راه توده

شماره 591 پنجشنبه 19 اسفند 1395

محمد علی افراشته

علی گلاویژ

عباس حجری

  هوشنگ قربان نژاد

"برخی بررسی ها..." احسان طبری( 47)

ریشه های کهنه تسلیم

به سرنوشت درمذاهب

قضا و قدر، سرنوشت بلاتغییر، مشیت و عنایت الهی همانا احساس هر روزه و هر ساعته انقیاد کامل انسان در قیود قوانین طبیعی و اجتماعی است. جهل انسان ریشه معرفتی پیدایش اندیشه "فاتالیسم" (قضا و قدر) است. قضا و قدر، یعنی سرنوشت بلاتغییر، مشیت و عنایت الهی و این احساس هر روزه و هر ساعته انقیاد کامل انسان. تردید نیست که در تمام انواع جهان بینی های مذهبی که در ایران وجود داشته (کیش مزدایی کهن) مزده یسنه، مهرپرستی (میتراییسم) مانی گری، درست دینی مزدکیان، زروانی گری و غیره اندیشه فاتالیسم یکی از اندیشه های مسلط محسوب می شود. شادروان صادق هدایت در مقاله "چند نکته در باره ویس و رامین" به همین نکته اشاره می کند.

 


ترامپ

و راه حلهایش را

باید جدی گرفت!

--------------------

نقش شیطانی

رسانه های

دروغگو

در فریب مردم

روسیه امروز – ترجمه رضا نافعی

--------------------

فاش نکردن

فاجعه 8 ساله

 غفلت تاریخی

 روحانی است

--------------------

دستمزد واقعی

برای کارگران

یعنی حرکت

چرخ صنعتی کشور

--------------------

سنگ بنای ارتش نوین را

امیرکبیر گذاشت نه رضاشاه

ساختار روستائی

ارتش در ایران

"مناسبات ارضی در کردستان"

علی گلاویژ - 41

--------------------

جنایت در یمن

زیر سقف

سکوت جهانی!

سایت روسیه امروز

ترجمه - آزاده اسفندیاری

--------------------

نقش احزاب

در جامعه طبقاتی

تهيه و تنظيم: کيوان خسروی

--------------------

 

سرمقاله راه توده 591

ظهور ترامپ در امریکا

هم فرصت است و هم خطر!

  دونالد ترامپ چهل و پنجمین رئیس جمهور ایالات متحده در اولین سخنرانی خود در برابر كنگره، انتخاب خود را یك زمین لرزه سیاسی در اركان قدرت امریكا خواند. او گفت سال ٢٠١٦ زمین زیر پای ما لرزید، قیام مردم با اعتراضات مدنی آغاز و به سرعت به فریادهای بلندی منتهی شد كه منجر به حضور دهها میلیونی در انتخابات و زمین لرزه سیاسی شد.

ترامپ می تواند هر تفسیری درباره انتخابات امریکا داشته باشد، اما واقعیت اینست که دلایل این زلزله سیاسی چیزی جز وجود بحران های عمیق اجتماعی، اقتصادی و فاصله شگرف طبقاتی در امریکا نیست. ترامپ گوشه ای از این بحران را اینگونه برشمرد: «از هم پاشیدگی طبقه متوسط، از بین رفتن صنایع داخلی، نادیده انگاشتن طبقات محروم، وجود ٤٩ میلیون بیكار، از بین رفتن ٦٠هزار كارخانه، وجود ٤٣ میلیون گرسنه محتاج به كمك های غذائی دولت، آمار ٢٠٪‏ بیكاری، فرسودگی زیر ساخت ها، اعمال نفوذ مقامات دولتی در بسیاری امور، فرار سرمایه ها به كشورهای دیگر، وجود باندهای مافیایی قاچاق مواد مخدر، رواج خشونت و تنفر در سراسر امریكا». .... ... ادامه

--------------------------------------------------------------------

8 مارس

"روزجهانی زن"

نگاهی دوباره

به دستآوردهای

تاریخی

جنبش زنان

در ایران

 

--------------------------------------------------------------------

مارین لوپن

اگر در فرانسه

رئیس جمهور شود!
ترجمه و تدوین از منابع فرانسه
 ژاله نیاکان

 

--------------------------------------------------------------------

گفتگو با سرشناس ترین

روزنامه نگار ترکیه

70 % مردم

در سوریه طرفدار

بشار اسد هستند

ترجمه - بهزاد دولت آبادی

--------------------------------------------------------------------

انتخابات فرانسه

با همه ابتکار عمل علیه راست افراطی

تدوین و ترجمه - عسگر داوودی

--------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیوجدید
19 سال 
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

با آدرس ای میل زیر

 می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است