پیام حزب کمونیست سوریه خطاب به احزاب کمونیست و کارگری جهان
با قبول جنبش مردم و تشکیل کنگره ملی
می توان دست امریکا را از سوریه کوتاه کرد

جنبش اعتراضی که نخست با طرح خواست های محلی و عمومی مردم استان "درعا" شروع شد، ناشی از تداوم وضع اضطراری٬ نبود قوانین حاکم بر فعالیت سیاسی و... بود. این جنبش ضمنا خشم مردمی نسبت به سقوط شرایط و سطح زندگی سوری‌ها بدلیل چرخش کشور ما به سمت اقتصاد بازار را آشکار ساخت. براثر این چرخش کمک‌های دولتی به فقرا کاهش یافت٬ از یارانه‌های مواد اولیه مورد نیاز مردم و تولیدات کشاورزی کاسته شد٬ دروازهای کشور به روی سیاست مبادله آزاد باز شد، بدون آنکه به نوسازی صنعتی سوریه بیانجامد. بیکاری بویژه در میان جوانان وسعت گرفت. ما می‌دانیم سیاست ملی سوریه نیرومندتر از توطئه های خارجی است، اما همواره نیز نسبت به خطر یک توطئه از دورن هشدار داده ایم و بارها بر این واقعیت تاکید کرده ایم که سیاست خارجی مقاومت طلبانه سوریه باید ما به ازای خود را در عرصه داخلی نیز داشته باشد.

راه توده

شماره 321     دوشنبه 6 تیر ماه 1390

عزت الله سیامک

هوشنگ قربان نژاد

کیومرث زرشناس

محمد پورهرمزان


مرور راه توده
بجای گفتن: سه، سه بار
غلط کردیم انقلاب کردیم
باید گفت:
سه، سه بار
اشتباه کردید
که غفلت کردید!
--------------------------------------
خواب و خیال های
اقلیتی 10 درصدی
برای قبضه انتخابات
مجلس آینده ج.اسلامی
------------------------------------
نگاهی تحلیلی به تاریخ معاصر ایران
نقش روحانیون
رجال و روشنفکران
درتحولات اجتماعی
دوران قاجاریه!
دکتر سروش سهرابی
--------------------------------------
اتهام لُو دادن اعضای سازمان ها
بی حیائی
مدعیان سیاسی
یا بی اطلاعی آنها؟
---------------------------------------
مصاحبه نول ابزرواتور با "غسان سلامه"
وزیر اسبق فرهنگ لبنان
نظامی ها هرگز
رهبران خوبی
برای دوران‌ تحولات
نبوده و نیستند!
-----------------------------------
سرتیپ هرندی
خواب دیده
رئیس جمهورمیشود!
--------------------------
وبلاگ فیدل کاسترو
اسپانیا را هم
مانند لیبی
بمباران خواهند کرد؟
ترجمه ابراهیم بیکی
----------------------
نگاهی به نوشته "برجیان" در "روزآنلاین"
توپ سرگردان
توهمات تاریخی-سیاسی
میان عده ای مدعی

تغییر سیاست نظامی، نخستین گام جلب اعتماد عمومی است
مردم ایران، دیگر تن به
کلاهبرداری انتخاباتی نخواهند داد

برگزاری انتخابات مجلس آینده و هر انتخاباتی در جمهوری اسلامی مرحله به مرحله و  روز به روز دشوار‌‌تر می‌شود. از فردای کودتای 22 خرداد، گرهی‌‌ترین دشواری برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی آنست که حکومت هم می‌خواهد مردم را به پای صندوق‌های رای کشیده و برای خود مشروعیت ساخته و از مانع بلند جنبش سبز بر سر راه ادامه سیاست‌های فاجعه بارش عبور کند و هم می‌خواهد در هر انتخاباتی آن لیست و آن نفراتی که از پیش انتصاب کرده را از صندوق‌ها در آورد.  یعنی:
1- مردم در انتخابات شرکت کنند،
2- چگونه بتوان سر مردم کلاه گذاشت و مجلس دست آموز حکومت را برپا کند و یا رئیس جمهور منصوب شده  را به کاخ ریاست جمهوری بفرستد.
این دو دشواری دست به دست هم داده و به تضادی ختم شده که حل آن در توان و میل و خواست افراد نیست. نه علی لاریجانی و یا عسگراولادی، نه جنتی و یا شخص علی خامنه‌‌ای و نه هیچ فرد دیگری، بنا بر امیال شخصی و یا مانورهای فریب دهنده قادر به حل این تضاد نیست، زیرا حل این تضاد در گرو یک تحول بسیار جدی در سیاست اصلی حاکمیت و سیاست‌های تابع آن و همچنین به تغییر‌‌ترکیب هدایت کنندگان نهادهای حکومتی بستگی دارد.
سیاست نظامی- اتمی- جنگی حاکمیت و به تبع آن، سیاست اقتصادی حاکم که در خدمت سیاست اصلی است و سرنوشت نفت و گاز و اقتصاد کشور را زیر پوشش خصوصی سازی به ارگان‌های نظامی و فرماندهان سپاهی منتقل کرده باید تغییر کند. یعنی مدل نظامی اجرای برنامه لیبرالیسم اقتصادی صندوق بین المللی پول که اجرای آن در کشورهای منطقه، پس از دو دهه بصورت شورش و قیام و انقلاب مردم ظاهر شده است. با تغییر این سیاست کلی حاکمیت که ایران را غرق بحران اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کرده و کشور را می‌برد به سمت یک فاجعه جنگی، دیگر سیاست‌های تابع آن- از جمله فضای سیاسی و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی- نیز تغییرخواهد کرد. طبیعی است که    ... ادامه

--------------------------------------------

مصاحبه روزنامه آلمانی یونگه ولت با «خالد حداد» دبیر کل حزب کمونیست لبنان
توصیه عوامل غیر مسئول خارجی
برای سرکوب نظامی مردم
حکومت سوریه را گرفتار
بزرگترین بحران کرد!
ترجمه عسگر داوودی

-------------------------------------------

مصاحبه ژان لوک ملانشون نامزد جبهه چپ
در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با روزنامه اومانیته
فرانسه نیازمند
یک انقلاب
وسیع مردمی است!
ترجمه و تلخیص آذرفریتاش

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------
 زنان 
--------
 سایت ها
--------
 تماس با  راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

el:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است