به شکل های مختلف منافع دارد و خواست تغییرات برای آن از عوض شدن چهره های تکراری چهل سال گذشته با چهره هایی جدید فراتر نمی رود و خواهان تحول واقعی و بنیادین نیست. این بخش بیش از همه در فضای مجازی فعال است و نقدهای آن به سیاست های حکومت از سطحی ترین مسائل فراتر نمی رود.... ادامه

-------------------------------------------------------------------

گام های استوار

روسیه برای عبور

از بحران ها

هفته نامه عصر ما، ارگان حزب کمونیست آلمان

ترجمه ـ عسگر داوودی

راه ابریشم نوین – بخش سی و یکم

آفریقای

 از هم گسیخته

یادگاراستعمارغرب

برگردان: م. مهرجو

-------------------------------------------------------------------

نفت و  گاز

سوخت موتور

فاشیست های

صهیونیست

« یلنا پوستووویتوا» بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه- کیوان خسروی

---------------

دیدار بی حاصل

رهبران چین و امریکا

تهیه و تدوین: آذرنگ

---------------

واکنش شلوخوف

به دریافت

 جایزه نوبل ادبیات

روزنامه ساویتسکایا راسیا

مترجم: آزاده اسفندیاری

---------------

نگاهی به قطعنامه

کنفرانس سران

اسلامی در ریاض

"جعفر پویا"

---------------


 زنان 

آرشیو راه توده

بایگانی
راه توده چاپی از شماره 1 تا 127
(1373 - 1378)

بایگانی
راه توده اینترنتی از شماره اول


 جستجو
مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

با آدرس ای میل زیر
می توانید با ما تماس بگیرید

rahetudeh100@gmail.com