راه توده مفتخر به خیانتی است
که عین خدمت به جنبش مردم است

یکی از عرصه های جدی جدال میان راه توده و نامه مردم، بر سر انتخابات در جمهوری اسلامی بوده است. حداقل از سال 1376 تاکنون این عرصه با فراز و فرودهائی که برخاسته از رویدادها کشور و شناخت و ارزیابی های متفاوت از آن بوده ادامه داشته است. ما پیوسته پرهیز داشته ایم از بازکردن پرونده این کارزار، اما هنگام مرور راه توده های گذشته، گاه چاره ای نداریم. از سوی دیگر، این بازگشت به گذشته، به آندسته از توده ایها که فراز و فرودهای این دوران نزدیک به دو دهه را دنبال نکرده اند و از استقلال انتشار نامه مردم و راه توده متعجب اند، امکان درک دقیق تری از مسائل را میدهد. این عده تعجب نباید بکنند، که اختلاف از ابتدا بر سر انقلاب 57، ضرورت حمایت آرمان خواهان مذهبی آن، بر سر همین میرحسین موسوی و کروبی و کارگزاران و هاشمی رفسنجانی و خاتمی از یکسو، و موتلفه اسلامی و رسالت و آذری قمی و مصباح یزدی و... از سوی دیگر بوده است. با ما همراه شوید و گذشته را مرور کنید.

این عکس، مربوط به سالهای آخر عمر زنده یاد دکتر کیانوری است، که با عصا و کمک زنده یاد مریم فیروز می توانست راه برود. اخیرا و برای انتشار در اختیار راه توده قرار گرفته است!

شماره 309
     دوشنبه 15 فروردین  ماه 1390

راه  توده

 

دخالت سپاه در بحرین
بهانه سرکوب مردم
وبقای آل خلیفه شد
---------------------------
کشتی نظام
غرق شده
گرچه رهبربه روی
خودش نمی آورد!
---------------------------
چین نوین
سرمایه داری
تحت کنترل دولت
نوشته پرفسور هلموت پترز
 ترجمه رضا نافعی
--------------------------
شکل گیری
روحانیت اشرافی
در دوران قاجار
دکتر سروش سهرابی
------------------------
بیانیه حزب کمونیست روسیه
نگذاریم لیبی
تبدیل به مستعمره شود
------------------------

روسیه در محاصره
رقابت چین
دشمنی امریکا
ترجمه آزاده اسفندیاری


--------------------------

جمهوری ایرانی نام رمز
مرحله دوم کودتای 22 خرداد است

در چارچوب جمهوری اسلامی، یعنی در چارچوب رژیمی ‌که سعی می کند مشروعیت خود را از انقلاب، از قانون اساسی و از رهبری آیت‌الله خمینی بگیرد، سلب مشروعیت از رهبری جنبش سبز و در نتیجه شکست دادن جنبش سبز ناممکن و محال است. واقعه درگذشت پدر میرحسین موسوی و پیام‌های تسلیتی که برای وی ارسال شد، شخصیت‌های ارسال کننده و محتوای پیام‌ها و اشاره‌هایی که به سوابق موسوی و خانواده او شده بود این واقعیت را بطور کامل نشان داد. رهبری و بدنه کارشناسی جنبش سبز از نظر مشروعیت انقلابی و اسلامی ‌و پیوند تاریخی با جمهوری اسلامی‌ و شخص آیت‌الله خمینی نسبت به رهبری کودتا نه یک پله که ده‌ها پله بالاتر ایستاده است. وقتی میرحسین موسوی می‌گوید "من نخست وزیر امام بودم" احمدی نژاد چه بگوید؟ بگوید من فرماندار اردبیل بودم؟ یا آقای خامنه‌ای بگوید من همان بودم که امام در دهن من زد و گفت از ولایت و احکام حکومتی چیزی نمی فهمم؟ یا از آقای موسوی دربرابر من حمایت کرد؟ این وضع نامساعد و دست پایین دربرابر رهبری جنبش سبز را ستاد کودتا فهمیده و بر آن آگاه است و می‌داند تا زمانی که دار و دسته کودتا مدعی امام و جمهوری اسلامی ‌است، جنبش سبز هم مدعی اوست. مانوورهایی که در حول رحیم مشایی می‌شود و جشن نوروز و منشور کورش و امثال اینها درواقع پاسخی از روی استیصال به این ضعف و زبونی است؛ تلاش برای عبور از قانون اساسی و رهبری آیت‌الله خمینی، اختراع یک منبع مشروعیت جدید غیر از خمینی و جمهوری اسلامی‌ است. گاه "امام زمان" و گاه "کوروش"!

"مکتب ایرانی" همین منبع جدید مشروعیت است که دیگر به جمهوری اسلامی ‌و آقای خمینی ربطی ندارد که کودتاچیان در آن دست پایین داشته باشند و رحیم مشایی فردی است که بعنوان نماینده این گذار و این عبور از قانون اساسی در این مرحله پیش انداخته شده است. مکتب ایرانی و جمهوری ایرانی یعنی ادامه حکومت کودتا و دیکتاتوری تحت عنوان وداع با میراث جمهوری اسلامی. اما در ماهیت عبارتست از وداع با بخش مترقی این میراث برای حفظ و تداوم بخش واپسگرای ارثیه جمهوری اسلامی. تمام بازی تبلیغاتی که هم اکنون در حول رحیم مشایی و ایران گرایی و مکتب ایرانی انجام می‌شود و بخشی از اپوزیسیون خارج کشور نیز در این بازی افتاده است و قانون اساسی را نفی می‌کند در همین بخش است. رهبری کودتا، به ناراضیان داخل و بویژه خارج کشور می‌خواهد با ایما و اشاره و به خط کردن کورش و داریوش و رستم و لیلی و مجنون و زلیخا چنین وانمود کند که در کار وداع با ارثیه آیت‌الله خمینی است. همین بازی را خطاب به مردم مذهبی داخل کشور با اعلام "امام زمان" بعنوان رهبر و خط دهنده دولت کودتا پیش می برد. شاید نامه سرلشگر کودتاچی "فیروزآبادی" به امام زمان در اوج سرکوب مردم در سال 1388 بهترین نمونه در این زمینه باشد. در واقع هدف بیرون آمدن از زیر سایه سنگین انقلاب 57 است که منبع مشروعیت جنبش سبز است. رهبری کودتا وانمود می‌کند که می‌خواهد همه جمهوری اسلامی ‌را یکجا ببرد و جمهوری ایرانی و مکتب ایرانی را بجای آن بگذارد و از این طریق رای جمع کند، اما در واقع هدفش حذف قطعی بخش مترقی جمهوری اسلامی‌ است که در جنبش سبز گرد آمده است. . ..  ادامه

--------------------------------------------------------------------------------

بازگشت حزب کمونیست
به صحنه سیاسی مکزیک
پس از 30 سال غیبت
«عصر ما» ارگان حزب کمونیست آلمان
 ترجمه عسگر داوودی

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است