محمد علی عمویی

13 سال پیش
فاجعه امروز باید حدس زده می شد

13 سال پیش، پس از پیروزی خاتمی درانتخابات دوم خرداد، راه توده بدرستی پیش بینی کرد: خطر هنوز رفع نشده است. نه تنها رفع و دفع نشده که به اشکال مختلف تشدید نیز خواهد شد. اگر ارتجاع حکومتی بتواند اصلاحات را به تاخیر انداخته و مردم را از خاتمی و از رای آنها مایوس سازد، آن وقت اشکال جدیدتر توطئه‌ها برای رساندن فردی دیگر به عنوان کارگزار ارتجاع مذهبی و غارتگران به قدرت اجرائی شکل خواهد گرفت. بنابراین تعبیر، هنوز خطر کودتا علیه رای و خواست مردم وجود دارد."

رحمان هاتفی

راه توده

شماره 297     دوشنبه 29 آذر ماه 1388

محمدعلی افراشته

رحیم نامور

مرتضی کیوان

دکتر تیزابی


وحشت در میان
سران و رهبران
"فتنه کودتا"

--------------------------

مردم و حکومت
بر سر دو راهی
انتخاب وانتصاب

--------------------

اقتصاد ج. اسلامی
تا پیش از آغاز
هدفمند کردن یارانه‌ها
آذرفریتاش

--------------------

رقابت کودتاچی ها
بر سر کفن
جنبشی که زنده است

--------------------

از یک پیام و پاسخ دریافتی
به جای نقد استالین
درباره مسائل امروز
ایران نظر بدهید!
هدایت احمدی

--------------------

انتخابات ریاست جمهوری
مردم بلاروس
باردیگر"لوکاشنکو"
را انتخابات کردند

--------------------

چرا مقاله
خان داداش را
منتشر کردید؟

--------------------

هفدهمین جشنواره بین المللی
جوانان و دانشجویان چپ و کمونیست
دیدار نمایندگان
جوانان
 140 کشور جهان

در افریقای جنوبی
روز نامه چپگرای «یونگه ولت» آلمان
ترجمه عسگر داوودی

حذف یارانه ها و آغاز تحول اقتصادی به رهبری علی خامنه ای
پرده از چهره اقتصادی
کودتای 22 خرداد برداشته شد

کودتای 22 خرداد دو تیغه سیاسی و اقتصادی داشت. تیغه سیاسی آن بازگرداندن سانسور و اختناق شاهنشاهی بود و تیغه اقتصادی آن باصطلاح طرح "تحول اقتصادی" که نسخه کهنه بانک جهانی برای برقراری حکومت جنگل بر کشورها و بقای درنده ترین حیوانات (در جنگل) و غارتگرها بر کشورها. بدین ترتیب، آغاز حذف یارانه ها گامی بود طبیعی و همآهنگ با بخش سیاسی کودتای 22 خرداد. این دو تیغه همسو و همآهنگ که هدایت اصلی آن در دست علی خامنه ایست و در تقسیم مسئولیت های اجرائی، بخشی از آن به شارلاتانی بنام احمدی نژاد رسیده، آخرین پرده انقلاب 57، یعنی استقلال کشور را قیچی می کند و نقطه پایان به 3 شعار و خواست اصلی مردم در انقلاب 57 میگذارد. یعنی آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی.

کار از شرم و حیا چنان عبور کرده که نام دفاع از خیانت به این سه آرمان و سه شعار را گذاشته اند دفاع از انقلاب و سپاه پاسداران را به پاسداری از آن برگمارده اند. نه تنها برگمارده اند، که خود بازوی اقتصادی و نظامی اجرای این خیانت شده است. پایان این خیانت، تبدیل کامل حکومت مستضعفان به حکومت غارتگران تفنگ به دست و عمامه برسر و تجار بزرگ و وارد کنندگان بازاری شریک و متحد آنهاست.
آن اقتصاد اسلامی و حکومت مستضعفان که مردم به امید برقراری آن انقلاب کردند و به شخص آیت‌الله خمینی و روحانیون مورد تائید او اعتماد کردند  .... ادامه

-------------------------------------------------------------------

جنگ اتمی
شاید از ایران آغاز شود
اما در محدوده ایران
باقی نخواهد ماند
ترجمه س. ابراهیم بیگی

-----------------------------------------------------------------------

دیدار جوانان در آفریقای جنوبی

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است