بازگشت

 

 

           94 - میدانستم مردم چکسلواکی پشیمان خواهند شد
 

           93 -  نشریه "همراهی"  سه شماره بیشتر  دوام نیآورد!
 

             92 - آئین نامه جنجالی اخراج وتعلیق عضو کمیته مرکزی و کادرها از حزب

 

          91 - پیشنهاد کینه توزانه خائن اعلام کردن کیانوری و طبری

 

          90 - دبیرخانه حزب در چکسلواکی
 

        89 - عقب نشینی از افغانستان از نیمه های رهبری "گرباچف"

 

        88 - در نقد گذشته انصاف را فراموش نکنیم!

 

        87 - کنفرانس ملی در شهر کابل با یک انفجار خنده دار آغاز شد
 

        86 - جدال بی نتیجه بر سر ضرورت خروج کیانوری از ایران
 

        85 - زیاده روی های رهبری حزب در سالهای اول جمهوری اسلامی
 

        84 - دیدارهائی که با دکتر اختر کامبخش در چکسلواکی و لایپزیک داشتم!

 

        83 -  آیا کیهان را توده ایها اداره می‌کردند!
       

        82 - اخراج امیرخسروی و آذرنور طبق تصمیم پلنوم 19
       

       81 - 5 سال اول مهاجرت توده ایها خروج از ایران  اما در پیوند با ایران بود
 

      80 - سهراب شهید ثالث به آرزویش برای ساختن فیلم شکنجه و اعتراف گیری در زندان نرسید!
 

      79 - بازداشت عوامل نفوذی جمهوری اسلامی در نیمروز
 

      78 - وحدت حزب  و سازمان اکثریت در مهاجرت  نمی توانست ادامه یابد
 

       77 - 6 عضو کمیته مرکزی برای کار، در افغانستان مستقر شدند

 

       76 - به سوی فصل تازه ای از فعالیت حزب توده ایران در افغانستان

75- انقلاب و کودتا در افغانستان

74 - آموزش نظامی توده ای ها برای کار در روستاهای افغانستان

73 - توده ایها در افغانستان - از توهم مخالفان تا واقعیت

72 - صفری از همان ابتدا دنبال مخالفان خودش می گشت!

71 - "سَر" تازه ای که پلنوم 18 جانشین سر بریده حزب کرد!

70 - پس لرزه های بی. بی. سی و حزب توده ایران

69 - درس بزرگی که من در پلنوم 18 از اسکندری گرفتم

68 - سکان رهبری حزب را "اردشیر آوانسیان" به خاوری سپرد

67 - این افتخار حزب است که توده ای ها در کنار انقلاب افغانستان قرار گرفتند

66 - 86 پرواز با هواپیمای دو موتوره برفراز افغانستان

65 ـ انتقال رهبران فدائیان اکثریت از ایران به افغانستان

64 - پایان دیداری که آغاز یک زندگی سیاسی 5 ساله شد

63 - نگاه ما و نگاه افغان ها به دو کودتا، در ایران و افغانستان!

62- مهاجرت دونفره همراه با سیاوش کسرائی

61- بسوی مهاجرت و آغاز سرنوشتی که حتی گمانی هم از آن در ذهن نداشتم

60ـ اعلامیه عجولانه "نوید مردم" پس از یورش به حزب

59ـ ماهیت ج. اسلامی با شرکت یا تحریم شرکت در رفراندم تعیین نمی شد!

58ـ نخستین نشانه ها و اخبار مربوط به شکل گیری کمیته داخلی

57ـ روزهای دشواری که فدائی ها در انتظار یورش بودند

56ـ اعلام انحلال حزب پتک دوم بعد از یورش دوم بود

55- بازگشت به زندگی در بخش "لب گوری ها"ی بیمارستان سینا

54- میروم تا دیگران بمانند-با این جمله لیوان خودکشی رانیمه شب سرکشیدم

53ـ ترک سفارت سوریه و آغاز فصل دیگری میان مرگ و زندگی!

52ـ در آن شب سرگردانی سفارت سوریه من را در پناه گرفت

51ـ خبر یورش دوم 3 روز جلوتر به ما رسیده بود!

50ـ کودتای پوچ و آخرین روزهای پیش از یورش دوم

49ـ نامه و هشدار رفقای شوروی را دستآویز کودتای سرخ کردند

48ـ سناریوی کودتای سرخ حزب توده ایران

47ـ مخالفت با طرح اعلام سیاوش کسرائی بعنوان مسئول حزب

46ـ درباره کیانوری کدام ارزیابی حزبی را می توان داشت!

45ـ راه توده دوره اول کمیته برون مرزی و کمیته داخلی

44ـ تزلزل و فرصت سوزی رهبری حزب برای تصمیم گیری قاطع

43ـ کوزیچکین را یک زن با خود بُرد

42ـ آغاز کنترل دوربینی دفاتر پراکنده حزب

41ـ بعد از پلنوم 17 فشار به حزب سرعت گرفت

40ـ تمرکز تشکیلاتی سازمان غیرعلنی سرانجام اجرا شد

39- آغاز بیان نگرانی از شخصیت دوگانه آیت الله خمینی

38- توصیه طبری اگر پذیرفته شده بود شاید یورش دوم چنان ابعادی نداشت<

37ـ دیروز را به امروز و امروز را به فردا باید پیوند بزنیم!

36ـ افتخارات توده ای ها در دفاع از میهن در جنگ با عراق

35ـ یادی از دکتر مصباح زاده، از حسین شریعتمداری چگونه یاد خواهند کرد؟  

34ـ خیانت به انقلاب و کودتای خزنده تنها پس از یورش به حزب ممکن شد! 

33ـ نوژه حتی کودتا هم نبود یک جنون آدم کشی بود

32ـ کودتای طبس تجربه ای شد برای کودتای نوژه

31ـ دروغ بزرگ لُو دادن مجاهدین و اهداف این دروغ

30ـ ابلاغ تصمیم مهم تمرکز سازمانی غیرعلنی حزب

29ـ 4 ماه فلج سازمانی در تشکیلات غیرعلنی حزب 

28ـ روزنامه کیهان با دو چهره تاریخی همراهی با تحولات و توطئه علیه تحولات

27ـ 5 رویداد مهم و سپس آغاز جمهوری دوم  

26ـ مصطفی چمران از روی سر مذاکرات، جنگ در کردستان را آغاز کرد! 

25ـ گام های بلند مجاهدین خلق بسوی فاجعه 60

24ـ دیدار شتابزده کیانوری و بهشتی در حزب ج. اسلامی

23ـ حزب توده ایران اهل کودتا نبود، کودتا از درون حکومت و علیه انقلاب 57 انجام شد! 

22ـ ماجرای بنی صدر یک فصل از کتاب انقلاب 57 است! 

21ـ پدیده های کوچکی که نشانه هایی از حوادث بزرگ را با خود داشتند!

20ـ سلطنت اسلامی در ویترین جمهوری اسلامی

19ـ جان شیفته ای که توده ای ها بر سر دفاع از انقلاب 57 نهادند

18ـ سازمان نظامی اتهامی تبلیغاتی، با هدف توجیه یورش و کشتار توده ای ها!

17ـ بزرگ ترین نفوذ حزب توده ایران در اعماق جامعه نه در این یا آن ارگان

16ـ اوباش از دل کمیته ها در آمدند و به حکومت رسیدند!

15ـ حزب یگانه از دل نیروهای پراکنده توده ای آسان بیرون نیامد!

14ـ سقوط شهربانی و فتح کمیته مشترک

13ـ نقش توده ای ها در قیام و آغاز عملیات مسلحانه    

12ـ سایه توده ای ها در ادامه هر رویداد مهم انقلاب 57   

11ـ پس از فرار شاه، اولین اطلاعیه رهبری حزب در داخل کشور  

10ـ حلقه های بحث 5-6 نفره مجاهدین خلق در زیرزمین خانه رضائی ها 

9ـ آیت الله طالقانی آنگونه که من دیدم و شناختم

8ـ از شعار جبهه ضد دیکتاتوری تا اعلام قیام مسلحانه توده ای

7ـ چاپ عکس خمینی حادثه ای بزرگ در انقلاب 57

6ـ 10 شب شعر یعنی گامی بلند در راه جبهه واحد ضد دیکتاتوری!

5ـ چاپ وسیع نوید در آنجا که به فکر کسی نمی رسید!

4ـ پل‌های توده ای میان مذهبیون، ملیون و روحانیون

3ـ نوید سازمانی که هنوز ناشناخته مانده!

2ـ پیوستن گروه منشعب به نوید، روزگاری که آسان سپری نشد

1ـ ناگفته هائی از یورش به حزب توده ایران

 

 

                                                                                                      بازگشت