بازگشت

- غزل برای درخت

- دیداری با آتش و عسل

- ما را مدد کنید (آبان ما 1363)

image

ـ ویتنامی دیگر (برای ارنستو چه گوارا)


ـ آخرین شعرخوانی سیاوش کسرایی در آستانه بستری شدن در بیمارستان و خاموشی همیشگی او   

- آرش کمانگیر (1)      

- آرش کمانگیر (2)

- برای دکتر تقی ارانی، مردی بزرگ در خم این راه

- نغمه پیوند

- پیک

- از قرق تا خروسخوان

- جنگ ناگزیر

- سـرود دریا

- یلدا

                                                                                                                            بازگشت