آغاز باز انتشار
گزیده های تحلیل هفته

تحلیل اخبار هفته، از اسناد تاریخی و مهم سالهای اول انقلاب 57 است. بویژه برای نسل جوان ایران که آن سالها را بخاطر ندارند و نمی دانند رهبران و حکومتیان چه گفتند و چه کردند و حزب توده ایران چه نقشی در آن سالها ایفاء کرد. براثر همین عدم آگاهی است که مغرضان و توده ای ستیزان، جامعه امروز ایران را نشان این نسل داده و می گویند حزب توده ایران از این جمهوری اسلامی و این حاکمیت دفاع کرد! پشت این تبلیغات خصمانه، هدف دیگری نیز خفته است که خطر آن نیز کم نیست. این تبلیغات می خواهد بگوید انقلاب 57 و نتایج آن یعنی همین که می بینید، بنابراین نسل گذشته اشتباه کرد که در انقلاب شرکت کرد و رژیم شاه را سرنگون ساخت. آن وضعی که سرنگون شد، برتری داشت بر وضعی که اکنون حاکم است.
برای مقابله با این تبلیغات، یگانه امکانی که ما در اختیار داریم، بازگشت به گذشته و انتشار اسنادی است که آن سالها و کوشش های حزب توده ایران را نشان میدهند. از جمله "تحلیل هفته".
این یادگار سال های قبل از یورش به حزب توده ایران که حتی در فاصله دو یورش به حزب ( بهمن 61 و اردیبهشت 62) نیز بعنوان راهنمای نظری و خبری توده ایها و همه آنها که این تحلیل بدستشان می رسید منتشر شد و پس از آن دیگر نه!
تحلیل هفته، در واقع پس از توقیف روزنامه ارگان مرکزی حزب توده ایران "مردم" و سپس "نامه مردم" بعنوان کارپایه سیاسی حوزه های حزبی منتشر شد، اما بزودی و بسرعت هواخواهانی بیرون و فراتر از حوزه های حزبی یافت و تیراژ آن به چند ده هزار نسخه رسید. جامعه تشنه خبر و تحلیل و بویژه دیدگاه حزب توده ایران بود، اما حکومت با توقیف نامه مردم مانع آن شده بود. به همین دلیل "تحلیل هفته" با آنکه نشریه ای درون حزبی بود، به نشریه ای زیراکسی در سطح جامعه تبدیل شد. هر شماره تحلیل هفته که حزب بصورت پلی کپی تهیه می کرد، دست به دست شده و در نسخه های وسیع زیراکس و فتوکپی می شد. تحلیل هفته، در کنار جزوه های "پرسش و پاسخ"، از اسناد معتبر و مهم دوران سیاست اتحاد وانتقاد ما در برابر حاکمیت جمهوری اسلامی است. درعین حال که سندی است معتبر در دفاع همه جانبه و هوشیارانه حزب توده ایران از محتوا و آرمان های واقعی انقلاب 1357.

یادآوری این نکته نیز در ادامه انتشار "تحلیل هفته" برای خوانندگان آن در راه توده ضروری است که ما در باز انتشار "تحلیل هفته"ها، اولا بخش رویدادهای جهان را حذف کرده ایم و همچنین در ویراستاری جدیدی که می کنیم، عمدتا توجه داریم به اساسی ترین نکاتی که نشان می دهد آن جمهوری اسلامی و انقلابی که حزب توده ایران از آن حمایت کرد دارای چه ظرفیت ها و نگرش ها و سیاست هائی بود و مقایسه آن با تحولات و شکل و شمایل کنونی جمهوری اسلامی باید بتواند به نسل جوان و جدید ایران نشان بدهد که حزب ما از چه چیز و چه کس و چه نظام و چه انقلابی حمایت کرد. این مقایسه باید بتواند آن تبلیغاتی را خنثی کند که بر مبنای آن، جمهوری اسلامی کنونی را به نسل جدید ایران نشاند داده و حزب ما را متهم به حمایت از این جمهوری می کنند. سر حزب ما را از بدن آن جدا کردند، به جرم دفاع از انقلاب و نظراتی که می خوانید. این افتخاری است ثبت شده در تاریخ حزب و انقلاب.
به همین دلیل، در بازتاب و بازانتشار رویدادهای داخلی نیز عمدتا می کوشیم آن نظراتی را منتشر کنیم که به تحولات و تصمیم گیری ها و تقابل خطوط سیاسی و طبقاتی حاضر درحاکمیت می پردازد، نه مطالبی که می تواند بازتاب دهنده حوادث حاشیه ای روز در ایران و در زمان خود باشد. جای خالی برخی مطالب، از جمله درباره اسناد بیرون آمده از سفارت امریکا و یا مسائلی که درباره نهضت آزادی و ملیون در زمان خود و بموجب تحولات آن روز ایران مطرح بود، ارتباطی با آن دلیل و انگیزه ای که ما با توجه به آنها برای بازانتشار تحلیل هفته اقدام کرده ایم ندارد.
 

 

بازگشت
 

 

- وحدت ملی با تقسیم مردم به خودی ها و غیر خودی ها از هم پاشید!

ـ گردش به راست در انقلاب 57 با سرپیچی از قانون اساسی شروع شد


- 5 محور سیاست حزب توده ایران در سال 1361
 

- جدال خط ها در کابینه ائتلافی میرحسین موسوی

ـ نظامی های توده ای در جنگ علیه ارتش صدام حسین

ـ از آن امام حسین تا این امام حسین!

ـ کودتاچی، پشت شعار "مرگ بر امریکا" نیز کودتاچی است!

ـ روستائیان ایران را اینگونه ذبح شرعی کردند!

ـ گلوی حزب توده ایران را گرفتند تا بتوانند فاجعه را بر کشور حاکم کنند

ـ سالهای غفلت مردم و هوشیاری غارتگران

ـ قدرتی که بعدها جمهوری اسلامی را در دست گرفت، هنوز در سایه نشسته بود!

ـ تفاوت نگرش های سیاسی- مذهبی سپاه پاسدران در دو دوران

ـ به جوان ها بگوئید توده ای ها چه گفتند!

ـ دو قانون اساسی که استبداد آنها را باطل کرد!

ـ تاریخ و مردم قضاوت می کنند، چه کسی ریزش کرد و چه کسی رویش؟

ـ فاشیسم حجتیه سازمان یافته، به خیابان ها آمده

ـ سایه بلند نظرات حزب توده ایران پشت رویدادئی که امروز شاهدیم!

ـ پرواز با دو بال ترکیه و پاکستان در زمان ریاست جمهوری علی خامنه ای (تحلیل هفتگی 2 آبان 1361 - بخش دوم)

ـ آزادی احزاب جدالی که از فردای انقلاب آغاز شد (تحلیل هفتگی 2 آبان 1361 - بخش اول)

ـ حکومت ارتجاع با شعار مخرب "مرگ بر توده ای" از سال 61 آغاز شد (آخرین تحلیل هفتگی حزب توده ایران - بخش ششم)

ـ 26 سال پیش حزب توده ایران بانگ برداشت (آخرین تحلیل هفتگی حزب توده ایران - بخش پنجم)

ـ بحران انقلاب از زمان تردید در به صحنه آوردن مردم آغاز شد (آخرین تحلیل هفتگی حزب توده ایران - بخش چهارم)

ـ آرمان خواهان مذهبی فرصت های تاریخی را اینگونه از دست دادند (آخرین تحلیل هفتگی حزب توده ایران - بخش سوم)

ـ کشته شدن دانشجویان انقلابی خالی شدن میدان برای آقازاده های از خارج آمده (آخرین تحلیل هفتگی حزب توده ایران - بخش دوم)

ـ حزب توده ایران بین دو یورش، درباره انقلاب چه گفت! (آخرین تحلیل هفتگی حزب توده ایران - بخش اول)

ـ آخرین فریادهای دفاع از انقلاب ایران پیش از یورش به حزب

ـ آخرین دفاع حزب توده ایران از بازرگانی دولتی در ج. اسلامی

ـ 3 دهه پس از براندازی خزنده انقلاب

- کارنامه توده ای ها مکتوب است، دیگران بگویند در آن سال ها چه کرده اند!

- علی خامنه ای و هاشمی رفسنجانی در سال 1361 چه مواضعی داشتند!

ـ حمله به حزب ما، زمینه سازی برای حمله به خط امامی ها بود!

ـ جدال قدیم بر سر تدوین قانون کار

ـ بر سر سپاه پاسداران چه آمد؟ از نشریه "پیام انقلاب" تا نشریه "صبح صادق"  

ـ رویدادهای امروز ایران را در آینه تحولات دیروز ببینید! 

ـ فاجعه ای که امروز حاکم است ریشه در غفلت های گذشته دارد

ـ چماق تجارت بر سر تولید ملی و کارگران ایران

ـ یک میدان کشته انقلابی و به حاشیه رانده شده سیاسی پشت سر مانده است

ـ باید خواند تا دانست، مسخ انقلاب 57 یکباره ممکن نشد

ـ سرکوب آزادی ها و ادامه جنگ عراق دو فاجعه علیه انقلاب

ـ جدال تاریخی دو خط بر سر تفسیر انقلاب 57

 

                                                                                                      بازگشت