مریم فیروز

بحث اینست:
چپ در صحنه
یا آماده فرار از صحنه؟

"تحلیل تمام گروه های چپ، به شمول اقلیت، راه کارگر، پیکار، رزمندگان و غیره، از انقلاب 57 و حاکمیت وقت جمهوری اسلامی بشدت ذهنی و برداشت آنان از ظرفیت های موجود در جامعه کاملا رویایی بود. مشی سیاسی آنان فاقد آینده نگری و محکوم به شکست سنگین بود."

فرخ نگهدار با این جملات، خواب کسانی را در مهاجرت آشفته کرده، که به رویاهای بیگانه با اوضاع ایران معتاد شده‌اند.

فاطمه مدرسی

راه توده

شماره 262     دوشنبه 23 فروردین ماه 1389

گیتی مقدم

هما نصرزنجانی

ایراندخت ابراهیمی

جمیله صدیقی


پاسخ به برخی ابهامات
جنبش سبز
به این دلائل
دارای محتوای
انقلابی است!

----------------

چه کسی باید
از خواب
اصحاف کهف
بیدار شود؟
رضا نافعی

--------------

انتخابات در سودان
عمرالبشیر
سرهنگ اسلام پناه
آماده پیروزی
آذر فریتاش

حاکمیت کودتائی جمهوری اسلامی تبدیل به حامی نظامی و سیاسی سرهنگ "البشیر" شده است. البشیر به جرم کشتار قومی و نسل کشی در جنوب سودان که تاکنون 300 هزار قربانی برجای گذاشته در دادگاه لاهه محکوم و حکم بازداشت وی صادر شده است.

--------------------

نتیجه یک نظرسنجی در اشپیگل آنلاین
20 سال
پس از دیوار
میان دو برلین

--------------------

نگاهی دیگر به انتخابات سودان
انتخاباتی برای
تقسیم سودان
به دو کشور افریقائی
روزنامه ونگه ولت
برگردان: رضا نافعی

--------------------

جدول بحران رو به رشد
اقتصاد جهان سرمایه

مقدمه ای بر هفتمین بخش از مرور گذشته 18 ساله راه توده
آینده، ریشه در گذشته دارد
تحولات در ایران بی ریشه نیست

ورود میرحسین موسوی به صحنه انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری همان اندازه برای راه توده قطعی بود، که پیروزی او. همچنان که پیروزی محمد خاتمی در انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری به همان اندازه آشکار بود که رسوائی احمدی نژاد در پایان چهار سال سکانداری ریاست جمهوری و رسیدن به مرز سقوط، در آستانه انتخابات دوره دوم (دوره دهم ریاست جمهوری).

وقتی حدود دو ماه پیش از آغاز کارزای انتخاباتی دوره دهم ریاست جمهوری، احمد جنتی در نماز جمعه تهران، خطاب به اصلاح طلبان که در آن دوره تلاش می کردند محمد خاتمی نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند، رسما اعلام داشت: "محال است ما اجازه بدهیم سکان دوباره بدست شما بیفتد!"، افق خونین انتخابات دوره دهم نمایان شد. یگانه راه حل برای "ممکن" کردن آن "محال"ی که احمد جنتی در نماز جمعه تهران اعلام کرده بود، شرکت وسیع مردم درانتخابات بود. شرایط برای چنین حضوری روز به روز آماده تر و آشکارتر می شد، بویژه با چند سفر محمد خاتمی به مرکز چند استان کشور، بویژه اهواز در سفر به خوزستان.

هشدارها تا حد اعلام رسمی ترور او به سبک ترور بی نظیر بوتو در پاکستان برای کناره گیری وی از صحنه انتخابات شدت گرفت. حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان رسما نوشت که سرنوشت بی نظیر بوتو در انتظار خاتمی است.

موسوی دیرتر از خاتمی اعلام ورود به صحنه انتخابات کرد و خود را نامزد دوره دهم ریاست جمهوری اعلام داشت. اندک زمانی پس از این اعلام حضور، محمد خاتمی به نفع میرحسین موسوی کنار رفت، که این نبود جز عمل به توافقی که با هم پیشتر بدان متعهد شده بودند. یعنی در صورت تنگ شدن عرصه بر خاتمی، میرحسین موسوی نیز وارد صحنه شود تا اگر خاتمی ترور شد و یا زیر فشار بیت رهبری ناچار به کناره گیری شد، وی در صحنه باقی باشد. خاتمی ترور نشد، اما به نفع میرحسین موسوی اعلام کناره گیری کرد و با اهدای یک شال بزرگ سبز که به گردن میرحسین موسوی انداخت خود را حامی وی در انتخابات اعلام کرد.

همین شال دو متری، در هفته دوم تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری تبدیل به شالی شد به طول میدان تجریش تا میدان راه آهن. کسانی که راه توده این دوران را خوانده و مطالب آن را دنبال کرده باشند و یا اگر در آن زمان نخوانده و یا خوانده اما فراموش کرده باشند، می توانند به حافظه خود و یا به آرشیو راه توده مراجعه کنند تا حرکت راه توده را، سایه به سایه این رویدادها، تفسیر اخبار و تحلیل رویدادهای این دوران مرور کنند. ما در همین دوران، پیش از آن که خاتمی و موسوی اعلام ورود به صحنه انتخاباتی کنند نوشتیم که شرایط در کشور به گونه ایست که این هر دو، با هم نامزد انتخابات خواهند شد. همچنین در بحث های پر التهاب دوران کناره گیری خاتمی از نامزدی انتخابات نیز در راه توده نوشتیم که ورود موسوی به صحنه قطعی است. و پس از ورود او به صحنه و آغاز بحث های مربوط به نا آشنا بودن نسل جوان کشور با سوابق و شخصیت وی نیز نوشتیم که این بحث ها، همگی هدایت شده از سوی جناح راست جمهوری اسلامی است و نباید به آن دامن زد. پیروزی موسوی با رای همین نسل جوان قطعی است. همین هشدار را به کسانی دادیم که در مهاجرت و با حداقل اطلاعات و آگاهی از آنچه در اواخر عمر، در بیت آیت الله خمینی می گذشت، نقش پسر او احمد و همچنین نقش توطئه گران پشت صحنه آن دوران، مبتکر بحث پیرامون نقش موسوی و دولت او در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 را شروع کرده بودند. خطاب به آنها نیز نوشتیم که نباید در دام این بحث ها افتاد. این بحث ها می تواند ابتکار خود حاکمیت و دستگاه های امنیتی و تبلیغاتی آن، از راه های مختلف و از جمله از طریق اینترنت باشد.

این مسائل تماما در ارتباط است با دوران پیش از رای گیری و پیش از کودتای 22 خرداد و رویدادهای پس از آن.

 ... ادامه

-------------------------------------------------
پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست فداراتیو روسیه
به سوی سوسیالیسم
و مدرنیزه کردن روسیه
ترجمه بهروز بکتاشی

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است