راه توده

شماره 228   شنبه 10 مرداد ماه 1388

پرفسور آگاهی

علی گلاویژ

داوود نوروزی

انوشیروان ابراهیمی

ابوتراب باقرزاده

نامه کیانوری به علی خامنه ای

حکومت ضد انقلاب بنام انقلاب!

از اعتراف به کودتای سرخ تا اعتراف به کودتای مخملی

طرح "کودتای مخملی" که در واقع نام رمز کودتای واقعی 22 خرداد توسط گروهی از فرماندهان سپاه، احمدی نژاد، بیت رهبری و شورای نگهبان علیه پیروزی میرحسین موسوی بود، کپی برداری از طرحی است که در جریان یورش به حزب توده ایران تحت عنوان مقابله با "کودتای سرخ" صورت گرفت. در آن طرح نیز، هیچ سند و مدرکی دال بر چنین کودتائی وجود نداشت و به همین دلیل ابتدا شماری از برجسته ترین رهبران حزب توده ایران را دستگیر کردند و برای اعتراف به چنین کودتائی بردند به شکنجه گاه. در زیر مخوف ترین شکنجه ها توانستند از شماری از رهبران وقت حزب توده ایران این اعتراف را بگیرند. البته به قیمت کشته شدن و ناقص شدن دست و پای عده ای در زیر شکنجه!

اسماعیل ذوالقدر


"کیفرخواست"
یا سند درماندگی
کودتاچی ها

تخیلات کودکانه
"فراتر" رفتن
خواستهای جنبش

ابزار 30 ساله
حکومت را
مردم بدست می گیرند

یکی از بزرگترین حادثه هایی که در نماز جمعه گذشته رخ داد آن بود که مردم مراسمی را که تا به امروز حکومت برای نشان دادن مشروعیت و تقویت خود بکار می گرفت برضد آن بکار بردند. حالا اگر نماز جمعه را هم جمع کنند و یا از حضور میلیونی مردم در آن جلوگیری کنند، با تاسوعا و عاشورا و ضربت خوردن حضرت امیر و عید فطر و نیمه شعبان و راه پیمایی روز قدس و 15 خرداد و 12 فروردین و 22 بهمن و 30 تیر و 28 مرداد و 29 اسفند و 16 آذر و غیره و غیره چه می کنند؟

--------------------

مردم و حکومت
هر دو
تجربه شاه را دارند

--------------------

دادگاه کودتا تشکیل شد

کودتاچیان همچنان در حال و هوای دهه 60 اند و از درک جنبش کنونی مردم عاجز

50 روز جنایت و کشتار

نتوانست جنبش ضد کودتا را فلج کند

نتیجه محاکمه و اعتراف شکنجه شدگان

افزایش عزم و خشم مردم خواهد بود

-----------


موج سبز انقلابی در میهن ما
یعنی مشت بر دهان خائنین به انقلاب

17 سال ایستادگی راه توده بر سر مواضعی که امروز درستی و نه تنها درستی، بلکه محتوای انقلابی و دگرگون ساز آن روشن شده است چیزی نیست که دیگر پنهان مانده باشد و در آینده نیز بیش از امروز اشکار خواهد شد و ما سخن بسیار داریم که در آینده درباره آن بگوئیم. 17 سال راه توده بطور خستگی ناپذیر تکرار کرده و می کند که آنچه در ایران روی داده خیانت به آرمان های انقلاب بهمن است و هر تحولی مثبتی در ایران تنها به شکل بازگشت به آرمان های این انقلاب ممکن خواهد بود.


با تخم دو زرده اتمی هم مردم کودتا را نمی پذیرند
نه خامنه ای آقای خمینی است
نه مردم ایران، مردم دهه 60

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است