نورالدین کیانوری

انتخابات مجلس پنجم
رقابت بر سر مدال "تحریم"
میان سه نشریه
کار، نامه مردم و میهن

انتخابات مجلس پنجم، پیامدها و دستاوردهای آن از یکسو و شرکت راه توده در این انتخابات و فشاری که این حضور بر اپوزیسیون خارج از کشور آورد، نخستین شکاف‌ها و بازاندیشی‌ها و البته نگرانی‌ها و لجاجت‌ها را در اپوزیسیون بوجود آورد. 

مریم فیروز

راه توده

شماره 276     دوشنبه 4 مرداد ماه 1388

هدایت اله حاتمی

علی گلاویژ

غلامرضا خاصعی

شاهرخ جهانگیری


 سلطانیسم فرهنگی - 2
انقلاب فرهنگی
هجمه 30 ساله
ارتجاع مذهبی
برای تحمیل پس رفت
اجتماعی به ایران

--------------------

پنجره خانه وزیر
مرکز پژوهش برای
کشف دلیل قطع برق
در کارخانه هاست!
هدایت احمدی

-----------------

بمناسبت درگذشت "کوروالان"
رهبر حزب کمونیست شیلی
جستجوی نشانه ها
میان دو کودتای شیلی
و کودتای 22 خرداد
روزنامه یونگه ولت- ترجمه رضا نافعی

--------------------

کلمبیا
پادگان نظامی امریکا
در امریکای لاتین
آذرفریتاش

--------------------

گردن آقای خامنه ای زیر بار
تکرار جنایتی که از آن آگاه بود

کودتای خون رنگ 22 خرداد که به بهانه مقابله با انقلاب مخملی، توسط گروهی از فرماندهان سپاه، احمدی نژاد، بیت رهبری و شورای نگهبان علیه میرحسین موسوی صورت گرفت، کپی برداری از طرحی بود که در جریان یورش به حزب توده ایران تحت عنوان مقابله با "کودتای سرخ" صورت گرفت. دستگیری های وسیع فعالان سیاسی، اعلام انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، شکنجه ها و اعتراف گیری ها و انواع جنایاتی که تبعات این کودتاست نیز پیشتر، در دهه 1360 علیه حزب توده ایران به اجرا گذاشته شده است.
در طرح مقابله با کودتای سرخ حزب توده ایران نیز، هیچ سند و مدرکی دال بر چنین کودتائی وجود نداشت و به همین دلیل ابتدا شماری از برجسته ترین رهبران حزب توده ایران را دستگیر کردند و برای اعتراف به چنین کودتائی بردند به شکنجه گاه. در زیر مخوف ترین شکنجه ها توانستند از شماری از رهبران وقت حزب توده ایران این اعتراف را بگیرند. البته به قیمت کشته شدن و ناقص شدن دست و پای عده ای در زیر شکنجه !
امروز که جمع زیادی از دولتمردان و کاربدستان و فعالان سیاسی و روزنامه نگاران مذهبی در زندان کودتا هستند و یا از زندان بیرون آمده اند و نه فقط به چشم دیده اند بلکه خود قربانی فجایعی مشابه بوده اند (ازجمله دفاعیات عیسی سحرخیز)، درک فجایع و آنچه بر رهبران و کادرها، نویسندگان، مترجمین و روزنامه نگاران عضو حزب توده ایران و یا متمایل به حزب رفت آسان است.
یورش به حزب توده ایران در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول، گروهی از رهبران حزب باتهام جاسوسی و پیروی از اتحاد شوروی وقت در مخالفت با ادامه جنگ با عراق، در نیمه بهمن ماه 1361 دستگیر شدند و رفتند زیر شکنجه برای اعتراف به کودتائی که نه واقعیت داشت و نه عملی بود. نتیجه دو ماه شکنجه، پرونده ای بود که براساس اعتراف به کودتا در زیر شکنجه تشکیل شده و با آن رفتند نزد آیت الله خمینی. اتفاقا هم دستگیری رهبران حزب و هم شکنجه و اعتراف گیری از آنها توسط همین بخش امنیت و اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفت که اکنون شکنجه و اعتراف گیری از رهبران مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی ..... ادامه


پیام تسلیت حزب کمونیست روسیه
بمناسبت درگذشت
رهبر حزب کمونیست شیلی


حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است