راه توده

شماره 237     دوشنبه 13 مهر ماه 1388

علی امیرخیزی

سلیمان میرزا

دکتر محمد بهرامی

اردشیر آوانسیان

میر جعفر پیشه وری

انقلاب سبز مردم ایران
چه ماهیتی دارد و به کجا می رود؟

دو بیانیه 11 و 13 میرحسین موسوی از اسناد مهم جنبش ترقی خواهانه در ایران است. این بیانیه‌ها، چشم انداز آینده اند. آنها را باید بدقت مطالعه کرد و در حوزه‌های احزاب و نشست‌های انجمن‌ها و نهادهای مدنی و گردهم آیی های محفل‌ها و گروه‌ها و خانواده‌ها موضوع بحث و تبادل نظر قرار داد و شیوه‌های مختلف کمک و یاری و تحقق هدف‌های آن را یافت. مبارزان توده‌ای نیز به سهم خود انبوهی از دانش و تجربه دارند که می‌توانند در خدمت این انقلاب سبز مردم ما قرار دهند. ما شکل تحول سیاسی از طریق محاصره حکومت در دام یک شبکه اجتماعی را تجربه نکرده‌‌ایم و با آن آشنایی نداریم. درواقع بعد از 22 خرداد است که برای نخستین بار در حال تجربه چنین شیوه و شکل تحولی هستیم .

ایرج اسکندری


بخوانیم تا بدانیم
200 سال پیش پادشاهان صفویه
همان ادعاهائی را داشتند
که کودتاچیان 22 خرداد دارند

--------------------

گام های بلند
سپاه پاسداران
برای سلطه بر صنایع
و سرمایه های ملی

--------------------

توضیحی پیرامون بیانیه
"گفتمان مطالبه محور"
سیامک طاهری

--------------------

صادقانه باید به خود پاسخ داد
مطالبه واقعی

در انتخابات اخیر

چه بود؟

--------------------

پیروزی بزرگ
چپ
در شرق آلمان
نشریه چپ گرای "یونگه ولت"
ترجمه رضا نافعی(وبلاگ آینده ما)

--------------------

آنچه در گینه روی داد

یاد آور حوادث
کودتای 22 خرداد بود
 

--------------------

صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی
کارگری و کمونیستی
انقلاب 1948
انقلابی که شکست خورد
اما اروپا را تکان داد!

ف.م.جوانشیر

حزب توده ایران 68 ساله شد!

بمناسبت 68 سالگی بنیانگذاری حزب توده ایران، که مصادف است با دهم مهرماه، از داخل کشور پیام زیر را دریافت داشته ایم که عینا منتشر می کنیم، چرا که درحقیقت، خطاب آن نه "راه توده" بلکه تمام توده ایهاست: "با صمیمیت و احترام، توانمندی و استواری شما را در پیشبرد "مشی توده ای حزب"در این پیچیده ایام اجتماعی ایران می ستائیم. " 

بیانیه 8 ماده ای چه بود
که علیه آن کودتائی 27 ساله شد؟

قرار بود با بیانیه 8 ماده ای "پاک" سازی های غیر انسانی و ناعادلانه پایان یابد. پرسش نامه های سراسر تفتیش عقاید دیگر ملاک پذیرش و استخدام نباشد، تجسس های بی سابقه و زاینده جو آکنده از رعب و بی اعتمادی خاتمه یابد، استراق سمع ها، شنود گماردن ها و جاسوس پروری ها متوقف شود،هتک حیثیت و آبروها با دخالت در محرمانه ترین امور انسانی و خانوادگی دیگر انجام نشود.
اینها رئوس بیانیه 8 ماده ای آیت الله خمینی در نیمه دوم آذرماه سال 1361 بود، که اجازه پیاده شدن و تحقق آن را ندادند و شاهدیم که پس از 27 سال، هنوز محتوای آن بیانیه نیاز جامعه ایران است و یک جنبش ملی بنام "جنبش سبز" خواهان همین محتواست. محتوائی که برای تحقق آن میرحسین موسوی وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شد و آنها که در همان سال صدور این بیانیه توسط آیت الله خمینی مخالف آن بودند واجازه پیاده شدن آن را ندادند، این بار که در راس حاکمیت قرار داشته و ارگان های امنیتی و نظامی را دراختیار داشتند و دارند، علیه نتیجه انتخاباتی کودتا کردند که برنده آن میرحسین موسوی بود. خطر میرحسین موسوی برای چنین حاکمیتی، اجرای همین بیانیه بود.
 
ادامه   

-------------------------------------------------

سپاه و بسیج ایران را به سوی فاجعه
"انقلاب فرهنگی" چین خواهد برد؟
"آلن رو" چین شناس کمونیست فرانسوی
ترجمه جعفر پویا- بخش نهم

بخش دیگری از فاجعه "جهش بزرگ" و "انقلاب فرهنگی" در چین را می خوانید. شاید در ابتدا که این سلسله مطالب ترجمه و انتشار آن در راه توده آغاز شد، باندازه امروز "به روز" نبود. حوادث 4 سال گذشته، کودتائی که در جریان انتخابات 22 خرداد انجام شد و گام هائی که با سپردن اقتصاد کشور به سپاه پاسداران و نقش آفرینی اقتصادی و سیاسی بسیج برداشته شده، با انقلاب فرهنگی جدید علیه علوم انسانی و سلسله طرح های دیگر می رود تا به فاجعه بزرگ نظامی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در کشور ما بیانجامد، همگی مشوقی است برای دقیق تر دانستن آنچه با انقلاب فرهنگی و طرح "جهش بزرگ" در زمان "مائو" در چین گذشت. آن طرح ها، به گفته کارشناسان چینی، این کشور را چند دهه عقب انداخت و میلیون ها انسان را طعمه خود کرد. بخش نهم ترجمه این سلسله مقالات را می خوانید و توصیه می کنیم 8 قسمت قبلی را نیز با دقت بخوانید و یا اگر پیشتر خوانده اید، دوباره مرور کنید.

-------------------------------------------------

اطلاعیه حزب کمونیست امریکا در باره کودتا در هندوراس

"اوباما" زیر فشار
راستگرایان امریکا و دولت قانونی هندوراس

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است