احسان طبری

تحلیل هفتگی- 22 آبان 1361
هرکه به راه خویش رفت
حزب توده ایران به راه مردم و انقلاب ایران

کسانی که سالهای اول بنیانگذاری جمهوری اسلامی و کوشش حزب توده ایران برای دفاع از حقوق و منافع کارگران ایران را بخاطر دارند، بی شک بخشی از این کوشش که معطوف به تدوین قانون کار و سپس دفاع از اصول مترقی آنست را نیز از یاد نبرده اند. این کوشش و دفاع در دو عرصه متمرکز بود. نخست قانون کار و سپس دفاع از متشکل شدن کارگران. برخلاف چپ روهائی که از "شوراها" یک پله پائین تر نمی آمدند و تصور کرده بودند بزودی انقلاب شورائی را در ایران رهبری خواهند کرد، حزب توده ایران از "سندیکا" و هر تشکل با هر نام دیگری که چنین وظیفه ای را برعهده داشته باشد دفاع می کرد. دوم، مخالفت با اعتصاب و به جای آن، دعوت از کارگران برای دفاع از دستآوردهای انقلاب، دفاع از قانون کار و کوشش برای متشکل شدن کارگران بود.

هوشنگ ناظمی

راه توده

شماره 245     دوشنبه 9  آذر ماه 1388

فرزداد دادگر

ابوالحسن خطيب

حسين قلمبر

فاطمه مدرسی


در جمهوری اسلامی
توازن نیروها، امروز
حکم دیگری می کند

بهرام نگاه

--------------------

 عبور جنبش سبز
از قبه های ترکمنی
تا کپرهای خوزستانی

مقاله زیر، فشرده و خلاصه شده مقاله مشروحی است که یکی از همکاران راه توده آن را برای انتشار ارسال داشته بود. این مقاله در اصل 6 صفحه بود و بموجب قراری که شورای سردبیری راه توده تعیین کرده حداکثر حجم مقاله ای که می توانیم بپذیریم 2 صفحه است و اگر یک تا یک و نیم صفحه باشد چه بهتر. بنابراین از همه همکاران و کسانی که برای راه توده مطلب ترجمه و یا مقاله نوشته و ارسال می کنند خواهش می کنیم این قرار شورای سردبیر را مراعات کنند تا ما مجبور نباشیم با صرف وقت بسیار از یک مقاله 6 صفحه و نیمی، مطلبی در یک و نیم صفحه در بیآوریم.

--------------------

چند اشاره کوتاه
به رویدادهای چین
سیروس سینائی

--------------------

درآستانه قطعنامه تازه ای علیه ایران
پیش بینی ها
بار دیگر تحقق یافت
یونگه ولت- ترجمه رضا نافعی(آینده ما)

همانگونه که روزنامه چپ گرای "یونگه ولت" چاپ آلمان پیش بینی کرده بود، پیش نویس قطعنامه گروه 1+5 در شورای حکام اتمی به تصویب رسید. این نشریه که منتشر کننده دیدگاه های چپ جدید آلمان است، در آخرین شماره خود با ابراز نگرانی نسبت به تشدید تحریم های ایران نوشت: آمریکا و هم پیمانان اروپائی آن در راه کسب یک موفقیت  ... ادامه

خلع سلاح اقتصادی سپاه
نخستین وظیفه یک دولت ملی است

ساختار سپاه امروز عبارتست از یک تعداد سردار که اینها مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یک سلسله شرکت های تجاری و خصوصی و حکومتی و مشابه آنها هستند که مجموعه آنها یک بنیاد اقتصادی را تشکیل داده اند. این بنیاد اقتصادی بصورت یک حزب سیاسی عمل می کند تا در عرصه قدرت سیاسی منافع این بنیاد اقتصادی حفظ شود و در عین حال دارای یک بازوی مسلح است که چماق و باتوم و تفنگ، تانک و نفربر و هواپیما در اختیار دارد. این کنسرسیوم اقتصادی - سیاسی - نظامی که سپاه امروز را تشکیل می دهد سیاست داخلی و خارجی کشور را تعیین می کند. کنسرسیومی که بصورت یکپارچه عمل می کند و بازوهای مختلف آن در پیوند با همدیگر منافع کل آن را حفظ می کنند.  هر جا منافع اقتصادی این کنسرسیوم به خطر بیفتد شاخه نظامی اش را روانه میدان می کند. اگر بحث قرارداد فرودگاه در میان باشد هواپیما به آسمان می فرستد. وقتی پای نمایشگاه 800 میلیاردی در میان باشد پاسبان و تفنگدار را روانه می کند. جنبش مردم در خیابان ها باشد بسیج و چماقدار و لباس شخصی به میدان می فرستد.

درک ماهیت سپاه همچون یک بنیاد بزرگ اقتصادی دارای بازوهای نظامی و سیاسی از این جهت اهمیت دارد که بدانیم این قدرت اقتصادی، قدرت نظامی و سیاسی را تولید می کند. یعنی اکنون دیگر ما در آن روندی قرار نداریم که در دهه هفتاد و نیمه نخست دهه هشتاد طی شد و نیروهای نظامی به اتکا موقعیت نظامی خود و بند و بست هایی که با بیت رهبر داشتند توانستند قدرت اقتصادی را کسب کنند. اکنون این قدرت اقتصادی خود یک قدرت مستقل است که براساس دینامیسم و محرکه های درونی خود پیش می رود. یعنی این قدرت اقتصادی نه تنها خود را بازتولید می کند، بلکه می تواند نیروی نظامی و سیاسی خود را نیز تولید و بازتولید کند. اگر به این قدرت حمله نشود صرف تعویض و جابجایی این یا آن فرمانده نظامی هم تغییری در اوضاع نمی دهد.

همه چیز نشان می دهد خواست میرحسین موسوی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر این که فرمان رهبر در مورد اصل 44 به همه پرسی گذاشته شود، از نخستین اقداماتی است که یک دولت ملی و دمکراتیک در ایران باید انجام دهد. مشروعیت و اعتبار این فرمان و همه واگذاری هایی که براساس آن صورت گرفته باید در یک همه پرسی ملی در برابر مردم ایران قرار گیرد. بدون چنین اقدامی یک دولت ملی و دمکراتیک در ایران فاقد ابزارهای لازم برای پیشبرد منافع کشور و تحقق دموکراسی و عدالت اجتماعی است.عمود خیمه سرمایه داری جهان سست شده
کاخ سفید راه حل دیگری
جز آغاز یک جنگ جهانی دارد؟

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است