مقاله ای از ملکه محمدی
زنان ایران
در دو انقلاب و دو خیزش انتخاباتی

نسل جوان کشور و بویژه نسل جوان و میانه سالی که درجنبش زنان فعال است، لازم است بداند آنچه امروز آنها می گویند، در همان ابتدای پیروزی انقلاب و شکل گیری جمهوری اسلامی، علیرغم همه دشواری های طرح این مسائل در آن شرایط، توسط حزب توده ایران مطرح شد و حتی نسبت به برخی روندها هشدار داده شد. از جمله درباره قوانین مدنی و تبعیض هائی که علیه زنان وجود داشت و دارد. جنبش زنان ایران، دارای پیشکسوتانی است که باید زحمات و مبارزات آنها را ارج نهاد.

آنچه در این مقاله بعنوان خواست های زنان ایران، 32 سال پیش مطرح شد، عملا همان هائی است که امروز هم بعنوان خواست های زنان ایران مطرح است. وابستگان به نظام شاهنشاهی، با طرح برخی نشانه های ظاهر فریب، می کوشند چنین وانمود کنند که در زمان پهلوی ها، زنان ایران آزاد بودند – لابد چون چادر و حجاب اجباری نبود- و در این میان آنچه در سایه قرار میگرد، آن محدودیت ها و قوانین در زمان پهلوی ها علیه زنان است که حتی امروز در جمهوری اسلامی نیز مستند به آن حقوق زنان ایران پایمال می شود.

راه توده

شماره 326     دوشنبه 10 مرداد ماه 1390

کوچک شوشتری

وارطان سالاخانیان

محمد  رضا قدوه

علی علوی


آمرین و عاملین قتل های زنجیره ای
و کودتای 22 خرداد
حامیان احمدی‌نژاد
جبهه پایداری
تشکیل دادند!
---------------------------

آنچه 10 سال پیش
 در راه توده منتشر شد
نفوذ خارجی
درنهاده‌های امنیتی
جمهوری اسلامی

---------------------------
نگاهی به تاریخ 200 ساله ایران
ایران میان
انقلاب مشروطه
و انقلاب 57
دکتر سروش سهرابی
---------------------------

بحث های
تدارکاتی برای
کنگره مهم
حزب چپ آلمان
عسگرداوودی

--------------------
مردم اسپانیا
در جاده یونان!
آذر فریتاش
--------------------

امریکا
آسمان را
تحویل روسیه داد
سایت حزب کمونیست روسیه
 ترجمه آزاده اسفندیاری

با مبارزه سیاسی
مردم را آماده حضور سیاسی کنیم!

دو مقوله را در کار سیاسی و مبارزه سیاسی باید از هم جدا کرد.

درجریان یک خیزش اجتماعی و فراهم آمدن امکان حضور توده های مردم در صحنه سیاسی، طبیعی است که آشنائی با سیاست و حتی فعالیت سیاسی با سرعت توفان در جامعه گسترش می یابد. این حضور و فعالیت با همین سرعت به آگاهی مردم و شناخت آنها از حاکمیت و رشد انگیزه های پیوند و اتحاد مردم با یکدیگر می انجامد.

از جمله دلائل وحشت حکومت های خودکامه از پیوند آزادانه توده های مردم با یکدیگر، جلوگیری از متشکل شدن مردم، مقابله با آزادی مطبوعات و آزادی احزاب در همین نکته نهفته است. یعنی جلوگیری از پیوند بی هزینه و در پناه قانون و امنیت اجتماعی مردم برای فعالیت سیاسی و رشد آگاهی عمومی. این حکومت ها؛ با سرکوب و اختناق می کوشند هزینه فعالیت سیاسی را سنگین کنند و با پلیسی کردن شرایط، فعالیت سیاسی را تا آنجا که می توانند ناممکن سازند.

در این حالت، ظرفیت های بالقوه یک جنبش اعتراضی از بین نمی رود، زیرا تضادهائی که این ظرفیت را شکل بخشیده اند برجای خود باقی اند، بلکه  این ظرفیت ها در انتظار فرصتی اند تا با هزینه کم دوباره بالفعل شوند.

برای نمونه ما در جریان خیزش محدود 15 خرداد و انقلاب 57 شاهد هر دو حالت بودیم. یعنی در 15 خرداد حکومت شاه با سرکوب خیزش سیاسی مردم، هزینه فعالیت سیاسی را بسیار سنگین کرد و ما یک دوران طولانی سیاست گریزی مردم را شاهد شدیم، و در انقلاب 57 ناممکن شدن سرکوب خیزش سیاسی جدید مردم و عقب نشینی اجباری حکومت از برابر مردم، فضای نیمه آزادی برای سیاسی شدن و به صحنه آمدن توده های مردم فراهم آمد. چنان که نظام شاه بر خلاف ادعاهائی که درباره سرنگونی مسلحانه آن مطرح می شود، با حضور و فعالیت سیاسی مردم در خیابان ها سقوط کرد.

بحث و فعالیت سیاسی و حضور سیاسی مردم در صحنه، در سال 57 و سال پس از سرنگونی شاه و برقرار جمهوری اسلامی در گسترده ترین حد تاریخی خود را در ایران شاهد بودیم. و بتدریج هر اندازه فضای سیاسی کشور بسته تر، پلیسی تر و خشونت حکومتی شدید تر شد، مردم بیشتری برای پرهیز از پرداخت هزینه، از خیابان ها عقب نشینی سیاسی کردند. اما این عقب نشینی سیاسی به معنای غیر سیاسی بودن و یا غیر سیاسی شدن مردم نبود. زیرا در جریان انتخابات دوم خرداد 1376 و سپس خیزش عظیم سبز ما به چشم خویش دیدیم که مردم عمیقا سیاسی اند و در اولین فرصت بصورت دهها میلیونی برای فعالیت سیاسی به صحنه می آیند. امری که در حال حاضر نیز مصداق دارد. یعنی توده های وسیع مردم ایران منتظر اولین فرصت اند تا با هزینه ای کم، گسترده تر از خرداد 1388 برای فعالیت سیاسی و بیان نظر خود به خیابان ها بیآیند.

کسانی که از یاس و رخوت سخن می گویند و عادت دارند زانوی غم "رکود" را در بغل می گیرند، به ریشه ها و اعماق یک جنبش و زمینه های اقتصادی و اجتماعی آن توجه ندارند. 

در ادامه همین بحث است که می رسیم به مقوله مبارزه سیاسی، نه فعالیت سیاسی.

فعالیت سیاسی و حضور سیاسی همان است که در بالا به آن اشاره شد، اما در فاصله برقراری اختناق از یکسو و پرهزینه شدن فعالیت سیاسی برای توده های مردم از سوی دیگر، مبارزه سیاسی دز اولویت قرار می گیرد. در اینجا، پیشتازان جنبش اجتماعی برای مقابله با حکومت  و فراهم ساختن آن شرایطی که توده های مردم بتوانند به صحنه بازگردند، وارد عرصه مبارزه سیاسی می شوند. یعنی همان امری که ما امروز در جمهوری اسلامی شاهد آن هستیم و اخبار مربوط به هزینه ای که مبارزان سیاسی می پردازند را بی وقفه دنبال می کنیم..... ادامه

-----------------------------------------------

تهی کردن رهبری حزب از کادرهای قدیم
شلیک به قلب رهبری
حزب کمونیست اتحاد شوروی
روزنامه پراودا-  ترجمه بهروز بکتاشی

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------
 زنان 
--------
 سایت ها
--------
 تماس با  راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

el:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است