احسان طبری

گفتگوی 32 سال پیش سیاوش کسرائی با احسان طبری
سرنوشت آینده ایران
هنوز زیر علامت سئوال است

این انقلاب، مثل همه انقلابها، برای اینکه حرف آخرش را بزند هنوز باید راه درازی را طی کند. وظیفه هنرمندان در این «راه پیمائی انقلابی جامعه» سکوت نیست. سرنوشت آینده جامعه ما نیز هنوز زیر علامت سئوال است. اگر واقعاً انقلاب ما به گلُ بنشیند و میوه بدهد و محیط آزاد رشد اجتماعی پدید آید، می توان درباره سیاست تکامل هنری درجامعه بدرستی اندیشید. باید در مقابل گرایش های ضد هنری که از تعبیر غلط و قشری ایدئولوژی مذهبی ناشی می شود، خردمندانه ایستادگی کرد. نتیجه این ایستادگی مسلماً پیروزی است. جز این راهی نیست.

سیاوش کسرایی

راه توده

شماره 324     دوشنبه 27 تیر ماه 1390

رفعت محمدزاده

تورج حیدری بیگوند

احمدعلی رصدی

امیرنیک آئین


مجاهدین خلق
بیش از سه دهه
ابزار دست
بازیگران اصلی
صحنه سیاسی ایران شدند

--------------------

شلیک آقای سرکوهی
از تریبون بی بی سی
اجماع در حفظ
احمدی نژاد

--------------------

مرور راه توده
33 سال
فرار حکومت
از قانونگرائی!

--------------------

ایران و عربستان
به مرزهای رویاروئی
نزدیک شده اند؟

بهرام نگاه

--------------------

امام جمعه مشهد
در خواب
اصحاب کهف است

--------------------

حریق شورش
به مرزهای ایتالیا
نزدیک شده

ترجمه و تنظیم آذرفریتاش

--------------------

دیدارهای سیاسی
شورای سردبیری
راه توده

بخش دیدارهای سیاسی شورای سردبیر راه توده، در آرشیو جدید کامل شد و از این شماره قابل دسترسی است. دراین دیدارها، مباحث و نقطه نظراتی با شادروان داریوش فروهر و همچنین زنده یاد پروانه فروهر پیرامون انتخابات مجلس پنجم و بی نتیجه بودن تحریم انتخابات مطرح شد که اکنون، پس از گذشت نزدیک به 15 سال، مرور دوباره آن نقطه نظرات و مسیری که تحولات در ایران طی کرد بازخوانی آن را توصیه می کنیم. همچنین است دیدار با دکتر ابراهیم یزدی دبیر اول نهضت آزادی ایران و غلامحسین توسلی عضو هیات رهبری نهضت آزادی ایران که در شهر "بن" در آلمان صورت گرفت. دراین دیدار نیز نقطه نظراتی از سوی دو طرف – هیات راه توده و دو عضو رهبری نهضت آزادی ایران- مطرح شد که بازخوانی آن، امروز لازم است.
دیدار با فروهر ها در شهر فرانکفورت آلمان و دیدار با دکتر پیمان نیز در شهر کلن آلمان صورت گرفت و ...

دیدار خصوصی علی خامنه ای با هیات رئیسه اتاق بازرگانی
قطار نابودی ایران روی
"ریل"ی که رهبر سوزنبان آنست

از قول آقای خامنه‌‌ای در این دیدار در مورد نابود کردن بخش ملی اقتصاد و زیرپا گذاشتن اصل 44 قانون اساسی گفته شده: "ایشان سیاست های کلی اصل 44 را، ریل گذاری جدید در اقتصاد کشور برشمردند که با یک زاویه ای دقیق، مسائل اقتصادی به سمت دیگری هدایت شد."
اقتصاد ایران با این سیاست‌ها با کدام زاویه دقیق و به کدام سمت هدایت شده است؟ "زاویه دقیق" همان فاجعه کنونی اقتصاد و سیاست و فرهنگ در کشور ماست؟ تبدیل کردن سپاه و بسیج به تاجر و کاسب و دلال و واردکننده و قاچاقچی نامش "هدایت" است؟ یا مبدل شدن اقتصاد ملی به غنیمت جنگی و گوشت قربانی که هرکس گوشه‌‌ای از آن را می‌کشد و برای بیشتر کردن و از دست ندادن سهم خود تا مرز کودتا نیز پیش می‌رود "ریل
اگر قرار بر تقویت بخش خصوصی تولیدی ملی و صنعتی در کشور ماست٬ اولا این کار نیاز به مشارکت وسیع همه طبقات اجتماعی دارد و نه دیدار با چند تاجر و واردکننده و ثانیا مستلزم بازگشت به قانون اساسی و توقف سیاست اجرایی اصل 44 و بویژه پایان دادن به خصوصی سازی بی در و پیکری است که جریان دارد و سهم شیر آن را فرماندهان سپاه می برند.
     ادامه

-----------------------------------------------------------------

خاموشی
اصغر شکوری

یاور و همراه
توده ای های داخل کشور
در بدترین سالها، سخت ترین سالها

اصـغر شـکوری در سـال ۱۳۰۳ در روسـتای گنـزق در دامنـه‌ کوه سبلان بدنیا آمد. در نوجوانی به فدائیان جنبش ملی آذربایجان پیوست. جنبشی که زیر بنای حکومت خود مختار آذربایجان به رهبری زنده یاد میرجعفر پیشه وری شد. پس از یورش به این حکومت، توانست از چنگ ارتش مهاجم شاه گریخته و خود را به تهران برساند و ........

-----------------------------------------------------------------

مصاحبه با عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست چین
با روزنامه یونگه ولت چاپ آلمان
فضای سیاسی
در چین باز می شود

ترجمه عسگر داوودی

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------
 زنان 
--------
 سایت ها
--------
 تماس با  راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است