کودتای خامنه ای علیه خمینی
در دو جبهه داخل و خارج کشور

راه کارگر: "اعتراف به چنین جنایتی (اعدام‌های سال 67) به عبارتی تمامی سخنان ومنشورها ورویکردهای موسوی و کروبی و خاتمی و … که همواره مشروعیت خود را با ارجاع به نقش خود درآن ایام و تقدیس سخنان “امام” به رخ مردم و هم چنین به رخ حریف خود می‌کشند، جملگی باد هواخواهند شد و “نخست وزیرمحبوب امام بودن” دیگر نه امتیاز که ضدامتیازمحسوب خواهد شد."

طائب رئیس سازمان امنیت سپاه: "کافی است شما یکی از این عناصر ضد انقلاب را که هم کینه حضرت امام را به دل داشته باشد و هم جاه‌طلب باشد غیر مستقیم اجیر کنید، پول یک‌ سایتی، چیزی را به او بدهید، تامینش کنید و شیرش کنید که هر روز از آن اعدام‌ها بنویسد و از موسوی و سران فتنه بخواهد اظهارنظر کند، خوب ما این کار را کردیم و گرفت!"

شماره 310
     دوشنبه 22 فروردین  ماه 1390

راه  توده

 

گزارش دریافتی از داخل کشور
سایه سیاه
مافیای وابسته
به سپاه پاسداران
در غرب کشور

-------------------------------------

مرور راه توده
شعارعلیه امریکا
برای زد و بند
پنهان با امریکا!

------------------------------

نگاهی به تاریخ 200 ساله ایران
خود بزرگ بینی
شاهان مستبد
نقشه ایران را
کوچک‌ و کوچکترکرد
دکتر سروش سهرابی

---------------------------

نظام سوسیالیستی
جمهوری لیبی
از داخل متلاشی شد
بهروز بکتاشی

---------------------------

گزارش "دومینیک باری" فرستاده ویژه اومانیته به چین - مارس 2011
نیم میلیارد چینی
روی اینترنت
نظرات خود را
روزانه می نویسند
ترجمه جعفر پویا

--------------------------
حضور پرشتاب
اتحاد چپ
در فرانسه وپرتقال
آذر فریتاش
 

مدافعان حاکمیت ج. اسلامی
تا کدام مرز در آن جبهه می مانند؟

سرمقاله این شماره راه توده را اختصاص به بخش هائی از یک گزارش تحلیلی دریافتی از داخل کشور داده ایم. نکاتی از این گزارش را برحسب شرایط حاکم بر کشور حذف کرده ایم و آنچه می خوانید بی کم و کاست همان است که دریافت شده است. همانگونه که بارها تاکید کرده ایم، هر توده ای معتقد به مشی توده ای، عضوی از خانواده راه توده است و در انتشار آن سهم دارد. نه تنها سهم دارد، بلکه می تواند راه توده را از آن خود بداند. چه در داخل و چه در خارج از کشور. ما این نکته بارها با اختصاص صفحات راه توده به گزارش های دریافتی درعمل ثابت کرده ایم که نمونه حاضر نیز در تائید همین باور است:

مهندسی یا کودتای انتخاباتی سال 88 نمی توانست بدون دخالت امریکا و اسرائیل و انگلیس صورت گرفته باشد. طی 32 سال گذشته، بخصوص دو دهه اخیر تسلط خامنه ای بر کشور، غرب بطور کلی سرمایه گذاری هنگفتی را روی ایجاد یک شبکه اپوزیسیون ارتجاعی کرده بود. آنها تمام امکانات مالی و رسانه ای خود را با دست و دلبازی در اختیار آنها قرار داده بود و بسیار امیدواربود که کودتای انتخاباتی اخیر و تعمیق قطعی شکاف بین حاکمیت و مردم بتواند مردم گریزان و زخم خورده از حاکمیت را با استفاده از ظرفیت های سرکوبگرانه حکومت، به سمت یک درگیری نظامی داخلی سوق داده و با استفاده از این فرصت و به همان بهانه ای که امروز در لیبی شاهد آن هستیم تعرض همه جانبه را به ایران شروع نماید. ولی در عمل دیدیم که بر خلاف تصور آنها و علیرغم ادعاهای کلان نگریشان و داشتن اتاقهای فکر و جنایاتی که حاکمیت در ایران مرتکب شد، مردم از رفتن به سوی یک درگیری غیر مسالمت آمیز با حاکمیت پرهیز کردند. هم حاکمیت ارتجاعی- کودتائی و هم قدرت های خارجی که روی این موقعیت سرمایه گذاری کرده بودند، نسبت به آگاهی مردم ایران اطلاعات دقیق نداشتند. هر اندازه بخشی از حاکمیت تلاش کردن و بخش دیگری با سرگیجه بدنبال آن حرکت کرد ... ادامه

--------------------------------------------------------------------------------

"مِلکوم ایکس"
با کدام گلوله
در نیویورک خاموش شد؟
اشپیگل چاپ آلمان ترجمه عسگر داوودی
ـ فیلمی مستند در رابطه با ترور ایکس
ـ بیوگرافی کوتاه ملکوم ایکس
ـ بیوگرافی کوتاه مارتین لوتر کینگ

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است