پرفسور آگاهی

یادمانده های علی خدائی-64

پایان دیداری که آغاز
یک زندگی سیاسی 5 ساله شد

از دیدار با نخست وزیر افغانستان و رفقای رهبری حزب حاکم که باز گشتیم، من ذوق زده و شتابزده گفتم اگر بتوانیم یک رادیو بگیریم عالی می‌شود و خاوری که خودش هم ذوق زده بود گفت، عجله نکن! اول باید تکلیف پلنوم روشن شود و بعد بصورت رسمی و با امضای رهبری حزب مسئله را هم با این رفقا و هم در روابط بین الملل مسکو مطرح کرد. این مسائل باید جنبه رسمی و کتبی داشته باشد. من فکر نمی‌کنم مانعی وجود داشته باشد. در اینجا و از طرف این رفقا که مانعی نمی‌بینم باید دید در مسکو چه نظری می‌دهند. تو بی‌آن که در باره این دیدار و مسئله رادیو حرفی بزنی، یک طوری سازماندهی مقدمات کار رادیو را فراهم کن.

دکتر هوشنگ تیزابی

راه توده

شماره 344     دوشنبه 21 آذر ماه 1390

شاهرخ جهانگیری

داود نوروزی

به آذین

غلامرضا خاضعی


از تصرف
سفارت امریکا
تا حمله و غارت
سفارت انگلیس

-------------------------------

نگاهی به تاریخ 200 ساله ایران
جنبش "بابیه"
جرقه ای شد
برای بیداری
روحانیون شیعه!
دکتر سروش سهرابی

--------------------------

انتخابات روسیه
به بیداری ملی
 و اعتراض
خیابانی انجامید
آزاده اسفندیاری

--------------------------------------

فصل تازه ای
از هوشیاری و اعتراض
در امریکای لاتین
تدوین و ترجمه عسگر داوودی

جرم میرحسین موسوی
ایستادگی در پای انقلاب 57 است

هفته گذشته گفتگوی آیت الله مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان، با مجله پاسدار اسلام منتشر شد. وی در این گفتگو در کنار مطالب گوناگون، به اختلاف خود با میرحسین موسوی اشاره کرد. مهدوی کنی موسوی را "سوسیالیست" نامید و مدعی شد که "من آقای میرحسین را از نظر اقتصادی یک آدم سوسیالیست می‌دانم. ایشان نه فقط در دوران جنگ که اصولاً سبک تفکرش این بود." یعنی، روش های آقای موسوی ربطی به دوران جنگ نداشت و ناشی از تفکر وی بود. آقای مهدوی کنی در سخنان خود بطور ضمنی می گوید که با خوب و بد موسوی کاری ندارد، با "سوسیالیسم" مخالف است. همین کافیست تا انگیزه کودتا علیه او یا حبس خانگی اش فاش شود.
جرم موسوی این بود که گفت مملکت را بی قانونی و واردات گرفته و باید قانون اساسی اجرا شود و همه می دانند که قانون اساسی جمهوری اسلامی با آنچه سوسیالیسم نامیده می شود (در مفهوم علمی آن) فاصله ای نجومی دارد.
با همین استدلال ها که گویا قانون اساسی تحت تاثیر جو چپ اوایل انقلاب تنظیم شده، زمزمه تغییر آن را شروع کردند و گناه همه مشکلات را هم، از درون و بیرون کشور، به گردن قانون اساسی انداختند. با همین استدلال امثال مهدوی کنی در زمان خود دربرابر اجرای بند ج و دال و انجام اصلاحات ارضی ایستادند. با همین استدلال آقای خامنه ای اصل 44 قانون اساسی را معکوس کرد و اقتصاد کشور را از زیر نظارت ملی و مجلس بیرون آورد و تحت سلطه فرماندهان سپاه و سرمایه‌داری دولتی و نظامی در آورد. اختلاس 3 میلیارد دلاری اخیر تنها گوشه ای از فلاکت و فاجعه ای است که با این استدلال ها بر کشور حاکم شده است.
با این ادعا که گویا قانون اساسی "سوسیالیستی" است، سرمایه داری لجام گسیخته را با 70 میلیارد دلار واردات سالانه بر کشور حاکم کردند و اکنون می خواهند قانون کار را تغییر دهند، یعنی همان چیزی که دولت موسوی در سالهای اوئل انقلاب مقابل آن ایستاد و به بهای کنار گذاشتن احمد توکلی از راس وزارت کار و جلب حمایت آیت الله خمینی جلوی آن را گرفت.
آقای مهدوی کنی در سخنان خود به روشنی اعتراف می کند که قانون اساسی را قبول ندارد. وی خیلی صریح می گوید که   ... ادامه


نظری به جنبش کارگری و کمونیستی در ایران- 9
روش های
رضا خان
امروز در ج. اسلامی
تکرار نمی شود؟

کنگرۀ دوم حزب کمونیست ایران، چهرۀ واقعی رضاشاه را به عنوان جلاد جنبش‌های آزادی خواهانه فاش ساخت. به تهمت‌های ناجوانمردانه‌ای که عده‌ای از رهبران این جنبش‌ها و بویژه کلنل محمد تقی خان در معرض آن قرار گرفته بود پاسخ داد. رضاخان کلنل و جنبش خراسان را متهم به انگلیسی بودن کرده بود. حکومت استبدادی و روزنامه نویس‌های اجیر تهران برای بد نامی نهضت انقلابی و بر طرف نمودن نفوذ آن در میان تودۀ زحمتکش رهبران انقلاب را اجیر و مزدور انگلیس و خود نهضت را از دسائس دولت انگلستان معرفی می‌کردند برای اینکه بتوانند با قساوت زیادتری نهضت انقلابی ملت را خفه کنند.

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------
 زنان 
--------
 سایت ها
--------
 تماس با  راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است