راه توده

شماره 584 پنجشنبه 30 دیماه 1395

پرفسور آگاهی

دکتر اختر کامبخش

ایراندخت ابراهیمی

هدایت اله حاتمی

"برخی بررسی ها..." احسان طبری (40)

تاریخ قضاوت خود را می کند

بدون بیم از کاخ و زندان و گنج

زندگی طی میشود و همه به دیار خاموشان می روند، آن گاه رتبه بندی تاریخ آغاز می شود، بدون بیم از کاخ و زندان و گنج. اینجاست که تاریخ، شاعری را بالاتر از فلان سلطان ذی شوکت جای می دهد.

فارابی از مردم ماوراء النهر در شهر حلب در سن هشتاد سالگی درگذشت. امیر "سیف الدوله حمدانی" شخصا بر جنازه او نماز گزارد، و امروزه نام "سیف الدوله حمدانی" را بدان سبب می شناسیم که ابونصر فارابی در عصرش می زیست. چنین است شگرد تاریخ! تا زمانی که زندگی جریان دارد، آنان که بر اریکه قدرت سیاسی نشسته اند، هر قدر هم از جهت شخصیت انسانی ناچیز باشند، بر اهل علم و ادب، کبر و افاده می فروشند – این جریان حتی در عصر متمدن ما به شکلی ادامه دارد.

 

حاشیه نشینی

در ایران

اتفاقی نیست

هدایت شده است

--------------------

صادرات غیر نفتی

یعنی خام فروشی

منابع ایران

--------------------

تفسیر دریافتی از ایران

بعد از هاشمی

نوبت به

خامنه ای میرسد؟

--------------------

نگاهی به نظرات یک

استراتژیست اقتصاد

در جمهوری اسلامی

علم اقتصاد

در ج. اسلامی

تبدیل شده به

آیه های قرآنی

--------------------

نظامی های

رضا شاه

بر سر کردها

آوار شدند!

"مناسبات ارضی در کردستان"

علی گلاویژ (34)

--------------------

وظائف

حزب کمونیست

پیوسته تابع

شرایط است

تهيه و تدوین: کيوان خسروی

--------------------

پیام خوانندگان

و پاسخ های ما

--------------------

اتحاد دوباره

 جمهوری مولداوی با روسیه

ریا نوستی - نعمت بوستانی

--------------------

زمان فشار جهانی

به اسرائیل

فرا رسیده!

اومانیته - ترجمه آذرنگ

--------------------

 

سرمقاله راه توده 584

بترسید از روزی که

انفجار شود و فاتحه خوانده شود

تب تند و پر واکنش در گذشت هاشمی رفسنجانی فرو می خوابد. این را حکومت میداند و مردم هم میدانند. یاد او نیز در انبوه حوادث روز به روز ایران به حاشیه خواهد رفت. نام و یاد آیت الله خمینی که رهبر انقلاب 57 بود به حاشیه خزید، چه رسد به یاد هاشمی! آنچه که زنده می ماند و بقول عوام "مرگ بردار نیست" جنبش عمومی مردم ایران برای تغییرات است. از سال 88 تا اکنون، دهها هزار تن از آنها که در خیابانها دست به تظاهرات علیه کودتای انتخاباتی زدند از این جهان رخت بربسته اند  و به قربانیان آن کودتا پیوستند. از میان طرفداران و حتی عاملین و شاید آمرین آن کودتا نیز مانند برخی مخالفان کودتا شماری از این جهان رفته اند. آیا جنبش تغییرات نیز مرد و دفن شد؟ آیا از کمیت آن کاسته شد؟ راهپیمائی مردم در روز تشییع هاشمی رفسنجانی نشان داد که از بدنه جنبش تغییرات نه تنها کاسته نشده، بلکه بر آن افزوده نیز شده است. این راهپیمائی، علاوه بر زنده بودن جنبش تغییرات - با هر رنگ و هر اسمی - بیانگر دو واقعیتی بود که اگر حکومت نتواند آن را بپذیرد و خود را با آن تطبیق دهد باید در انتظار حوادث انفجاری بود.

1- سیاسی تر شدن و آگاه تر شدن جنبش عمومی مردم

2- خشم و نفرتی که نه تنها در شعارهای مردم، که در واکنش های موضعی مردم در جریان راهپیمائی خود را نشان داد.

شعارهای مردم خود بزرگترین تفسیر این راهپیمائی است و نیازمند هیچ مقاله و تفسیر و گزارش امنیتی و غیر امنیتی نبود. شاه ماهی این شعارها همان بانگ رسای "بلندگوها مال تو- صدای حق ما من" بود که میخی بود پولادین برای ستیز با سندان!

نه تنها هلیکوپترهائی که روز تشییع هاشمی، مانند دوران انقلاب در آسمان تهران پرواز می کردند و فیلم می گرفتند تا رهبر جمهوری اسلامی از جمعیتی که به خیابانها آمده بودند درکی عینی و چشمی پیدا کند، بلکه تردید نیست گزارش های امنیتی که برای وی تهیه شد نیز بیانگر این واقعیت است:
"جنبش عمومی مردم ایران وسیع تر و درعین حال خشمگین تر شده است. مردم همه چیز را میدانند و چنان جان به لبشان رسیده که از بیان واقعیات هیچ بیم و هراسی ندارند."

ما، با این بخش جنبش و این فصل از آن راهپیمائی کار داریم و تمرکز تحلیلی خود از آن راهپیمائی و اوضاع کنونی جامعه را بر همین محور استوار کرده ایم و به حاکم و غیر حاکم نیز توصیه می کنیم که این خشم و نفرت و عزم ملی برای به خیابان آمدن را جدی بگیرید! این جنبش، تا وقتی زمینه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن باقی است، زنده است ... ادامه

--------------------------------------------------

کلاه سفیدها همراه جنایتکاران

 و تروریست ها در سوریه

ترجمه وتدوین - عسگر داوودی

--------------------------------------------------

یکصد سال پیش

جهان تکان خورد!

ساویتسکایا راسیا

ترجمه - آزاده اسفندیاری

--------------------------------------------------

گذشت دورانی که امریکا برای روسیه

رئیس جمهور انتخاب می کرد

روسیه امروز – ترجمه رضا نافعی

--------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیوجدید
19 سال 
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

با آدرس ای میل زیر

 می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است