کیومرث زرشناس

همگامی با مردم و تحولات
نه دیروز "دنباله روی" بود و نه امروز

در مرور گذشته راه توده نه تنها برای امروز، بلكه برای آینده نیز می توان خطوطی را یافت كه در تنظیم راه فردا یاری رسان است. این ممکن نشد، مگر با پیگیری اصولی مشی و سیاست حزب توده ایران؛ چه در برابر انقلاب 57 و حاکمیت سالهای اول جمهوری اسلامی و چه در مرور مواضع و سیاست های تاریخی حزب توده ایران در تمام دوران پس از سرنگونی رژیم استبدادی رضاخان تا سرنگونی محمدرضا شاه. آنها که از درک این مشی و سیاست عاجزند، پیوسته حزب توده ایران را دنباله رو معرفی کرده اند. غافل از آن که نام همگامی با مردم و تحولات و شرایط دنباله روی نیست، بلکه یک مشی و سیاست علمی و انقلابی است.

رحمان هاتفی

راه توده

شماره 266     دوشنبه 20 اردیبهشت ماه 1388

محمدعلی افراشته

رحیم نامور

مرتضی کیوان

دکتر تیزابی


کدام "راه" به
"حزب توده ایران"
وصل می شود؟

در هفته‌های گذشته، یک سایت دیگر نیز به دیگر سایت‌های اقماری "نامه مردم"، و یا منشعب از نامه مردم، با ادعای "راه حزب" افزوده شد. اتفاقا این آخری، همین نام را هم برگزیده است. یعنی "راه حزب".
آنها که این سایت و در واقع "وبلاگ" را راه اندازی کرده اند از موضع مخالفت با شرکت درانتخابات 22 خرداد، مخالفت با بهاء دادن به اصلاحات دوران محمد خاتمی و مجلس ششم، و در اساس، مخالفت با هر تحول گام به گامی در جمهوری اسلامی بیانیه ای صادر کرده و در این وبلاگ منتشر ساخته اند. در بیانیه آنها نکاتی وجود دارد که باید با دقت آن را خواند. نه به این دلیل که این نکات دارای عمق و محتوائی است در خور تعمق، خیر! به این دلیل باید خواند تا دانسته شود در سالهای گذشته چه کسانی، با چه درک و اطلاعی از تحولات داخل کشور، چه میزان آشنائی با تاریخ حزب و چه بضاعت سیاسی در آن مرکز تصمیم گیری قرار گرفتند که مطالب و مندرجات "نامه مردم" و بیانیه هائی که بنام کمیته مرکزی حزب صادر شد، دست پخت آن بود.

--------------------

سیاوش کسرائی
سایه به سایه مردم
در جنبش سبز
تهران- نامى شاکری

--------------------

نیجریه
جنبش آزادیخواهی
علیه حکومت"یکنفره"
در کشوری نفت خیر
با150 میلیون جمعیت
آذرفریتاش

--------------------

بیانیه حزب کمونیست یونان
توطئه تکرار
رایشتاک دریونان
خنثی شد
سایت اینترنتی حزب کمونیست یونان
ترجمه عسگر داوودی

--------------------

یونان
لق ترین دندان
در دهان گشاد
 اتحادیه اروپا
روزنامه آلمانی یونگه ولت
نویسنده ورنر پریکر- ترجمه رضا نافعی

پوستری با این نوشته، گرد جهان می گردد "خلقهای اروپا بپا خیزید".
این جمله را اعضای حزب کمونیست یونان بر پارچه ای نوشته و به آکروپلیس آویخته اند. در میان تمام احزاب کمونیست اروپا، حزب کمونیست یونان "کاکائه" تنها حزبی است که اتحادیه اروپا را از بیخ و بن رد می کند و خواستار انحلال آنست. این پیام به خلق های اروپا دو معنا دارد. نخست آن که که دیگر در محدوده ملی خود به پس گرفتن دست آوردهای اجتماعی و دموکراتیک تن ندهید و دیگر این که زمان سرپیچی از پذیرش اوامر اتحادیه اروپا فرا رسیده است.

سازماندهی جنبش دشوار تر از
متلاشی کردن سازماندهی کودتاست

آنها ‌که در جمهوری اسلامی‌ دست به کودتا زدند، بی وقفه به هر تشکل و حزب و سازمانی حمله می‌برند. آنها ‌را منحل اعلام می‌کنند، رهبران و فعالان آن‌ها ‌را زندانی می‌کنند و از هر تجمعی وحشت دارند، زیرا نگران سازماندهی جنبش‌اند. این درحالی است که خود بسرعت سرگرم تجدید سازماندهی نظامی ‌و شبه نظامی، با هدف مقابله با مردم و دفاع از کودتا هستند. در طول 11 ماه گذشته، دهها‌ تشکل و سازمان شبه فاشیستی با اسامی‌ مختلف زیر نظر ستاد کودتا شکل گرفته است، تا به زعم خویش دوباره غافلگیر نشده و در محاصره میلیون ها ‌مردم به خیابان ریخته قرار نگیرند. در محلات و از میان بیکاران کم سن و سال و لات و لوت ها، با پرداخت‌های ماهانه بسیجی استخدام می‌کنند و به آن ها ‌آموزش آدم فروشی می‌دهند. ... ادامه

-----------------------------------------------------------

گفتگو با محمدعلی عموئی
در آستانه یکساله شدن کودتای 22 خرداد
تاکتیک های یک جنبش زنده
متناسب با شرایط تغییر می کند

جنبش‏ها معمولاً فراز و فرودهایی دارند و در نتیجه‏ی فشارها، مقداری پای خود را عقب می‏گذارند. ولی پا به‌عقب گذاشتن، به‌معنای به‏‌کلی عقب کشیدن و پس نشستن از مطالبات نیست. بلکه آگاهانه سعی می‏شود هزینه‏‌ها به‌حداقل برسد و یا دست‏کم مقداری کم شود و بعد هم‏چنان زنده دوباره مطرح شود. جنبش آرام آرام به‌پیش می‏رود و مطالبات خود را مطرح می‏کند. در این ترکیب همه طبقات و اقشار هستند. حضورها عام است؛ از استاد دانشگاه تا کارگران.

------------------------------------------------------------

65 سال پس از
پیروزی سوسیالیسم
و اتحاد شوروی بر فاشیسم

----------------------------------------------------------------------------------

پیام های شما- پاسخ های ما
کلید قفل، آنها که به امام زاده پهلوی
دخیل بسته اند نزد ما نیست!

----------------------------------------------------------------------------------

از تظاهرات هفته گذشته در یونان

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است