سیدجعفر پیشه وری

سفره ای میان "راه توده" و "نامه مردم" که سرانجام باید گشوده شود
چه خیال های باطل
که از بیراهه رویدادها سر در آورد

شهریور 1374 "نامه مردم" سنگ بنائی را کج نهاد، که حالا به برجی کج و معوج تبدیل شده است. هیچ استدلالی در باره کج بودن این برج، گویاتر از آنچه که در ایران می گذرد و بویژه رویدادهای یکسال اخیر نیست. رویدادها و تحولات داخل کشور ادعانامه ایست در دفاع از حقانیت نظرات راه توده که در بزنگاه ها- از جمله درجریان انتخابات دوم خرداد- و 8 سال دولت آقای خاتمی، انتخابات دوره نهم- بویژه مرحله دوم آن انتخابات- و همچنین کارزار انتخاباتی دوره دهم ریاست جمهوری و نقش و موقعیت میرحسین موسوی با قاطعیت اعلام شد.

قاضی محمد

راه توده

شماره 264     دوشنبه 6 اردیبهشت ماه 1389

فریدون ابراهیمی

انوشیروان ابراهیمی

عزیز یوسفی

حسن قزلچی


"انقلاب در انقلاب"
شایسته ترین نام
برای جنبش سبز

مرز عبورناپذیری جنبش‌های انقلابی و تحولات رفرمیستی را از هم جدا نمی‌کند. رفرم و انقلاب اشکال مختلف تحول اجتماعی هستند که در شرایط معین می‌توانند به دیگری تبدیل شوند. رفرم می‌تواند محتوای انقلابی داشته باشد. انقلاب می‌تواند شکل سلسله‌ای از رفرم‌ها را به خود بگیرد. بنابراین بحث انقلاب یا رفرم بحث بر سر جنبه عمده در تحولات است.

--------------------

حاکمیت ج. اسلامی
از 3 طرف
در محاصره بحران

سیاست حاکمیت در برابر رهبران جنبش سبز بر محور تشدید "هر که با ما نیست با دشمن ماست" قرارگرفته است. در تظاهرات دولتی 9 دیماه، پس از حماسه اعتراضی روزعاشورا این سیاست به جد دنبال شده است.

--------------------

قیام در قرقیزستان
هنوز تا انقلاب
راه درازی درپیش دارد
ميخاييل اُوودوف. ترجمه کيوان خسروی

--------------------

ونزوئلا
انقلاب در پی استقلال
روزنامه یونگه ولت آلمان- ترجمه رضا نافعی

--------------------

ژنرال های برمه
در تنگنای انتخابات
و یک جنبش خیابانی
آذر فریتاش

20 سال مهره چینی در حاکمیت
برای کودتای خونین 22 خرداد

از آیت الله هائی نظیر موسوی اردبیلی و سیدحسین موسوی تبریزی، تا دکتر ابراهیم یزدی و برخی اعضای رهبری سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت. همه آنها، در گرماگرم حوادث آن سالهای دور و با خوش خیالی استواری موقعیت خویش در حاکمیت و عمر نوحی که برای آیت الله خمینی تصور کرده بودند، هشدارهای آستانه یورش اول به حزب توده ایران و هشدارهای بین یورش اول و یورش دوم را جدی نگرفتند. رقص مرگ بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران در زندان توحید – کمیته مشترک ضد خرابکاری زمان شاه- و همچنین جنون اسدالله لاجوردی و اطرافیانش در زندان اوین را موقتی تصور کردند.    ادامه

-------------------------------------------------

اطلاعیه کمیته مرکزی حزب توده ایران، پس از اولین یورش به حزب
یورش به حزب توده ایران
گام بزرگ در راه فاجعه امروز بود

-------------------------------------------------

بزرگترین کنفرانس محیط زیست
در سرزمین سرخ پوستان
ترجمه و تدوین عسگر داوودی

-------------------------------------------------

پیام های شما، پاسخ های ما
اطلاعاتی درباره، دوران اولیه
پس از یورش ها به حزب توده ایران

از راست به چپ: هوشنگ ابتهاج (سایه)، سیاوش کسرائی، نیما یوشیج، احمدی شاملو(بامداد) و مرتضی کیوان

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است